Šilutės pirmoji gimnazija

Šilutės pirmoji gimnazija
[[Vaizdas:|Šilutės pirmoji gimnazija herbas|center|100px]]
Šilutės pirmoji gimnazija
Adresas K. Kalinausko g. 2, Šilutė
Direktorius(-ė) Laima Spirgienė
Mokinių skaičius 333 (2023 m.)
Įkūrimo data 1928 m.
Uždarymo data
Išleista laidų 78 (2023 m.)
Pedagogų skaičius 38

Šilutės pirmoji gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Šilutėje, K. Kalinausko g. 2, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba. Įstaigos kodas 190696252. Steigėjas Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Istorija redaguoti

 
Šilutės pirmoji gimnazija (senoji pastato dalis)
 
Skulptūra prie gimnazijos

Seniausia mokykla Šilutėje – 1588 m. įkurta Verdainės parapijinė bažnytinė mokykla. Šilokarčemos kaimas tada priklausė Verdainės parapijai. Frydrichas Vilhelmas III XIX a. pradžioje pareiškė, kad dvikalbystė sunkina valdymą, todėl lietuvius būtina vokietinti. 1844 m. Šilutėje veikė privati mergaičių mokykla, 1864 m. berniukų aukštesnioji mokykla.[1] Vokiškoje mokykloje mokinys lietuvis būdavo pratinamas kalbėti vokiškai. Jam skiepijama neapykanta viskam, kas lietuviška – kalbai, istorijai, kultūrai, tradicijoms, su kiekviena karta vis mažiau lietuvių kalbėjo gimtąja kalba ir save laikė lietuvninkais. Situacija pasikeitė po I pasaulinio karo, kai 1923 m. Klaipėdos kraštas prijungiamas prie Lietuvos.

 
Šilutės pirmosios gimnazijos pagrindinis įėjimas

Šilutėje pirmoji Herderio vardo gimnazija įkurta 1918 m. balandžio 16 d., kurioje mokyta vokiškai. Lietuviškos mokyklos atkūrimas pradėtas 1928 m., kai keletas lietuvių nutarė privačiai mokyti savo vaikus. Iš pradžių 4 pirmieji mokiniai rinkdavosi A. ir J. Jonušaičių bute. 1928 m. šią mokyklą savo globon paėmė Klaipėdos krašto mokyklų draugija. Ši data laikoma lietuviškos mokyklos pradžia Šilutėje. Patalpos nuomojamos Herderio gimnazijoje, name dab. M. Jankaus gatvėje, vėliau Redveikio namuose dab. Atgimimo alėjoje, o 1938 m. įsikūrė naujuose gimnazijai pastatytuose rūmuose, dab. Šilutės Vydūno gimnazija. 1939 m. kovo 22 d. Vokietijai pareikalavus Klaipėdos krašto, gimnazija persikelia į Žemaičių Naumiestį.

Baigiantis karui, 1944 m. Herderio gimnazijos pastate darbą pradėjo lietuvių valstybinė Šilutės pirmoji gimnazija, vėliau pavadinta Šilutės 1-ąja vidurine mokykla. Formuodama auklėjimo sistemą, mokykla ypač rūpinosi gimtosios kalbos, dailės mokymu, kartu buvo puoselėjamos liaudies tradicijos (dainų ir šokių mokymas). Mokykla turi ir kitų tradicijų. 19781992 m. vadovaujant direktorei R. Dobranskienei, remiant bendruomenei, įtvirtintas mokyklos savivaldos modelis. 1996 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas, 1997 m. išleidžiama pirmoji gimnazistų laida.

1999 m. mokyklos direktore tapo L. Spirgienė. Jai vadovaujant ypač daug dėmesio buvo skirta gimnazijos pagrindinių dokumentų tobulinimui, siekiant, kad gimnazijos veikla kaip galima geriau atitiktų naujus iššūkius. Buvo pereita prie gimnazijos darbo pusmečiais. Nuo 1999-2000 m. m. buvo pradėtas gimnazijos pertvarkymas siekiant pereiti prie keturmetės gimnazijos statuso. 2003-2004 m. m. gimnazija jau veikė kaip keturmetė švietimo įstaiga. Tuo metu keitėsi ir mokomųjų dalykų pasiūla: gimnazijoje buvo atgaivinta mokyklinio teatro bei choreografijos tradicija, buvo įvesta eilė pasirenkamųjų dalykų. A. Adamkienės fondo dėka buvo atidaryta antra kompiuterių klasė. Ta proga gimnaziją aplankė prezidentas V. Adamkus.

Keitėsi ir gimnazijos pastatai, kurie per visą savo istoriją nebuvo kapitaliai remontuoti. 2002 m. gimnazija dalyvavo „Šilto būsto“ projekte, pagal kurį buvo pakeisti jos langai, stogas, vidaus kanalizacijos bei šilumos vamzdynas, nudažytas senojo pastato fasadas ir sutvarkyti jo pamatai. 2007 m. buvo pradėti visuminės gimnazijos pastato renovacijos darbai. Pradėta nuo sporto salės sutvarkymo, antrame jos etape pilnai sutvarkytas gimnazijos priestatas, atidarius jame trečią aukštą, išplėtus įėjimo į gimnaziją erdvę bei įrengus liftą. 2009 m. priestate jau vyko pamokos, nors visi numatyti darbai ir nebuvo dar atlikti. Renovacijos projektą rengė šilutiškiai architektai V. Adomonis, A. Čepienė ir E. Kazlauskienė.

 
Šilutės pirmoji gimnazija (2024 m.)

2005 m. balandžio 29 d. Šilutės pirmoji gimnazija kartu su dešimčia šalies gimnazijų pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu. Tai buvo didelis ilgametės gimnazijos veiklos Šilutėje įvertinimas. Sutarties tikslas skelbia, kad šalys siekia užtikrinti glaudesnį tarpusavio bendradarbiavimą, aktyviau skleisti universitetines idėjas tarp moksleivių, prisidėti prie gero gimnazijos vardo puoselėjimo, užtikrinti mokytojų, moksleivių ir universiteto bendruomenės nuolatinį bendravimą. Universitetas įsipareigojo teikti informaciją apie save, priimti tikslines mokinių ir mokytojų delegacijas, ne rečiau kaip kartą per metus pristatyti mokiniams universiteto studijų programas .Todėl nuo 2006 m. kasmet gimnazijoje vyksta atviros Vilniaus universiteto dienos, kurios universiteto atstovai susitinka su gimnazistais, pristato universitetą, vedą srautines temines pamokas.

2023 m. gruodžio 22 d. gimnazijoje viešėjo prezidentas Gitanas Nausėda ir dalyvavo pilietiškumo pamokoje su Šilutės pirmosios gimnazijos ir Vydūno gimnazijos mokiniais. Šalies vadovas diskutavo tema „Valstybė, demokratija ir aš“. Gimnazistų iniciatyva, be kitų temų, diskusijoje buvo aptarta ir visuotinė karo prievolė.[2][3][4]

Direktoriai redaguoti

 • 1945 m. V. Jaškevičius
 • 1946 m. L. Karpavičienė
 • 1948 m. J. Antonas
 • 1949 m. A. Kučinskas
 • 1951 m. L. Ringys
 • 1952 m. M. Ignatavičius
 • 1957 m. B. Deksnys
 • 1958 m. A. Košliauskienė
 • 1966 m. Z. Vitkus
 • 1969 m. A. Žibaitis
 • 1978 m. Romualda Dobranskienė
 • 1992 m. Regina Milukienė
 • 1999 m. Laima Spirgienė

Žymūs mokytojai redaguoti

Žymūs mokiniai redaguoti

Išnašos redaguoti

Nuorodos redaguoti