Sąrašas:1984 m. Anykščių rajono apylinkės

Anykščių rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1984 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

Anykščių rajonas 1984 m. buvo suskirstytas į 12 apylinkių. Rajone buvo 3 rajoninio pavaldumo miestai (Anykščiai, Kavarskas, Troškūnai), 8 miesteliai (Andrioniškis, Debeikiai, Kurkliai, Skiemonys, Surdegis, Svėdasai, Traupis, Viešintos), 700 kaimų, 111 viensėdžių, 1 geležinkelio stoties gyvenvietė (Raguvėlė).[1] Suskirstymas buvo aprašytas Tarybų Lietuvos enciklopedijoje, lentelėje pateikiant apylinkes ir ūkio subjektus (apylinkių centrai buvo pažymėti šalia esančiame žemėlapyje).

Apylinkė Centras Ūkio subjektai
Anykščių apylinkė nepažymėtas „Anykščių šilelio“ kolūkis, „Puntuko“ kolūkis, Elmininkų bandymų stoties eksperimentinis ūkis, Anykščių girininkija, Pavarių girininkija
Debeikių apylinkė Debeikiai „Ateities“ kolūkis, „Už taiką“ kolūkis, Aknystų psichoneurologinio internato pagalbinis ūkis, Mickūnų girininkija
Juostininkų apylinkė Juostininkai „Pirmyn į komunizmą“ kolūkis, Raguvėlės tarybinis ūkis, Juostininkų girininkija, Raguvėlės girininkija
Kavarsko apylinkė Kavarskas „Atžalyno“ kolūkis, „Gintaro“ kolūkis, Jakšiškio tarybinis ūkis, Staškūniškio tarybinis ūkis, Dabužių girininkija
Kurklių apylinkė Kurkliai Kurklių kolūkis, „Nevėžio“ kolūkis, Naujasodžio tarybinis ūkis
Skiemonių apylinkė Skiemonys Černiachovskio kolūkis, Melnikaitės kolūkis, Skiemonių kolūkis
Surdegio apylinkė Surdegis Surdegio kolūkis
Svėdasų apylinkė Svėdasai „Aušros“ kolūkis, „Lenino keliu“ kolūkis, Svėdasų kolūkis, Mikierių girininkija, Svėdasų girininkija
Šeimyniškių apylinkė Šeimyniškiai „Švyturio“ kolūkis, Anykščių sodininkystės tarybinis ūkis
Traupio apylinkė Traupis Levaniškių kolūkis, „Vienybės“ kolūkis
Troškūnų apylinkė Troškūnai „Aukštakalnio“ kolūkis, Štaro kolūkis, Troškūnų girininkija
Viešintų apylinkė Viešintos Andrioniškio kolūkis, „Gimtosios žemės“ kolūkis, Sedeikių girininkija

Šaltiniai

redaguoti
  1. Anykščių rajonas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 1 (A-Grūdas). – Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985. // psl. 68