Sąrašas:1959 m. Anykščių rajono gyvenvietės

Anykščių rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės
1959 m. gyventojų surašymas
1963 m. adm. reforma
1970 m. gyventojų surašymas
1972 m. apylinkės ir gyvenvietės
1976 m. apylinkės ir gyvenvietės
1979 m. gyventojų surašymas
1984 m. apylinkės ir gyvenvietės
1989 m. gyventojų surašymas

1959 metais Anykščių rajonas buvo suskirstytas į 18 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Anykščiai 0 7,08
Aulelių apylinkė Drobčiūnai 32 50 „Naujo gyvenimo“ kolūkis, „Jaunosios Gvardijos“ kolūkis
Bikūnų apylinkė Naujieji Elmininkai 3 57,35 „Anykščių Šilelio“ kolūkis, „Bolševiko“ kolūkis
Debeikių apylinkė Debeikiai 17 58 „Ateities“ kolūkis, „Tarybinio artojo“ kolūkis, Aknystų tarybinio ūkio Aknystų skyrius
Diktarų apylinkė Smulkis 25 37 M. Melnikaitės vardo kolūkis
Juškonių apylinkė Spečiūnai 23 30 Lenino vardo kolūkis, „Laisvės artojo“ kolūkis
Kunigiškių apylinkė Kunigiškiai 33 31 „Lenino keliu“ kolūkis
Leliūnų apylinkė Leliūnai 17 41 „Už taiką“ kolūkis
Mikierių apylinkė Mikieriai 29 59 „Kolūkiečių balso“ kolūkis
Ramoškonių apylinkė Pavariai II 7 74 J. Biliūno vardo kolūkis, Puškino vardo kolūkis
Rubikių apylinkė Rubikiai 13 47 Ždanovo vardo kolūkis, „Pergalės“ kolūkis
Skiemonių apylinkė Skiemonys 20 34 Stalino vardo kolūkis
Storių apylinkė Storiai 5,5 63 „Puntuko“ kolūkis, Černiachovskio vardo kolūkis
Svėdasų apylinkė Svėdasai 25 49 „Svėdasų“ kolūkis
Šeiminiškių apylinkė Jakubava 5,5 47 „Švyturio“ kolūkis, „Tarybinės žemės“ kolūkis
Šventupio apylinkė Žalioji 27 54 Mičiurino vardo kolūkis, „Žalgirio“ kolūkis
Trumbatiškio apylinkė Trumbatiškis 20 48 P. Cvirkos vardo kolūkis, „Kelio į komunizmą“ kolūkis
Vikonių apylinkė Šepetiškis 1,5 32 „Draugystės“ kolūkis, „Paryžiaus Komunos“ kolūkis
Voversių apylinkė Remeikiai 26 25 „Kibirkšties“ kolūkis

Miesto vietovės redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Anykščiai, m. Anykščių m. Anykščiai
Anykščių gelež. st. Anykščių GS

Aulelių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aulelių km. 3 Aulelių km. Auleliai
Daujočių km. 3 Daujočių km. Daujočiai
Deksnių km. 5 Deksnių km. Degsniai (Svėdasai)
Drobčiūnų km. 0 Drobčiūnų km. Drobčiūnai
Kalniečių km. 5,5 Kalniečių km. Kalniečiai (Anykščiai)
Kraštelių km. 3,5 Kraštelių km. Krašteliai
Kraštų km. 4 Kraštų km. Kraštai (Anykščiai)
Liepagirių km. 5 Liepagirių km. Liepagiriai
Milokiškio km. 1,5 Milokiškio km. Milokiškis
Morkūniškių km. 2,2 Morkūniškių km. Morkūniškiai
Narbučių km. 2,2 Narbučių km. Narbūčiai
Narunčio km. 5,2 Narunčio km. Narantis
Naujikų km. 2 Naujikų km. Naujikai (Anykščiai)
Netikiškių km. 3,3 Netikiškių km. Netikiškiai
Padvarių km. 2 Padvarių km. Padvariai (Anykščiai)
Pamalaišio km. 3,5 Pamalaišio km. Pamaleišys
Savičiūnų km. 2,5 Savičiūnų km. Savičiūnai (Anykščiai)
Šeduikių km. 4,7 Šeduikių km. Šeduikiai (Anykščiai)
Tadauskų km. 3,8 Tadauskų km. Tadauskai
Trumpučių km. 4,3 Trumpučių km. Trumpučiai

Bikūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Anykščių vk. 2 Anykščių vk. Anykščiai (viensėdis)
Bikūnų km. 2,8 Bikūnų km. Bikūnai (Anykščiai)
Gilių vk. 6 Dilių vk. Diliai (Anykščiai)
Elmininkų km. 4,6 Elmininkų km. Elmininkai I
Elmininkų VI km. 3,5 Elmininkų VI km. Elmininkai II
Elmiškio km. 6,7 Elmiškio km. Elmiškis
Gojaus km. 2,5 Gojaus km. Gojus (Anykščiai)
Grubų km. 5,7 Grubų km. Grubai
Ilgabrados km. 5,3 Ilgabrados km. Ilgabrada
Jakubeliškio km. 3,4 Jakubeliškio km. Jokūbėliškis
Janydžių km. 1,7 Janydžių km. Janydžiai
Kaldūniškių km. 1,8 Kalduniškių km. Kaldūniškiai
Keblainių km. 2,3 Keblainių km. Keblonys
Kiaušų km. 1,2 Kiaušų km. Kiaušai
Medžiuolių km. 5,9 Medžinolių km. Medžiuoliai
Naujųjų Elmininkų km. 0 Naujųjų Elmininkų km. Naujieji Elmininkai
Navariškių km. 4,5 Navariškių km. Navariškiai
Paelmio km. 3,5 Paelmio km. Paelmis
Paprūdžių km. 1 Paprūdžių km. Paprūdžiai (Anykščiai)
Pavarių km. 5,5 Pavarių km. Pavarės I
Peliuškų km. 6,3 Peliškų km. Peliuškos
Šaltalaukių km. 1,7 Šaltalaukių km. Šaltalaukiai
Šeiminiškėlių km. 2 Šeiminiškėlių km. Šeimyniškėliai
Šlapių km. 5,5 Šlapių km. Šlapios (Anykščiai)
Tamašiūnų km. 3,5 Tamašiūnų km. Tamošiūnai (Anykščiai)
Vazgėlių km. 4 Vazgėlių km. Vosgėliai (Anykščiai)
Vojeišių km. 5,9 Vojeišių km. Vajėšiai
Žažumbrio km. 2,7 Žažumbrio km. Žažumbris

Debeikių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aknystų km. 2,5 Aknystų km. Aknystos
Antanavos vk. 3 Antanavos vk. Antanava (Debeikiai)
Ąžuolynės km. 3 Ąžuolynės km. Ąžuolynė (Debeikiai)
Babarzdžių km. 3,5 Babarzdžių km. Bebarzdžiai
Čekonių km. 6 Čekonių km. Čekonys
Debeikių m-lis 0 Debeikių m-lis Debeikiai
Dobilynės km. 4,5 Dobilynės km. Dobilynė (Anykščiai)
Gintynių km. 3 Gintynių km. Gintiniai
Jankaviškio vk. 3,5 Jankaviškio vk. Jankaviškis
Juozapavos vk. 2,5 Juozapavos vk. Juozapava (Debeikiai)
Jurzdiko km. 2 Jurzdiko km. Jurzdikas (Debeikiai)
Kalvelių km. 4 Kalvelių km. Kalveliai (Debeikiai)
Kapčiuškių km. 2 Kapčiuškių km. Kapčiuškiai
Kirkėnų km. 2,5 Kirkėnų km. Kirkėnai (Anykščiai)
Kurtinių km. 2 Kurtinių km. Kurtiniai (Anykščiai)
Marimpolio km. 1,5 Marimpolio km. Marimpolis (Anykščiai)
Meldučių km. 2,5 Meldučių km. Meldučiai (Anykščiai)
Miškinių km. 3 Miškinių km. Miškiniai (Debeikiai)
Peštynių km. 2 Peštynių km. Peštiniai
Ramaldavos km. 7 Ramaldavos km. Ramuldava
Rašymėlių km. 5,5 Rašymėlių km. Rašimėliai
Rašymų km. 5 Rašymų km. Rašimai
Sindrių km. 1,5 Sindrių km. Sindriai
Stanislavavos km. 5 Stanislavavos km. Stanislava (Anykščiai)
Sterkonių km. 2,5 Sterkonių km. Sterkonys
Užubalių km. 3 Užubalių km. Užubaliai (Debeikiai)
Vaitutiškio vk. 2,5 Vaitutiškio vk. Vaitutiškis
Vingeriškio vk. 4,5 Vingeriškio vk. Vingeriškis
Zigmantavos vk. 5 Zigmantavos vk. Zigmantava

Diktarų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antaniškių km. 2 Antaniškių km. Antaniškis (Anykščiai)
Baltaniškių km. 3,5 Baltaniškių km. Balteniškiai
Baltanių km. 3 Baltanių km. Balteniai
Buivydų km. 2,5 Buivydų km. Buivydai (Anykščiai)
Diktarų km. 1 Diktarų km. Diktarai
Galinių vk. 3,5 Galinių vk. Galiniai (Anykščiai)
Gikonių km. 1,7 Gikonių km. Gikonys (Anykščiai)
Gojelių vk. 2,5 Gojelių vk. Gojelis (Anykščiai)
Gudiškių km. 1,5 Gudiškių km. Gudiškiai (Anykščiai)
Kalvelių km. 1,5 Kalvelių km. Kalveliai (Skiemonys)
Kukaškų km. 2,6 Kukaškų km. Kukaškos
Kumpinių km. 4 Kumpinių km. Kampiniai (Anykščiai)
Mačionių km. 3,5 Mačionių km. Mačionys
Mazūriškių km. 4 Mozūriškių km. Mozūriškiai (Anykščiai)
Mikoliškių km. 2,2 Mikoliškių km. Mikoliškis (Anykščiai)
Miškiniškių km. 2,5 Miškiniškių km. Miškiniškiai I
Naujaulyčio km. 0,5 Naujaulyčio km. Naujaūlyčis
Paežerių km. 5,8 Paežerių km. Paežeriai III
Plepiškių km. 3,5 Plepiškių km. Plepiškiai
Senoniškių km. 5 Senoniškių km. Senoniškis
Smulkio km. 0 Smulkio km. Smulkis
Tarpežerių km. 6 Tarpežerių km. Terpežeriai
Totoriškių vk. 4 Tatoriškių vk. Totoriškis (Anykščiai)
Vaisiutiškių km. 4,5 Vaisiutiškių km. Vaisiutiškis
Valundiškių km. 4,2 Valundiškių km. Valandiškiai
Žibučių km. 4 Žibučių km. Žibučiai (Skiemonys)

Juškonių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adompolio vk. 1,5 Adompolio vk. Adampolis (Anykščiai)
Aukštadvarių vk. 3,2 Aukštadvarių vk. Aukštadvaris (Anykščiai)
Bijeikių km. 3 Bijeikių km. Bijeikiai (Anykščiai)
Čiviliškių km. 2 Čiviliškių km. Čivyliškis
Fiodariškių vk. 2 Fiodariškių vk. Fedariškis
Geležinės km. 3,2 Geležinės km. Geležinė
Gentviliškių vk. 2 Gentviliškių vk. Gintviliškis
Ilgosios vk. 2 Ilgosios vk. Ilgoji
Janydžių km. 1 Janydžių km. Jonydžiai
Juškonėlių km. 1,5 Juškonėlių km. Juškonėliai
Juškonių km. 2 Juškonių km. Juškonys (Anykščiai)
Juškonių II km. 1,2 Juškonių II km. Juškonys II
Kapusčių vk. 1 Kapusčių vk. Kopūsčiai
Karavuliškių vk. 3,8 Karavuliškių vk. Karavuliškis
Kerų vk. 2,7 Kerų vk. Kerai (Anykščiai)
Klevėnų km. 2,2 Klevėnų km. Klevėnai
Kurklelių III km. 4 Kurklelių III km. Kurkleliai (Skiemonys)
Luknos vk. 3 Luknos vk. Lukna (Anykščiai)
Mažeikiškių vk. 3,2 Mažeikiškių vk. Mažeikiškis (Anykščiai)
Padgaikos vk. 1,7 Padgaikos km. Padgaika
Paežerių km. 4 Paežerių km. Paežeriai II
Paluknių km. 3,4 Paluknių km. Palukniai
Pašilių km. 2,5 Pašilių km. Pašiliai (Anykščiai)
Pašiltiškių km. 2,2 Pašiltiškių km. Pašilčiškis
Pečiuliškių vk. 2,2 Pečiuliškių vk. Pečiuliškis (Anykščiai)
Spečiūnų km. 0 Spečiūnų km. Spiečiūnai (Anykščiai)
Starkakumpių vk. 1 Starkakumpių km. Starkakampis
Ustronių vk. 3,1 Ustronių vk. Ustronė I
Užusienių vk. 4 Užusienių vk. Ažusienis (Anykščiai)
Vitkuškių vk. 1 Vitkuškių vk. Vitkuškis
Žilvičių km. 0,5 Žilvičių km. Žilvičiai (Anykščiai)

Kunigiškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Gikių km. 3 Gikių km. Gykiai
Gudonių km. 2,5 Gudonių km. Gudonys (Svėdasai)
Jotkonių km. 6,5 Jotkonių km. Jotkonys
Kunigiškių km. 0 Kunigiškių km. Kunigiškiai I (Anykščiai)
Malaišių km. 1 Malaišių km. Maleišiai (Anykščiai)
Miškinių km. 5,5 Miškinių km. Miškiniai (Svėdasai)
Petrikinių km. 3 Petrikinių km. Petrikynė
Rimdžių km. 5 Rimdžių km. Rimdžiai
Rudokasių km. 9,5 Rudokasių km. Rudakasiai
Vaitkūnų km. 4,5 Vaitkūnų km. Vaitkūnai
Visetiškių km. 8,7 Visėtiškių km. Visėtiškės

Leliūnų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Anykščių km. 2,2 Aknysčių km. Aknysčiai
Branislavos vk. 5,3 Branislavos vk. Bronislava (Anykščiai)
Dauneikių km. 5 Dauneikių km. Dauneikiai
Gaidžių km. 4,2 Gaidžių km. Gaidžiai (Anykščiai)
Gerkonių km. 4,6 Gerkonių km. Gerkonys (Anykščiai)
Gojaus vk. 6 Gojaus vk. Gojus (Debeikiai)
Jazminavos vk. 3,4 Jazminavos vk. Jazminava
Legų km. 4,8 Legų km. Legai
Leliūnų km. 0 Leliūnų km. Leliūnai (Anykščiai)
Medinų km. 2 Medinų km. Medinos (Debeikiai)
Mickūnų km. 2,3 Mickūnų km. Mickūnai (Anykščiai)
Mičionių km. 3,7 Mičionių km. Mičionys
Mikniūnų km. 3,5 Mikniūnų km. Mikniūnai (Anykščiai)
Pustinkų km. 1,7 Pustinkų km. Pūstinka
Ragaišių km. 3,3 Ragaišių km. Ragaišiai (Anykščiai)
Rušiškių km. 1,5 Rušiškių km. Rukšiškiai
Sterkiškių km. 2,2 Sterkiškių km. Sterkiškis
Untupių km. 2,5 Untupių km. Antupiai (Anykščiai)
Užulieknio vk. 2,3 Užulieknio vk. Užulieknis (Anykščiai)

Mikierių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ertėjų km. 5,7 Ertėjų km. Ertėjai
Juodaglynio vk. 4,6 Juodaglinio vk. Juodeglynis
Mikierių km. 0 Mikierių km. Mikieriai
Plikiškių km. 1,1 Plikiškių km. Plikiškiai (Anykščiai)
Puodžiuliškio vk. 6,5 Puodžiuliškio vk. Puodžiuliškis
Puroniškio vk. 2,7 Puroniškio vk. Puroniškis
Skverbų km. 1 Skverbų km. Skverbai (Anykščiai)
Šilagalių km. 1,3 Šilagalių km. Šilagaliai

Ramoškonių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Beržoniškio km. 4,5 Beržoniškio km. Beržoniškis
Dubiškių km. 4 Dubiškių km. Dubiškės
Duobulio vk. 5 Duobulio vk. Duobulė
Inkūnų km. 8,5 Inkūnų km. Inkūnai
Lašinų km. 7 Lašinų km. Lašiniai (Anykščiai)
Mogylų km. 6 Mogylų km. Magylai
Niūronių km. 3,5 Niuronių km. Niūronys
Paandrioniškio km. 6 Paandrioniškio km. Paandrioniškis
Pavarių I km. 3,5 Pavarių I km. Pavarės II
Pavarių II km. 0 Pavarių II km. Pavarės III
Pavarių III km. 4 Pavarių III km. Pavarės IV
Ramoškonių km. 4,5 Ramoškonių km. Ramaškonys (Anykščiai)
Smalinų km. 5 Smalinų km. Smalina
Stakių km. 3 Stakių km. Stakės
Šienraisčių km. 3 Šienraisčių km. Šienraistis
Vertimų km. 5 Vertimų km. Vertimai (Anykščiai)

Rubikių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aniūnų km. 2 Aniūnų km. Aniūnai
Antakoliškio vk. 8 Antakoliškio vk. Antakalniškis
Bičionių gelež. st. 7 Bičionių gelež. st. Bičionių GS
Bičionių km. 7 Bičionių km. Bičionys
Burbiškio km. 5 Burbiškio km. Burbiškis
Dilių km. 2 Dilių km. Diliai II
Karalinavos km. 3 Karalinavos km. Karalinava (Anykščiai)
Kerkūzų km. 3,5 Kerkūzų km. Kerkūzai
Klikūnų km. 7 Klikūnų km. Klykūnai (Anykščiai)
Kriokšlio km. 3 Kriokšlio km. Kriokšlys
Meliaušiškių km. 7 Meliaušiškių km. Meliaušiškis
Pagraužių km. 4 Pagraužių km. Pagraužiai (Anykščiai)
Pagubrio km. 2,3 Pagubrio km. Pagubrys
Piliakalnio vk. 2,5 Piliakalnio vk. Piliakalnis (Skiemonys)
Puodžių km. 3 Puodžių km. Puodžiai (Anykščiai)
Rubikių gelež. st. 0 Rubikių gelež. st. Rubikių GS
Rubikių km. 0 Rubikių km. Rubikiai
Šiaulių km. 1 Šiaulių km. Šiauliai (Anykščiai)
Tilvikų km. 1 Tilvikų km. Tilvikai (Anykščiai)

Skiemonių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Biržinkos vk. 2 Biržinkos vk. Biržinė (Anykščiai)
Degeliškio vk. 2 Degeliškio km. Degeliškis
Geležinėlių km. 3,5 Geležinėlių km. Geležinėlė
Geležinės km. 4 Geležinės km. Geležinė
Gyvatynės km. 5,5 Gyvatynės km. Gyvatynė (Skiemonys)
Janydžių km. 3 Janydžių km. Jonydžiai
Jurgiškio vk. 1,9 Jurgiškio vk. Jurgiškis (Skiemonys)
Kačekiškio km. 1 Kačekiškio km. Kačiakiškis
Klivėnų km. 5 Klivėnų km. Klevėnai
Kuntiškių km. 5,5 Kuntiškių km. Kančiškiai (Anykščiai)
Liaužadiškių vk. 2,5 Liaužadiškių vk. Liaužadiškis
Mediniškių km. 1,5 Mediniškių km. Mediniškiai (Skiemonys)
Melėnų km. 1,8 Melėnų km. Melėnai (Anykščiai)
Miškiniškių km. 3,6 Miškiniškių km. Miškiniškiai II
Paežerių km. 5,5 Paežerių km. Paežeriai I
Pagrižų km. 5 Pagrižų km. Pagrįžai
Pūstalaukių km. 3 Pūstalaukių km. Pūstalaukiai
Sarickų km. 4 Sarickų km. Sarickai
Sirvidiškių km. 4 Sirvidiškių km. Sirvydiškis
Skiemonių km. 0,5 Skiemonių km. Skiemonys (kaimas)
Skiemonių m-lis 0 Skiemonių m-lis Skiemonys
Šilų vk. 1,5 Šilų vk. Šilai (Skiemonys)
Šlapelių km. 3,5 Šlapelių km. Šlapelės
Trakinių km. 4,4 Trakinių km. Trakiniai (Skiemonys)
Užuoraisčių vk. 1,3 Užuoraisčių vk. Ažuoraistis
Vildiškių km. 3 Vildiškių km. Vildiškiai
Žalgirio vk. 3,5 Žalgirio vk. Žalgiris (Anykščiai)
Želtiškių km. 2,5 Želtiškių km. Želtiškiai
Žilvičių km. 4,5 Žilvičių km. Žilvičiai (Anykščiai)
Žiogų I km. 2,5 Žiogų I km. Žiogai (Anykščiai)
Žiogų II km. 3,5 Žiogų II km. Žiogai II

Storių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antežerio km. 4,5 Antežerio km. Antežeris
Desiuškių km. 1,5 Desiuškų km. Desiuškiai
Dvaronių km. 4 Dvaronių km. Dvaronys
Jurzdiko km. 4,5 Jurzdiko km. Jurzdikas (kaimas)
Katlierių I km. 3,8 Katlierių I km. Katlėriai (Anykščiai)
Katlierių II km. 4 Katlierių II km. Katlėriai
Kavoliškių km. 2,5 Kavoliškių km. Kavoliškis (Anykščiai)
Kiškelių km. 2,5 Kiškelių km. Kiškeliai
Kurklelių II km. 3,5 Kurklelių I km. Kurkleliai (Anykščiai)
Kurklelių III km. 5 Kurklelių II km. Kurkleliai II
Liudiškių km. 2,5 Liudiškių km. Liudiškiai
Miesto Vienkiemių km. 5 Miesto Vienkiemių km. Miesto Vienkiemiai
Murelių km. 7 Murelių km. Mūrelis
Nagurkiškių km. 4,5 Nagurkiškių km. Nagurkiškiai
Navynos km. 5 Navynos km. Navina
Palionių km. 3,8 Palionių km. Palionys
Pečiulių km. 4 Pečiulių km. Pečiuliai (Anykščiai)
Peslių km. 8 Peslių km. Pesliai (Storiai)
Puntuko km. 5,5 Puntuko km. Puntukas (Anykščiai)
Ragaučiznos km. 2,5 Ragaučiznos km. Ragolčizna
Sintautų km. 2 Sintautų km. Sintautai (Anykščiai)
Skapiškių km. 3,5 Skapiškių km. Skapiškiai (Anykščiai)
Storių km. 0 Storių km. Storiai
Šlavėnų I km. 2,5 Šlavėnų I km. Šlavėnai
Šlavėnų II km. 3 Šlavėnų II km. Šlavėnai II
Tapoliškio km. 4 Tapoliškio km. Topoliškiai
Užugajų km. 1,5 Užugajų km. Ažugojai
Vaišviliškių km. 3 Vaišviliškių km. Vaišviliškiai (Skiemonys)
Vaitutiškio km. 2 Vaitutiškio km. Vaitutiškiai
Vietiškio vk. 5 Vietiškio vk. Vietiškės

Svėdasų apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Bajorų km. 2,5 Bajorų km. Bajorai (Anykščiai)
Čiukų km. 4 Čiukų km. Čiukai
Galvydžių km. 7 Galvydžių km. Galvydžiai
Galviškio vk. 6 Galviškio vk. Galviškis
Girelių km. 6,7 Girelių km. Girelė (Svėdasai)
Grikepelių km. 3,7 Grikepelių km. Grikiapeliai
Jeriečių km. 5 Jeriečių km. Jeriečiai
Kuprių km. 7,5 Kuprių km. Kupriai (Anykščiai)
Kušlių km. 5,5 Kušlių km. Kušliai (Anykščiai)
Miliūniškio km. 2,3 Miliūniškio km. Miliūniškis
Moliakalnio km. 1,5 Moliakalnio km. Moliakalnis (Svėdasai)
Pauriškių km. 4,5 Pauriškių km. Pauriškiai
Sausalaukių km. 2 Sausalaukių km. Sausalaukė
Sliepsiškio km. 5 Sliepsiškio km. Sliepšiškis
Svėdasų m-lis 0 Svėdasų m-lis Svėdasai
Tiltynių km. 8 Tiltynių km. Tiltynė
Vikonių km. 3 Vikonių km. Vikonys (Svėdasai)
Zoviškių km. 5,5 Zoviškių km. Zoviškiai

Šeiminiškių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleinikų km. 3,5 Aleinikų km. Aleininkai (Anykščiai)
Jakubavos km. 0 Jakubavos km. Jokūbava (Anykščiai)
Josiškio km. 2 Josiškio km. Josiškis
Kirkų km. 3,5 Kirkų km. Kirkai (Anykščiai)
Kliniškių km. 2 Klimiškiai
Konstantinavos vk. 3 Konstantinavos vk. Konstantinava (Anykščiai)
Kuniškių km. 4,5 Kuniškių km. Kuniškiai
Lebdegėnų km. 2 Lebdegėnų km. Liepdegėnai
Ližų km. 4,5 Ližų km. Ližai (Anykščiai)
Margių km. 3,5 Margių km. Margiai (Anykščiai)
Naujonių km. 4,5 Naujonių km. Naujonys
Pagirių vk. 2 Pagirių vk. Pagiriai (Anykščiai)
Pakarklių km. 1 Pakarklių km. Pakarkliai (Anykščiai)
Paosinių km. 2,5 Paosinių km. Posiniai
Paraisčių vk. 4,5 Paraisčių vk. Paraičiai
Pašventupio km. 3,5 Pašventupio km. Pašventupys
Penenkų km. 1,7 Penenkų km. Peniankai (Anykščiai)
Penionių km. 3 Penionių km. Pienionys (Anykščiai)
Peslių km. 3,2 Peslių km. Pesliai (Šeimyniškiai)
Piktagalio km. 1 Piktagalio km. Piktagalys (Anykščiai)
Šeiminiškių km. 2 Šeiminiškių km. Šeimyniškiai (Anykščiai)
Užupiečių vk. 1,5 Užupiečių vk. Ažupiečiai (viensėdis)
Užuožerių km. 1,5 Užuožerių km. Ažuožeriai
Vejeliškio km. 4 Vejeliškio km. Vėjeliškiai
Zablockų km. 2 Zablockų km. Zablackai

Šventupio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Baublių km. 3 Baublių km. Baubliai (Anykščiai)
Būtėnų km. 3 Būtėnų km. Butėnai (Anykščiai)
Gargažinės vk. 1,5 Gargažinės vk. Gargažynės
Gudelių km. 6 Gudelių km. Gudeliai (Debeikiai)
Janonių km. 2,5 Janonių km. Jononys
Kadžupio km. 4,3 Kodžupio km. Kodžiupis
Kunigiškių km. 4 Kunigiškių km. Kunigiškiai II
Marijanavos vk. 5,3 Marijonavos vk. Marijanava
Palaukiškio km. 5 Palaukiškio km. Palaukiškiai
Papšių km. 5 Papšių km. Papšiai
Paveželių km. 4,5 Paveželių km. Pavežėliai
Šaltinių km. 2 Šaltinių km. Šaltiniai (Anykščiai)
Šlapešalio km. 3,5 Šlapešalio km. Šlapiašilis
Šventupio km. 2 Šventupio km. Šventupys (Anykščiai)
Toliškio vk. 4 Toliškio vk. Toliškės (Anykščiai)
Vainiūnų km. 4 Vainiūnų km. Vainiūnai (Anykščiai)
Varkujų km. 3 Varkujų km. Varkujai
Varniškių km. 3,5 Varniškių km. Varniškiai (Anykščiai)
Vilkabrukių km. 2,5 Vilkabrukių km. Vilkabrukiai
Virpiškių km. 4 Virpiškių km. Virpuškiai
Žaliosios km. 0 Žaliosios km. Žalioji (Svėdasai)

Trumbatiškio apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adampolio km. 3,5 Adampolio km. Adampolis (Debeikiai)
Aknystėlių III km. 3 Aknystėlių II km. Aknystėlės (Anykščiai)
Aukštikalnio vk. 3,6 Aukštikalnio vk. Aukštakalnis (Anykščiai)
Aušros km. 4,9 Aušros km. Aušra (Anykščiai)
Baltaniškių km. 4,5 Baltaniškių km. Balteniškiai
Barkuškių km. 6 Barkuškių km. Barkuškiai (Anykščiai)
Černiaučiznos km. 5 Černaužiznos km. Černiai (Anykščiai)
Dobilynės km. 1 Dobilynės km. Dobilynė
Dobynių km. 6,5 Dobynių km. Duobiniai (Anykščiai)
Gaidamiškių km. 0,5 Gaidamiškių km. Gaidamiškiai
Gečionių km. 3 Gečionių km. Gečionys
Grūdeliškių km. 3 Grūdeliškių km. Grūdeliškis
Ivonių km. 2 Ivonių km. Ivonys
Katlėriškių km. 1 Katieriškių km. Katlėriškiai
Kelpiškių km. 3 Kelpiškių km. Kelpiškis
Kileviškių km. 2,5 Kileviškių km. Kilėviškiai
Kilevos vk. 0,5 Kilėvos vk. Kilėva
Kirdeikių km. 3 Kirdeikių km. Kirdeikiai (Anykščiai)
Kurtinių km. 4,5 Kurtinių km. Kurtiniai (Anykščiai)
Kuzmiškių km. 2,6 Kuzmiškių km. Kuzmiškiai
Legeniškio vk. 2 Legeniškio vk. Legeniškis
Maloniškio vk. 3,5 Maloniškio vk. Maloniškis
Narkiškio vk. 2,3 Narkiškio vk. Narkiškis
Naujasodžio vk. 3 Naujasodžio vk. Naujasodis (Debeikiai)
Paežerės km. 2,5 Paežerės km. Paežeriai (Debeikiai)
Palipšės km. 5 Palipšės km. Palipšė
Paravės km. 4 Paravės km. Paravė
Pilviškių km. 4 Pilviškių km. Pilviškiai (Skiemonys)
Plytnyčios vk. 4,5 Plytnyčios vk. Plytnyčia (Anykščiai)
Prūdų km. 3 Prūdų km. Prūdai (Anykščiai)
Radiškio km. 3,5 Radiškio km. Radiškis (Anykščiai)
Sarteniškio km. 1,8 Sarteniškio km. Sarteniškis
Sproguičio km. 5 Sproguičio km. Spraguitis
Staleriškių km. 3,4 Staleriškių km. Stalėriškis
Stanislavos vk. 1,2 Stanislavos vk. Stanislava (Trumbatiškis)
Stepanavos km. 3,7 Stepanavos km. Steponava (Anykščiai)
Strazdiškio km. 4 Strazdiškio km. Strazdiškis (Anykščiai)
Subačių km. 2,3 Subačių km. Subačiai (Anykščiai)
Surdegio km. 1 Surdegio km. Surdegis (Debeikiai)
Surviliškio km. 3,2 Surviliškio km. Surviliškis (Debeikiai)
Šukiavietės km. 1,6 Šukiavietės km. Šukiavietė
Trumbatiškio gelež. st. 0 Trumbatiškio gelež. st. Trumbatiškio GS
Trumbatiškio km. 0 Trumbatiškio km. Trumbatiškis
Trumbatiškio vk. 3 Trumbatiškio vk. Trumbatiškis (Debeikiai)
Varniškių km. 6,5 Varniškių km. Varniškiai (Anykščiai)
Varundiškių km. 4,5 Varundiškių km. Varundiškiai
Vasyliškio vk. 3 Vasyliškio vk. Vasyliškis
Velikūnų km. 3,5 Velikūnų km. Velykūnai
Velikūnų II km. 2 Velikūnų II km. Velykūnai II
Vincentiškio km. 4,6 Vincentiškio km. Vincentiškis

Vikonių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Andrioniškio m-lis 7,3 Andrioniškio m-lis Andrioniškis
Arlovietės vk. 9 Arlovietės vk. Arlovietė
Butkiškių km. 8,5 Butkiškių km. Butkiškis (Anykščiai)
Gylių km. 2,5 Gylių km. Gyliai (Anykščiai)
Krepšagalio km. 5,5 Krepšagalio km. Krepšiagalys
Krivinskų km. 3,5 Krivinskų km. Krivinskai
Lagedžių km. 1,5 Lagedžių km. Lagedžiai
Lakinių km. 2,7 Lakinių km. Lakinės
Latavos km. 5,3 Latavos km. Latava
Maželių km. 6 Maželių km. Maželiai (Andrioniškis)
Migdoliškio km. 3,5 Migdoliškio km. Migdoliškis
Pagojo gelež. st. 0 Pagojo gelež. st. Pagojės GS
Pagojo vk. 3,5 Pagojo vk. Pagojė (Anykščiai)
Pagriežių km. 9,5 Pagriežių km. Pagriežiai
Pasmadų km. 5,5 Pasmadų km. Pasmodai
Pašventupio km. 9 Pašventupio km. Pašventupys
Peniankų km. 4,5 Peniankų km. Peniankai (Andrioniškis)
Pirmalinio km. 10 Pirmalinio km. Pirmaliūnis
Plotų km. 10 Plotų km. Plotai (Andrioniškis)
Sabaliūnų km. 4 Sabaliūnų km. Sabaliūnai (Anykščiai)
Svilalių km. 7 Svilalių km. Svileliai
Šekštelių km. 2 Šekštelių km. Šiekšteliai
Šepetiškio km. 0 Šepetiškio km. Šepetiškis
Užupiečių km. 1 Užupiečių km. Ažupiečiai
Vikonių km. 1,7 Vikonių km. Vikonys (Anykščiai)

Voversių apylinkė redaguoti

Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Atkotiškio vk. 3 Atkočiškio vk. Atkočiškės (Anykščiai)
Audeniškių vk. 1,7 Audeniškių vk. Audeniškis
Aukštakalnio km. 2,5 Aukštakalnio km. Aukštakalnis (Skiemonys)
Ažionių km. 2,5 Ažionių km. Ožionys (Anykščiai)
Bajorų km. 4 Bajorų km. Bajorai (Skiemonys)
Baltušavos km. 1,5 Baltušavos km. Baltušava
Baleslovavos vk. 4 Boleslovavos vk. Boleslavava
Broniškio vk. 3,5 Broniškio vk. Braniškis
Geniūnų km. 3,3 Geniūnų km. Geniūnai
Gurapulio vk. 3,2 Gurapulio vk. Gurapolis
Juodpurvio km. 1,5 Juodpurvio km. Juodpurvis
Kudoriškių km. 2,3 Kudoriškių km. Kudoriškis
Linksmakalnio km. 4,7 Linksmakalnio km. Linksmakalnis (Anykščiai)
Milžinkapio km. 4 Milžinkapio km. Milžinkapis
Paberežio km. 1,7 Paberežio km. Paberėžiai
Remeikių km. 0 Remeikių km. Remeikiai (Anykščiai)
Smaltiškio km. 5 Smaltiškio km. Smaltiškis
Sungailos km. 4,5 Sungailos km. Sungaila (Anykščiai)
Šilų km. 5 Šilų km. Šilai (Skiemonys)
Šlininos km. 2 Šlininos km. Šlynynė (Skiemonys)
Trakiškių vk. 3,2 Trakiškių vk. Trakiškis (Anykščiai)
Traneliškio km. 2,7 Traneliškio km. Traineliškis
Ustronės vk. 2,7 Ustronės vk. Ustronė II
Varnupio km. 5,8 Varnupio km. Varnupys
Voversių km. 3,3 Voversių km. Voversys
Zapijuvkos km. 3,7 Zapijuvkos km. Zapijuvka (Anykščiai)

Šaltiniai redaguoti

  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 27