Baltijos Asamblėja

Baltijos Asamblėja
Balti Assamblee
Baltijas Asambleja

Baltijos Asamblėjos narės (žalia)
SantrumpaBA
Įkurta1990 m. gruodžio 1 d. (1990-12-01)
TipasTarptautinė organizacija
BūstinėRyga
NarystėEstijos vėliava Estija
Latvijos vėliava Latvija
Lietuvos vėliava Lietuva
Oficialios kalbosEstų, latvių, lietuvių
Generalinis sekretoriusAgnija Antanoviča
Tinklalapiswww.baltasam.org

Baltijos Asamblėja (BA) (est. Balti Assamblee, latv. Baltijas Asambleja) – Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikų parlamentų bendradarbiavimo tarptautinė organizacija, sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos Aukščiausiųjų Tarybų narių 1990 m. gruodžio 1 d. Vilniuje priimtu bendru sprendimu, veikianti 1994 m. birželio 13 d. pasirašyto Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos susitarimo „Dėl Baltijos valstybių parlamentų ir vyriausybių bendradarbiavimo“, BA Statuto ir kitų BA bei jos organų priimtų teisės aktų pagrindu.[1]

BA sesija Taline, 2011 m.
Baltijos Asamblėjos apdovanojimas – medalis

Baltijos Asamblėja – tarptautinės teisės subjektas, įkurta 1991 m. lapkričio 8 d. Taline. Sekretoriato buveinė yra Rygoje (Latvija). BA turi savo simboliką ir vėliavą. Jų naudojimą nustato sesijoje patvirtinti atitinkami nuostatai.

Į BA kiekvienos Baltijos valstybės parlamentas, laikydamasis patvirtintų procedūrų taisyklių ir proporcinio politinio atstovavimo nacionalinėje delegacijoje principo, patvirtina nuo 12 iki 20 parlamentarų (nacionalinė delegacija, įskaitant jos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją). Delegacijos narių skaičius visą atitinkamo parlamento kadencijos laiką nekeičiamas.

BA darbui organizuoti sudaromas Prezidiumas. Į BA Prezidiumą įeina kiekvienos nacionalinės delegacijos pirmininkas ir jo pavaduotojas, kuriuos skiria atitinkamos valstybės parlamentas.

BA oficialios kalbos yra lietuvių, latvių ir estų. Kitos kalbos BA darbe vartojamos BA Statuto nustatytais atvejais arba valstybių susitarimu.

BA turi bendradarbiavimo sutartis su Šiaurės Taryba, Beniliukso Parlamentu, GUAM (Gruzijos, Ukrainos, Azerbaidžano ir Moldovos) Parlamentine Asamblėja ir atstovauja Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentams Baltijos jūros parlamentinėje konferencijoje, Nuolatiniame komitete ir darbo grupėse.

Komitetai

redaguoti

Baltijos Asamblėjos komitetai sudaromi rūpimiems klausimams rengti ir svarstyti. Nuolatiniai komitetai yra šie:

  • Ekonomikos, energetikos ir inovacijų
  • Gamtos išteklių ir aplinkosaugos
  • Švietimo, mokslo ir kultūros
  • Teisės ir saugumo reikalų
  • Biudžeto ir kontrolės
  • Socialinės gerovės

Panašiems politiniams interesams ir požiūriams išreikšti, remdamiesi atitinkama bendra deklaracija, nacionalinių delegacijų nariai gali sudaryti partines grupes (frakcijas): ne mažiau kaip 5 narių iš ne mažiau kaip dviejų nacionalinių delegacijų. Partinės grupės (frakcijos) veikia vadovaudamosi BA partinių grupių (frakcijų) veiklos nuostatais, kurie yra neatskiriama Statuto sudėtinė dalis.

Sekretoriatas

redaguoti

Reguliarią BA ir jos organų veiklą užtikrina sekretoriatas. Jį sudaro BA Sekretoriato vadovas ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionalinių delegacijų sekretoriai (nacionaliniai sekretoriai).

BA Sekretoriato vadovo ir nacionalinių delegacijų sekretorių veiksmai derinami vadovaujantis BA Statutu ir kitais jo pagrindu priimtais dokumentais.

Šaltiniai

redaguoti