Baltijos miestų sąjunga

Baltijos miestų sąjunga (BMS) – Baltijos jūros valstybių miestus (daugiau nei 100) vienijanti organizacija.

Baltijos miestų sąjungos logotipas
Organizacijos sekretoriatas Gdanske

BMS turi stebėtojo statusą Baltijos jūros valstybių taryboje (CBSS), HELCOM, CLRAE, taip pat palaiko glaudžius ryšius su Europos Komisija, Šiaurės šalių ministrų taryba ir kt.

Būstinė Gdanske, Lenkija.

Istorija Keisti

1990 m. Lenkijoje įvyko pirmieji laisvi savivaldybių rinkimai, ir Gdanskas pakvietė kitų Baltijos regiono miestų atstovus atšvęsti šio reikšmingo įvykio. Tada gimė mintis įkurti organizaciją, skatinčią savivaldybių bendradarbiavimą, prisidėjimą prie demokratijos ugdymo bei regiono ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros.

1991 m. Gdanske įvyko pirmoji BMS konferencija. Steigimo dokumentą pasirašė 32 Baltijos miestų atstovai iš 10 regiono valstybių.

1991 m. į organizaciją įstojo Klaipėda, 1993 m. – Palanga. Be šių miestų iš Lietuvos BMS priklauso: Kaunas (nuo 1994 m.), Panevėžys (1994 m.), Šiauliai (1994 m.), Gargždai (2007 m.), Tauragė (2017 m.) ir Jonava (2019 m.)

Struktūros Keisti

Institucijos – generalinė konferencija, prezidiumas, prezidentas, valdyba, kitos struktūros – sekretoriatas, komisijos ir darbo grupės.

Nuorodos Keisti