Vytenis Andriukaitis

Lietuvos gydytojas ir politinis veikėjas
(Nukreipta iš puslapio Vytenis Povilas Andriukaitis)
   Šiame straipsnyje pernelyg plačiai remiamasi su straipsnio objektu artimai susijusiais šaltiniais.
Dėl to straipsnyje pateikiama informacija gali būti nepakankamai objektyvi. Jei galite, straipsnio informaciją pagrįskite nuorodomis į nepriklausomus antrinius šaltinius
Vytenis Povilas Andriukaitis
Gimė 1951 m. rugpjūčio 9 d. (72 metai)
Kiusiuras, Buluno raj., Jakutija, RTFSR
Sutuoktinis (-ė) Irena (Meižytė) Andriukaitienė
Vaikai Šarūnas, Gediminas, Rūta
Pareigos Europos Sąjungos komisaras
Partija LSDP
Išsilavinimas Vilniaus valstybinis universitetas, istorikas, visuomenės mokslų dėstytojas; Kauno medicinos institutas, gydytojas chirurgas

Vytenis Povilas Andriukaitis (g. 1951 m. rugpjūčio 9 d. Kiusiure, Jakutijoje) – gydytojas, istorikas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras. Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą (nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 30 d.)

Išsilavinimas ir profesinė veikla redaguoti

 • 1969 m. su pagyrimu baigė Kauno 24-ąją vidurinę mokyklą.
 • 1969–1975 m. mokėsi Kauno medicinos institute ir įgijo medicinos gydytojo specialybę (chirurgijos specializacija).
 • 1979–1984 m. mokėsi Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, gavo diplomą summa cum laude ir įgijo istoriko, istorijos ir politikos mokslų dėstytojo specialybę.

Medicininė karjera redaguoti

 • 1975–1976 m. Kauno III-ios klinikinės ligoninės chirurgas.
 • 1976–1984 m. Ignalinos rajono centrinės ligoninės chirurgas.
 • 1979 m. baigė bendrosios chirurgijos specializacijos kursus Vilniaus universitete.
 • 1980 m. baigė karo chirurgijos specializacijos kursus Rygos apygardos karo ligoninėje.
 • 1982 m. baigė pilvo chirurgijos specializacijos kursus Vilniaus universitete.
 • 1983 m. baigė traumų ir ortopedijos chirurgijos specializacijos kursus Vilniaus universitete.
 • 1984 m. tapo antrosios kategorijos chirurgu.
 • 1985–1993 m. Vilniaus respublikinės klinikinės ligoninės Širdies chirurgijos centro kardiochirurgas.
 • 1987 m. baigė širdies ir kraujagyslių chirurgijos specializacijos kursus Maskvos Bakulevo Širdies ir kraujagyslių institute.
 • 1989 m. tapo pirmosios kategorijos širdies ir kraujagyslių chirurgu.
 • 1998–2004 m. Tarptautinės gydytojų asociacijos narys.
 • 1989–1996 m. Lietuvos gydytojų sąjungos narys.
 • Nuo 1989 m. Lietuvos širdies asociacijos narys.
 • 2006–2008 m. Valstybiniame aplinkos sveikatos centre skaitė paskaitas, rengė projektus sveikatos teisės ir socialiniais klausimais.

Politinė karjera redaguoti

 • Nuo 1969 m. – aktyvus antisovietinio pogrindžio dalyvis.
 • Nuo 1976 m. dalyvavo pogrindinėje socialdemokratinio ratelio veikloje.
 • 1975–1982 m. studijavo pogrindiniame Antano Strazdelio humanitarinės minties ir savišvietos universitete.
 • 1976 m. buvo sulaikytas ir apklaustas KGB, sovietų valdžios areštuotas ir nubaustas 3 metų privalomąja registracija Ignalinoje, kontroliuojant vietiniam KGB skyriui.
 • 1988–1989 m. aktyviai rėmė LSDP atkūrimą, buvo LSDP veiklos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio narys, dalyvavo rengiant LSDP legalizavimo ir Lietuvos Sąjūdžio rinkimų į LTSR AT programas.
 • 1988–1989 m. buvo darbo grupės narys dėl LTSR ekonominio savarankiškumo koncepcijos rengimo (socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos reformos ir valstybės administravimas).
 • 1989–1999 ir 2001 m. LSDP pirmininko pavaduotojas.
 • 1999–2001 m. LSDP pirmininkas.
 • 1990–1992 m. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos deputatas, Sveikatos ir socialinių reikalų komisijos narys, Sveikatos pakomitečio pirmininkas, darbo grupės, rengusios 1990 m. kovo 11 d. dokumentus, narys, Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo akto signataras, Nacionalinės mokslo ir Nacionalinės sveikatos koncepcijos rengimo darbo grupės narys.
 • 1990–1992 m. buvo 1992 m. priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos vienu iš autorių.
 • 1990–2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo Baltijos Asamblėjos delegacijos narys.
 • 1992–1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotojas, Nacionalinio saugumo koncepcijos rengimo darbo grupės narys.
 • 1994–1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje narys, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Žmogaus teisių ir Teisės reikalų komiteto narys.
 • 1996–2000 Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo seniūnų sueigos narys, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo parlamentinės asamblėjos narys.
 • 1997 m. ir 2002 m. kandidatas į Lietuvos Respublikos Prezidentus.
 • 2000 m. balandžio–lapkričio mėn. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys.
 • 2000–2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys, Seimo valdybos narys, Seimo seniūnų sueigos narys.
 • 2000 m. spalio–2001 m. rugpjūčio mėn. Seimo opozicijos lyderis, Lietuvos Respublikos Seimo socialdemokratinės koalicinės frakcijos seniūnas (Lietuvos demokratinės darbo partijos, LSDP, Lietuvos rusų sąjungos).
 • 2001 m. liepos–2004 m. liepos mėn. Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas, atsakingas už parlamento komitetų, komisijų koordinavimą ir Seimo eurointegracinę programą, įskaitant žmogiškųjų ir finansinių išteklių planavimą bei valdymą, Europos reikalų komiteto pirmininkas, Užsienio reikalų komiteto narys, Teisės reikalų komiteto, NATO komisijos, Komisijos dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pakeitimo narys.
 • 2002 m. gegužės 23 d. Lietuvos forumo dėl Europos ateities iniciatorius.
 • 2002 m. vasario–liepos 2003 m. Konvento dėl Europos ateities narys, Lietuvos delegacijos vadovas.
 • 2004 m. liepos 28 d. laisva valia atsisakė Seimo nario mandato po to, kai Seimas nesutiko panaikinti Seimo nario imuniteto dėl nepagrįstų įtarimų korupcija. Nusprendė netrukdyti teisėsaugos institucijoms vykdyti ikiteisminį tyrimą, kad būtų išaiškintas įtarimų pagrindas. Lietuvos Generalinė prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą, nes įtarimai buvo nepagrįsti.
 • 2005 m. rugsėjo 6 d. laimėjo teisminį procesą prieš buvusį Lietuvos Respublikos Generalinį prokurorą dėl garbės ir orumo, atsakovui viešai atsiprašius už savo žodžius, pasakytus svarstant Seime pateiktą medžiagą apie įtarimus. Byla buvo baigta taikos sutartimi.
 • 2008–2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų komiteto narys, LSDP partijos pirmininko pavaduotojas.
 • 2012 m. gruodžio 13 d. – 2014 m. liepos 10 d. Lietuvos sveikatos apsaugos ministras 16-oje Lietuvos vyriausybėje.
 • Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. – Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą.

Leidiniai redaguoti

 • 1990–2004 m. daugiau nei 140 teisės aktų projektų ir jų pakeitimų autorius.
 • 2002–2003 m. Konvento dėl Europos ateities kontribucijų autorius ir bendraautoris.
 • 1990–2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo Europos reikalų komiteto leidinių bendraautoris ir redaktorius:
  • Seimas Lietuvos kelyje į Europos Sąjungą;
  • Parlamento vaidmuo ES narystės sąlygomis;
  • 1997–2003 m. Jungtinio tarpparlamentinio komiteto stojant į ES veikla – Lietuvos veiklos apžvalga;
  • tarptautinėje konferencijoje „Baltijos laisvė: Vakarų požiūrio į 1983 m. sausio 13 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Dėl Padėtis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje“ 20-mečio paminėjimo medžiaga;
  • medžiaga „Tarptautinė konferencija „Nacionalinė Konstitucija ES plėtros kontekste“;
  • medžiagos, įskaitant deklaraciją, tarptautinėje konferencijoje „Išsiplėtusi ES ir „Platesnės Europos vizija“;
  • diskusijos dėl Europos ateities.
  • 2006 m. „Socialdemokratai Lietuvos Seimuose“.

Kita profesinė karjera redaguoti

2004–2008 m. viešosios įstaigos „Socialinių ekonominių tyrimų institutas“ direktorius.

Apdovanojimai redaguoti

 • 1996 m. – 1991 m. sausio 13-osios atminimo medalis.
 • 2000 m. – 10 metų jubiliejaus proga Lietuvos Nepriklausomybės medalis.
 • 2002 m. – Baltijos Asamblėjos medalis palaikant Baltijos valstybių vienybę ir bendradarbiavimą.
 • 2003 m. – Portugalijos Respublikos Orden do Merito Gra-Cruz.
 • 2004 m. – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas Komandoro Kryžius.
 • 2004 m. – Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą proga atminimo medalis.
 • 2004 m. – Lietuvos stojimo į NATO proga atminimo statulėlė „Gražina“.
 • 2004 m. – Lietuvos teisės universiteto garbės narys.
 • 2005 m. – apdovanojimas už nuopelnus medicinai kaip vieno iš iniciatorių, kuriant Lietuvos nacionalinę sveikatos koncepciją ir Lietuvos sveikatos sistemos teisinį pagrindą.
 • 2010 m. – apdovanojimas Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečio medaliu.

Pomėgiai redaguoti

Mokslas: istorija, sociologija, teisė, sveikatos apsauga.

Menas: literatūra, ypač poezija, muzika.

Laisvalaikis: sportas, turizmas, ypač baidarės.

Nuorodos redaguoti

Partijos politinės pareigos
Prieš tai:
Aloyzas Sakalas
LSDP pirmininkas
19992001 m.
Po to:
Algirdas Mykolas Brazauskas
Politinis postas


Prieš tai:
Algirdas Šemeta
Lietuvos atstovas Europos Komisijoje
   

20142019 m.
Po to:
Virginijus Sinkevičius
Prieš tai:
Tonio Borgas
EK narys, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą
 

2014–2019 m.
Po to:
Stella Kyriakidou
Prieš tai:
Raimondas Šukys
LR sveikatos apsaugos ministras
20122014 m.
Po to:
Rimantė Šalaševičiūtė