Liaudies komisariatas

Liaudies komisariatas (rus. народный комиссариат, наркомат) – 19171922 m. Tarybų Rusijos, 19221946 m. TSRS centrinio valstybės valdymo institucija, vadovavusi tam tikros srities valdymui. Liaudies komisariatui vadovaudavo liaudies komisaras (narkomas). Liaudies komisarai buvo vyriausybės – Liaudies komisarų tarybos nariai. [1]

Istorija

redaguoti

Liaudies komisariatai buvo įkurti 1917 m. spalio mėnesį iš Rusijos Laikinosios vyriausybės ministerijų ir vyriausiųjų valdybų. Įvairiais metais egzistavo šie liaudies komisariatai:

 • vidaus reikalų liaudies komisariatas (народный комиссариат по внутренним делам; НКВД)
 • žemdirbystės liaudies komisariatas (народный комиссариат земледелия, наркомзем)
 • darbo liaudies komisariatas (народный комиссариат труда, наркомтруд)
 • karinių ir jūros reikalų liaudies komisariatas (народный комиссариат по военным и морским делам)
 • prekybos ir pramonės reikalų liaudies komisariatas (народный комиссариат по делам торговли и промышленности)
 • liaudies švietimo liaudies komisariatas (народный комиссариат народного просвещения, наркомпрос)
 • finansų liaudies komisariatas (народный комиссариат финансов, наркомфин)
 • užsienio reikalų liaudies komisariatas (народный комиссариат по иностранным делам, наркоминдел)
 • justicijos liaudies komisariatas (народный комиссариат юстиции; наркомюст)
 • maisto produktų liaudies komisariatas (народный комиссариат по делам продовольствия, наркомпрод)
 • pašto ir telegrafo liaudies komisariatas (народный комиссариат почт и телеграфов)
 • tautybių reikalų liaudies komisariatas (народный комиссариат по делам национальностей, наркомнац)
 • geležinkelio liaudies komisariatas (народный комиссариат по железнодорожным делам)

1932 m. Aukščiausioji liaudies ūkio taryba performuota į tris liaudies komisariatus:

 • sunkiosios pramonės liaudies komisariatas (народный комиссариат тяжёлой промышленности)
 • lengvosios pramonės liaudies komisariatas (народный комиссариат лёгкой промышленности)
 • miško pramonės liaudies komisariatas (народный комиссариат лесной промышленности)

Nuo 1936 iki 1939 metų šakinių liaudies komisariatų skaičius padidėjo nuo 6 iki 24. 1946 m. liaudies komisariatai pertvarkyti į ministerijas.

Šaltiniai

redaguoti
 1. Liaudies komisariatas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 72 psl.