Ukmergės spaustuvė

Ukmergės spaustuvė – spaustuvės, veikusios Ukmergėje.

Istorija

redaguoti

Pirmąją spaustuvę 1881 m. įkūrė pirklys Š. Sendakas. Joje rusų kalba buvo spausdinami blankai, kiti smulkūs leidiniai. Atgavus lietuviškąją spaudą, Š. Sendakas išspausdino ir keletą leidinių lietuvių kalba. Š. Sendako įmonė veikė iki Pirmojo pasaulinio karo.

19231940 m. veikė A. Slonimskio spaustuvė „Regina“. Spaustuvėje dirbo rinkėjas, spaudėjas, knygrišė, pagalbiniai darbininkai. Gamino blankus, kvitus, etiketes, spausdino kai kuriuos leidinius, laikraščius „Ukmergės garsas“ ir „Ukmergiečių balsas“.

1930 m. Ukmergėje įsikūrė J. Survilos ir A. Monkevičiaus spaustuvė „Knyga“. Joje buvo 3 įvairaus formato spaudos mašinos. Čia spausdintas laikraštis „Rytų Lietuva“. 1935 m. laikraštį uždarius, po trejų metų spaustuvė bankrutavo. 1935 m. atidaryta J. Valujevo spaustuvė, veikusi porą metų.

1944 m. spalio 12 d. įsteigtam apskrities laikraščiui „Kelias į socializmą“ (nuo 1944 m. lapkričio 15 d. – „Tarybinis kelias“) spausdinti 1946 m. buvo įkurta Ukmergės „Komunos“ spaustuvė, dab. Vasario 16-osios g. 31. 1948 m. ji perduota laikraščio „Tarybinis kelias“ redakcijai. 1950 m. Ukmergei tapus rajono centru, o kairėje Šventosios upės pusėje įkūrus Smėlių rajoną, Ukmergės rajono laikraščio „Tarybinis kelias“ spaustuvė ėmė spausdinti ir Smėlių rajono laikraštį „Stalino keliu“. 19511953 m. Ukmergės spaustuvėje spausdinti ir MTS laikraščiai: Deltuvos „Kolektyvinis darbas“, Želvos „Už bolševikinius kolūkius“, Žemaitkiemio „Komunizmo statytojas“.

1964 m. Ukmergės spaustuvėje sumontuota rotacinė mašina. Joje buvo spausdinamas rajono laikraštis, nuo 1962 m. pavadintas „Gimtoji žemė“. 1976 m. Ukmergės spaustuvė kartu su Anykščių, Biržų ir Pasvalio spaustuvėmis prijungta prie Panevėžio spaustuvės. Panevėžio spaustuvės Ukmergės skyrius turėjo ofsetą, iškiliosios spaudos mašinas, 4 linotipus, 5 plokščios spaudos mašinas. Nuo 1993 m. Ukmergės valstybinė spaustuvė, tapusi UAB „Ukmergės spaustuvė“, spausdino Ukmergės laikraštį „Gimtoji žemė“, Širvintų rajono laikraštį „Širvinta“ (iki 1989 m. – „Lenino vėliava“), Anykščių rajono laikraštį „Anykšta“ (iki 1990 m. – „Kolektyvinis darbas“). Nuo 1994 m. leido laikraštį „Ukmergės diena“. Šioje spaustuvėje taip pat spausdinami kiti laikraščiai, brošiūros, plakatai, smulkūs spaudiniai. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 531 psl.