Serafimas

Žydų mitologijoje serafai [hebr. seraphim (dgs.), "degantis"/"gyvatė"] – dangiškosios būtybės, krikščioniškoje angelogijoje užimančios aukščiausiąją, o judaizme – penktąją vietą angelų hierarchijoje. Šios būtybės turi šešis sparnus – dviem jie dengia savo veidus, dviem – kojas ir dviem jos plasnoja ore. Serafai vaizduojami kaip liepsnojančios būtybės, kurios skraido aplink Dievo sostą kartodami: "Šventas, šventas, šventas yra Galybių Viešpats" (Iz 6:3).

14 amžiaus manuskriptas, Serafai supantys Viešpaties sostą, Petites Heures de Jean de Berry

Minimi Biblijoje Iz 6:1 ir Apr 4:6

Vikiteka