Voruta (laikraštis)

VorutaLietuvos istorijos laikraštis, einantis nuo 1989 m. spalio mėn. Vilniuje. Redakcija Trakuose, Naujoji g. 16.

Istorija redaguoti

Įsteigė ir leido Juozas Vercinkevičius, vėliau leidėjas Viešoji įstaiga „Vorutos“ fondas. Iki 1991 m. rugpjūčio mėn. ėjo kaip istorijos ir publicistikos mėnraštis, iki 1992 m. buvo leidžiamas du kartus per mėnesį, nuo 1992 m. – savaitraštis. Tiražas 1989 m. – 7500 egz., 1997 m. – 3500 egz.

Spausdina rašinius istorijos ir kultūros klausimais, publicistikos straipsnius, daug rašo apie Rytų Lietuvą, Lietuvos ir Lenkijos santykius, Mažąją Lietuvą, buv. Vilniaus kraštą.

Laikraščio bendradarbiai: M. Balčius, A. Bubnys, A. Bujauskas, Valerijus Čekmonas, Kazimieras Garšva, E. Gečiauskas, L. Grumadienė, Edvardas Gudavičius, E. Ivanauskas, Julius Juzeliūnas, N. Kairiūkštytė, A. Lisauskas, Algirdas Patackas, E. Simonaitis, A. Suraučius, A. Šatas, Antanas Tyla, Zigmas Zinkevičius, Regina Žepkaitė, Vytautas Gocentas, Martynas Purvinas, Alvydas Butkus ir kt.

Redaktorius Juozas Vercinkevičius. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 570 psl.

2. Mažosios Lietuvos enciklopedija. - Vilnius: MELI 2009, IV t., p.796.

3. Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius: 2014, XXV t.,p.428.

Nuorodos redaguoti