Sąrašas:Faktiniai TSRS vadovai

 Merge-arrow.svg  Šį straipsnį ar jo dalį yra pasiūlyta įkelti į „Sąrašas:TSRS lyderiai“.
Dėl kokių priežasčių palikta ši žymė galite sužinoti diskusijų puslapyje.

Faktiniai TSRS vadovai – asmenys, faktiškai vadovavę TSRS kaip valstybei. Skirtingais Tarybų Sąjungos istorijos laikotarpiais tai buvo skirtingos pareigos.

1922 m. balandį buvo įsteigtos RKP(b) CK generalinio sekretoriaus pareigos, kurios po V. Lenino mirties faktiškai tapo aukščiausiomis Tarybų Sąjungos valstybinėmis pareigomis. Generalinio sekretoriaus pareigos nuo 1934 m. neegzistavo, tačiau tuo metu J. Stalinas jau turėjo perėmęs tiek valdžios, kad buvo faktiniu valstybės vadovu. Nors, pvz., 1953 m. jis juridiškai tebuvo valstybės vykdomosios valdžios vadovas (TSRS Ministrų Tarybos pirmininkas).
J. Staliną pakeitęs G. Malenkovas, buvęs neoficialiu Stalino įpėdiniu, tapo naujuoju faktiniu TSRS valstybės vadovu, nors iki 1955 m. buvo Ministrų Tarybos pirmininku. Tačiau 1953 m. rugsėjį Nikita Chruščiovas buvo išrinktas TSKP CK pirmuoju sekretoriumi ir ėmė perimti į savo rankas faktinio TSRS vadovo valdžią. 1955 m. Chruščiovas išstumia G. Malenkovą iš TSRS MT pirmininko pareigų, o 1958 m. pats jas užima.

Vėliau TSRS MT pirmininko pareigos nelaikytos svarbiausiomis valstybės pareigomis. Juridiškai, pagal TSRS konstituciją, juridiniais valstybės vadovais buvo TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkai, vėliau – TSRS AT pirmininkai. 1988 m. šias pareigas užėmė M. Gorbačiovas, tapdamas tiek faktiniu valstybės, tiek partijos vadovu.

Vadovas Pareigų pavadinimas Laikotarpis
Vladimiras Leninas RTFSR Liaudies komisarų tarybos pirmininkas
(Susikūrus TSRS šios valdžios organai tik formavosi. Kol nebuvo įkurta TSRS Liaudies komisarų taryba, faktiškai Tarybų Sąjungos valdžios institucijų veiklą koordinavo RTFSR Liaudies komisarų taryba ir jos pirmininkas V. Leninas. Įkūrus TSRS LKT V. Leninas toliau buvo RTFSR LKT pirmininku, bet tapo ir TSRS LKT pirmininku.)
1922 m. gruodžio 30 d. – 1923 m. liepos 5 d.
TSRS Liaudies komisarų tarybos pirmininkas
(1923 m. liepos 6 d. buvo įkurta TSRS Liaudies komisarų taryba. TSRS faktiniu vadovu tapo TSRS Liaudies komisarų tarybos pirmininkas.)
1923 m. liepos 6 d. – 1924 m. sausio 21 d.
Stalin.jpg Josifas Stalinas Visasąjunginės komunistų (bolševikų) partijos Centro komiteto generalinis sekretorius 1922 m. balandžio 3 d. – 1934 m.
Visasąjunginės komunistų (bolševikų) partijos Centro komiteto sekretorius
(1934–1966 m. TSRS komunistų partijoje generalinio sekretoriaus pareigybės nebuvo. Stalinas užėmė formaliai paprasto CK sekretoriaus pareigas, tačiau valdžią išlaikė.)
1934 m. balandžio 3 d. – 1953 m. kovo 5 d.
TSRS Liaudies komisarų tarybos pirmininkas
(1946 m. kovo 15 d. pakeisti valdžios institucijų pavadinimai. TSRS Liaudies komisarų taryba pervadinta į TSRS Ministrų tarybą.)
1941 m. gegužės 6 d. – 1946 m. kovo 15 d.
TSRS Ministrų Tarybos pirmininkas 1946 m. kovo 15 d. – 1953 m. kovo 5 d.
Georgy Malenkov 1964.jpg Georgijus Malenkovas TSRS Ministrų tarybos pirmininkas 1953 m. kovo 5 d. – 1955 m. vasario 8 d.
Bundesarchiv Bild 183-B0628-0015-035, Nikita S. Chruschtschow.jpg Nikita Chruščiovas Tarybų Sąjungos komunistų partijos CK pirmasis sekretorius 1953 m. rugsėjo 7 d. – 1964 m. spalio 14 d.
TSRS Ministrų tarybos pirmininkas 1958 m. kovo 27 d. – 1964 m. spalio 14 d.
Brezhnev-color.jpg Leonidas Brežnevas Tarybų Sąjungos komunistų partijos CK pirmasis sekretorius 1964 m. spalio 14 d. – 1966 m. balandžio 8 d.
Tarybų Sąjungos komunistų partijos CK generalinis sekretorius 1966 m. balandžio 8 d. – 1982 m. lapkričio 10 d.
Yuri Andropov - Soviet Life, August 1983.jpg Jurijus Andropovas Tarybų Sąjungos komunistų partijos CK generalinis sekretorius 1982 m. lapkričio 12 d. – 1984 m. vasario 9 d.
KonstCzern.jpg Konstantinas Černenka Tarybų Sąjungos komunistų partijos CK generalinis sekretorius 1984 m. vasario 13 d. – 1985 m. kovo 10 d.
Mikhail Gorbachev 1987.jpg Michailas Gorbačiovas Tarybų Sąjungos komunistų partijos CK generalinis sekretorius 1985 m. kovo 11 d. – 1990 m. kovo 14 d.
TSRS prezidentas 1990 m. kovo 14 d. – 1991 m. gruodžio 25 d.