Angelas (gr. άγγελος, ángelos – „pasiuntinys“, „žinianešys“, „būrėjas“) – žydų mitologijoje ir krikščionių religijoje pusiau dieviškos būtybės.[1] Tradiciškai angelas vaizduojamas kaip antropomorfinė būtybė su sparnais už nugaros.

Pr. 32:23 Jokūbo grumtynės su Angelu (Gustave Doré paveikslas, 1855)

Senajame Testamente žodis „angelas“ vartojamas trimis reikšmėmis:[1]

 • pasiuntinys, žmogus;
 • pranašas, žmogus, tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus;
 • pusiau dieviška būtybė, turinti arba ne fizinį pavidalą, gali būti ir nematoma.

Senajame Testamente minimi kaip vieninteliai Dievo tarnai, jo šeima. Angelai Dievą garbina. Angelai atlieka tarpininkų tarp žmonių ir Dievo funkcija. Jie perduoda Dievo žinią, vykdo žmogui palankius Dievo įsakymus.

2010 m. Lietuvoje atidarytas pirmasis Angelų muziejus – Anykščiuose.

2014 m. Lietuvoje atidarytas angelo muziejus – Šiauliuose

Krikščionybėje ir judaizme redaguoti

Krikščionybėje ir judaizme arkangelai:

 1. Arkangelas Mykolas (Mykolas – „prilygstantis Dievui“), vyriausias angelas
 2. Arkangelas Gabrielius (Gabrielius – „Dieviška jėga“ arba „dieviškas žmogus“),
 3. (Arkangelas Rapolas [Rapolas – „Dievas išgydė“] minimas Antrojo kanono Tobijo knygoje.)

Kiti minimi tik apokrifuose:

Judaizme angelai – tarpininkai atsirado, tada kai judaizmo religijoje sustiprėjo monoteizmas ir susilpnėjus stabmeldiškumui padidėjo atstumas tarp Dievo ir žmogaus.[1] Pradėta intensyviai plėtoti angelologiją, mokslą apie angelus, jų šeimą ir hierarchiją. VI a. pr. m. e. pranašas Zacharijas savo vizijose „regi“ ir „girdi“ Jahvės angelą, o Danieliaus knygoje jau išskiriami atskiri angelai, kurie vadinami vardais.

Angelologija redaguoti

Krikščioniška ir judaistinė angelologijos yra panašios, tačiau turi kelis skirtumus:

 • Jėzaus Kristaus ir angelų santykiai yra ganėtinai sudėtingi, angelas jam gali tarnauti, tačiau nėra jam visiškai pavaldžių angelų.
 • Naujojo Testamento laiške žydams polemizuojama su krikščionimis, kurie prilygina Jėzų Kristų angelams: „Jis tapo tiek prakilnesnis už angelus kiek aukštesnį už juos paveldėjo vardą“.[1]

Hierarchija redaguoti

Angelai skirstomi pagal kelias triadas. Pagal vieną iš jų:

Taip pat žinomi:

Pasirodymai Senajame Testamente redaguoti

Pasirodymai aprašyti Senajame Testamente:

 • Angelas pasirodo Abraomo vergei Hagarai, kuriai praneša, jog jai gimsią sūnus (tai Izmaelis), kuris taps izraelitų tautos protėviu;
 • Trys vyrų pavidalais angelai aplanko Abraomą ir Sarą ir praneša, kad jie susilauksią sūnų;
 • Kai izrealitai išeina iš Egipto „Dievo angelas, kuris ėjo prieš izrealitų gretas, pakilęs nuėjo į jų galą“;

Baltų mitologijoje redaguoti

 • Algis – dievų pasiuntinys.

Literatūra

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Mitologijos Enciklopedija. 2 tomas. – Vilnius: Vaga, 1999.

Nuorodos redaguoti

Vikicitatos

 
Wikiquote logo
Puslapis Vikicitatose
Vikižodynas
Laisvajame žodyne yra terminas Angelas