Rytų Lietuva (Ukmergė)

Rytų Lietuva – nepartinis lietuviškos minties savaitraštis, ėjęs 19321935 m. Ukmergėje.

Istorija redaguoti

Leido Rytų Lietuvos švietimo ir kultūros draugija. Spausdino Knygos spaustuvė, Slominskio spaustuvė Ukmergėje. Išėjo 140 numerių. 1935 m. prijungta prie „Mūsų krašto“.

Rašė kultūros, švietimo, socialiniais klausimais, ragino inteligentiją puoselėti lietuvių kalbą, gimtojo krašto istoriją, tradicijas.

Bendradarbiavo A. Bakšys, Pranas Cibulskis, K. Grikenis, L. Lampertas, V. Žutautas ir kt.

Redagavo P. Kruopis, I. Pacevičius. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 430 psl.