Vektoriaus norma

Normamatematinė sąvoka, apibendrinanti skaičiaus absoliutinės vertės sąvoką vektoriamsvektorinės erdvės.

Norma yra funkcija, kiekvienam vektoriui iš vektorinės erdvės priskirianti realųjį skaičių, t.y,

tenkinanti aksiomas:

Antroji aksioma vadinama trikampio nelygybe.

Matematinė konstrukcija, kuri nuo normos skiriasi tuo, kad jos reikšmė nenuliniam vektoriui gali būti lygi nuliui (netenkinanti antrosios aksiomos), vadinama pusnorme.

Vektoriaus x norma paprastai žymima