Sąrašas:1959 m. Ariogalos rajono gyvenvietės

Ariogalos rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma
1959 m. apylinkės ir gyvenvietės

1959 metais Ariogalos rajonas buvo suskirstytas į 14 apylinkių. Apylinkės ir jų gyvenvietės 1959 m. vasario 1 d. duomenimis buvo aprašytos suskirstymo žinyno dviejose dalyse – I dalyje pagal administracinę priklausomybę (taip pat nurodant atstumą iki administracinio centro), II dalyje – pagal abėcėlę.[1] Didžioji dauguma gyvenviečių buvo nurodytos kilmininko linksniu, mažuma (daugiausia miesto vietovės) – vardininko.

Miestas Miesto tipo gyvenvietė Apylinkė Centras Atstumas iki rajono centro, km Plotas, km² Ūkiai
Ariogala 0 3,15
Agelaičių apylinkė Prišmantai 23 63,81 „Žingsnio pirmyn“ kolūkis, „Tarybinės Tėvynės“ kolūkis
Ariogalos apylinkė Ariogala 0 28 „Aušros“ kolūkis
Berteškių apylinkė Berteškiai 17 44,64 J. Janonio vardo kolūkis, „Raudonosios Vėliavos“ kolūkis
Betygalos apylinkė Betygala 13 64 „Švyturio“ kolūkis, „Kelio į komunizmą“ kolūkis, „Pavasario“ kolūkis, „Jaunosios Gvardijos“ kolūkis
Butkiškės apylinkė Butkiškė 3 46,54 „Tarybinio artojo“ kolūkis, „Pažangos“ kolūkis
Didžiulių apylinkė Galina 6,5 75,59 „Vienybės“ kolūkis, „Raudonosios žvaigždės“ kolūkis, „Ąžuolo“ kolūkis, „Padubysio“ kolūkis, Pagojaus tarybinio ūkio Plembergo skyrius
Gėluvos apylinkė Negirva 4,5 35,92 „Tarybinio kelio“ kolūkis, „Ginėvės“ kolūkis, Pagojaus tarybinio ūkio Gėluvos skyrius
Gučkampio apylinkė Pesliškiai 18 72,04 „Balandžio“ kolūkis, „Pagojaus“ kolūkis, P. Cvirkos vardo kolūkis, „Dubysos“ kolūkis
Ilgižių apylinkė Ilgižiai 20 45,14 „Lenino keliu“ kolūkis, „Pergalės“ kolūkis
Juodaičių apylinkė Juodaičiai 11 77,69 „Tiesos“ kolūkis, „Pirmūno“ kolūkis, „Jaunosios kartos“ kolūkis, „Mituvos“ kolūkis
Milašaičių apylinkė Milašaičiai 17 37,31 „Laimės“ kolūkis, „Stalino keliu“ kolūkis
Paliepių apylinkė Paliepiai 13 52 „Šviesios ateities“ kolūkis, Pagojaus tarybinio ūkio Tauručių skyrius
Pelutavos apylinkė Pelutava 19 52 „Gegužės Pirmosios“ kolūkis, S. Nėries vardo kolūkis, J. Žemaitės vardo kolūkis
Pernaravos apylinkė Pernarava 15 66,03 M. Melnikaitės vardo kolūkis, „Šviesaus kelio“ kolūkis, „Naujo gyvenimo“ kolūkis, Pagojaus tarybinio ūkio Melvidų ir Leščių skyriai

Miesto vietovės

redaguoti
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ariogala, m. Ariogalos m. Ariogala
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Agelaičių km. 2 Agelaičių km. Agelaičiai
Agelaičiukų km. 2 Agelaičiukų km. Agelaičiukai
Aleknaičių km. 5 Aleknaičių km. Aleknaičiai (Raseiniai)
Alfredavos km. 8,5 Alfredavos km. Alfredava
Armonų km. 8,5 Armonų km. Armonai (Raseiniai)
Bernotų km. 9 Bernotų km. Bernotai (Raseiniai)
Budraičių km. 4,5 Budraičių km. Budraičiai (Raseiniai)
Budraičiukų km. 4,5 Budraičiukų km. Budraičiukai
Dabkaičių km. 10 Dapkaičių km. Dapkaičiai
Kiementmedžio km. 2 Kiementmedžio km. Kimentmedis
Kupščių km. 4 Kupščių km. Kupsčiai (Raseiniai)
Kurmiškės vk. 8 Kurmiškės vk. Kurmiškė (Raseiniai)
Meškapiaunio km. 2,5 Meškapiaunio km. Meškapjaunis
Naujokų vk. 9,5 Naujokų vk. Naujokai (Raseiniai)
Pagrubičių km. 1,5 Pagrubičių km. Pagrubyčiai
Pagrubičiukų km. 1,5 Pagrubičiukų km. Pagrubyčiukai
Pamūkio km. 2,5 Pamūkio km. Pamūkis
Pikčiūnų km. 6,5 Pikčiūnų km. Pikčiūnai (Raseiniai)
Pirktinių km. 4 Pirktinių km. Pirktinė
Pliumpės km. 6 Pliumpės km. Pliumpė
Prišmantėlių km. 0,5 Prišmantėlių km. Pryšmantėliai
Prišmantų km. 0 Prišmantų km. Pryšmantai (Raseiniai)
Puknaičių km. 9 Puknaičių km. Puknaičiai
Skirmantiškės km. 6 Skirmantiškės km. Skirmantiškė
Steponkaimio km. 0,5 Steponkaimio km. Steponkaimis
Steponkaimiukų km. 0,5 Steponkaimiukų km. Steponkaimiukas
Šimkaičių km. 6 Šimkaičių km. Šimkaičiai (Raseiniai)
Šnipaičių km. 8 Šnipaičių km. Šnipaičiai
Zvėgių km. 3,5 Zvėgių km. Zvėgiai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Ariogalos vk. 0,5 Ariogalos vk. Ariogala (viensėdis)
Grajauskų km. 5 Grajauskų km. Grajauskai
Kasiulkų km. 7 Kasiulkų km. Kasiulkai
Kunigiškių km. 1,5 Kunigiškių km. Kunigiškiai (Raseiniai)
Lelušių km. 4 Lelušių km. Leliušiai (Raseiniai)
Nolečių km. 4 Nolečių km. Noliečiai
Pagojo km. 5 Pagojo km. Pagojys
Pakaklėlių km. 2,5 Pakaklėlių km. Pataklėliai
Pigainių km. 8 Pigainių km. Pigainiai
Plembergo km. 2,5 Plembergo km. Plembergas
Rajinčiškių km. 3 Rajinčiškių km. Rajinciškiai
Taurupio km. 1 Taurupio km. Taurupys
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Armonų km. 6 Armonų km. Armonai (Raseiniai)
Ąžuolytės km. 3 Ąžuolytės km. Ąžuolytė (Raseiniai)
Berteškių km. 0 Berteškių km. Berteškiai
Būdų km. 3,5 Būdų km. Būdai (Betygala)
Buniūnų km. 0,5 Buniūnų km. Buniūnai
Burbiškių km. 2 Burbiškių km. Burbiškiai (Betygala)
Dvarvičių km. 3,5 Dvarvičių km. Dvarviečiai (Betygala)
Gedvidų km. 3 Gedvidų km. Gedvydai
Gojaus km. 2 Gojaus km. Gojus (Raseiniai)
Litvinų km. 5 Litvinų km. Litvinai (Betygala)
Maskvitų km. 2 Maskvitų km. Maskvitai
Maslauskiškių km. 2 Maslauskiškių km. Maslauskiškiai
Navininkų km. 4 Navininkų km. Navininkai (Raseiniai)
Paliepiukų km. 4,5 Paliepiukų km. Paliepiukai (Betygala)
Poškaičių km. 3,8 Poškaičių km. Poškaičiai (Raseiniai)
Riogšiškių km. 6,5 Riogšiškių km. Riogliškiai (Raseiniai)
Rudynės km. 1 Rudynės km. Rudynė
Saugailių km. 4 Saugailių km. Saugailiai
Srautų km. 1,5 Srautų km. Srautas (Raseiniai)
Švelnių km. 3,5 Švelnių km. Švelniai
Uturių km. 1,5 Uturių km. Ūturiai
Zaraslių km. 5,5 Zaraslių km. Zaroslė
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antupyčių km. 4 Antupyčių km. Antupyčiai
Betygalos m-lis 0 Betygalos m-lis Betygala
Burneikių km. 3,5 Burneikių km. Burneikiai
Dagiliukų km. 7 Dagiliukų km. Dagiliukai
Darbutų km. 8 Darbutų km. Darbutai
Didžkaimio km. 3 Dičkaimio km. Dickaimis
Diržionių km. 8 Diržionių km. Diržioniai
Gedgaudų km. 6 Gedgaudų km. Gedgaudai (Raseiniai)
Jagučionių km. 5 Jagučionių km. Jagučioniai
Jakaičių km. 4 Jakaičių km. Jakaičiai (Raseiniai)
Kairių km. 6,5 Kairių km. Kairiai (Raseiniai)
Kimantų km. 4 Kimantų km. Kymantai
Kudonių km. 1 Kudonių km. Kudoniai
Kupstynės km. 1,5 Kupstynės km. Kupstynė
Liktėnų km. 2 Liktėnų km. Liktėnai
Lokvarčio km. 6,5 Lokvarčio km. Lokvartis
Mažeikiškės km. 3 Mažeikiškės km. Mažeikiškė
Montviliškės km. 6,5 Montviliškės km. Montviliškė
Norgeliškių km. 3 Norgeliškių km. Norgeliškiai
Pagojukų km. 5 Pagojukų km. Pagojukai (Betygala)
Pakalniškių km. 3 Pakalniškių km. Pakalniškiai (Betygala)
Paturkšlio km. 5,5 Paturkšlio km. Paturkšlys
Pažvirinčio km. 5 Pažvirinčio km. Pažvirintys
Pilkalnio vk. 2 Pilkalnio vk. Pilkalnis (Raseiniai)
Požečių km. 5 Požečių km. Požečiai
Prisų km. 7 Prisų km. Prysai
Ročiškės km. 6,5 Ročiškės km. Ročiškė
Rudmėsių km. 3 Rudmėsių km. Rudmėsiai
Samoškiškių km. 7 Samoškiškių km. Samoškiškiai
Skruzdžių km. 3,5 Skruzdžių km. Skruzdžiai
Smulkiškių km. 4 Smulkiškių km. Smulkiškė
Švilpiškės vk. 3 Švilpiškės vk. Švilpiškiai (Raseiniai)
Ugenskų km. 6 Ugenskų km. Ugenskai
Ugionių km. 6 Ugionių km. Ugioniai
Užpušynių km. 7 Užpušynių km. Užpušyniai
Vagupių km. 4,5 Vagupių km. Vagupiai
Valeravos km. 8 Valeravos km. Valerava (Raseiniai)
Vandžių km. 8 Vandžių km. Vandžiai
Vaškutės km. 2 Vaškutės km. Vaškučiai
Žvalionių km. 8 Žvalionių km. Žvalioniai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Adatiškių km. 7,5 Adatiškių km. Adatiškiai
Burliokiškių km. 12 Burliokiškių km. Burliokiškė
Butkiškės km. 0 Butkiškės km. Butkiškė
Čiužiūnų km. 0,5 Čiužiūnų km. Čiužiūnai
Daujotų vk. 7 Daujotų vk. Daujotai (Jurbarkas)
Išlastakių km. 8,5 Išlastakių km. Išlestakiai
Jurgiškių I km. 8,5 Jurgiškių I km. Jurgiškiai (Jurbarkas)
Jurgiškių II vk. 4 Jurgiškių II vk. Jurgiškiai II
Juteikių km. 4 Juteikių km. Juteikiai
Klumpės vk. 8 Klumpės vk. Klumpė (Jurbarkas)
Kunigiškių km. 0,5 Kunigiškių km. Kunigiškiai II (Raseiniai)
Marijonavos km. 3 Marijonavos km. Marijonava (Raseiniai)
Padubysio I km. 9 Padubysio I km. Padubysys (Plikiai)
Padubysio II km. 2,5 Padubysio II km. Padubysys II
Paskirstuonių km. 4 Paskirstuonių km. Paskystūnys
Paulinavos km. 6 Paulinavos km. Paulinava (Raseiniai)
Paupstalio km. 6,5 Paupstalio km. Paupstaliai
Pavietavos km. 11 Pavietavos km. Pavietava (Juodaičiai)
Putrių km. 4 Putrių km. Putriai
Skubų km. 7 Skubų km. Skubai
Survilų km. 0,5 Survilų km. Survilai (Raseiniai)
Vozbutų km. 6 Vozbutų km. Vosbutai
Zactišių vk. 6 Zacišių vk. Zactiškiai
Žalandiškių vk. 3 Žalandiškių vk. Žalandžiai
Žardiškių km. 8 Žardiškių km. Žardiškiai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aleksandravos km. 3,5 Aleksandravos km. Aleksandrava (Raseiniai)
Bažavalės km. 3,5 Bažavalės km. Bažavalė
Bučiūnų km. 4 Bučiūnų km. Bučiūnai (Raseiniai)
Dabašinskų km. 3 Dabašinskų km. Dabašinskai
Daugirdavos km. 2 Daugirdavos km. Daugirdai (Raseiniai)
Daugirdėnų km. 1 Daugirdėnų km. Daugirdėnai
Dautartų km. 10 Dautartų km. Dautartai (Girkalnis)
Didžiulių km. 0,5 Didžiulių km. Didžiuliai
Dobilų km. 7 Dobilų km. Dobiliai (Raseiniai)
Galinos km. 0 Galinos km. Galina
Ginaičių km. 1 Ginaičių km. Ginaičiai
Kadugynės km. 5,5 Kadugynės km. Kadagynė
Kalniškių I km. 4 Kalniškių I km. Kalniškiai I (Raseiniai)
Kalniškių II km. 3 Kalniškių II km. Kalniškiai II (Raseiniai)
Kemzūriškių km. 10 Kemzūriškių km. Kemzūriškė
Mankūnų km. 4,5 Mankūnų km. Mankūnai (Raseiniai)
Mikalavos km. 2 Mikalavos km. Mikalava (Raseiniai)
Mutringio km. 10 Mutringio km. Mutrungis
Naujankos km. 1,5 Naujankos km. Naujanka
Olgavos km. 3 Olgavos km. Olgava
Padubysių km. 4 Padubysių km. Padubysys (Ariogala)
Pajakališkių km. 3 Pajakališkių km. Pajakališkiai
Plaušinių I km. 7 Plaušinių I km. Plaušiniai (Raseiniai)
Plaušinių II km. 7 Plaušinių II km. Plaušiniai II
Pociūnų km. 2 Pociūnų km. Pociūnai (Raseiniai)
Poškiškės km. 6 Poškiškės km. Poškiškė
Raitininkų km. 4 Raitininkų km. Raitininkai (Raseiniai)
Raščių km. 4 Raščių km. Raščiai
Raščiukų km. 4,5 Raščiukų km. Raščiūkai
Ražaičių km. 8 Ražaičių km. Ražaičiai
Ražaitėlių I km. 8 Ražaitėlių I km. Ražaitėliai
Ražaitėlių II km. 8 Ražaitėlių II km. Ražaitėliai II
Rizgių km. 6 Rizgių km. Rizgiai
Rūšiškių km. 11 Rūšiškių km. Rušiškiai
Skirų km. 6,5 Skirų km. Skirai (Raseiniai)
Stenionių km. 4 Stenionių km. Stenioniai
Surmantų km. 4,5 Surmantų km. Surmantai
Turbinavos km. 3,5 Turbinavos km. Turbinava
Valakėlių km. 5 Valakėlių km. Valakėlis
Verėdavos km. 0,5 Verėdavos km. Verėduva
Verėdovaitės km. 4 Verėdovaitės km. Verėduvaitė
Viliošių km. 1,5 Viliošių km. Viliošiai (Raseiniai)
Vizbarų km. 5 Vizbarų km. Visbarai (Raseiniai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Algimantų km. 1 Algimantų km. Algimantai
Būdriškės km. 6 Būdriškės km. Budriškė (Raseiniai)
Čėkuvos km. 5 Čėkuvos km. Čėkuva
Gėluvos km. 3 Gėluvos km. Gėluva
Lenčių km. 1 Lenčių km. Lenčiai (Ariogala)
Negirvos km. 0 Negirvos km. Negirva
Padargupių km. 3 Padargupių km. Padargupiai
Paginėvio km. 7 Paginėvio km. Pagynėvys (Ariogala)
Pastapolio km. 4 Pastapolio km. Pūstapolis
Pašilaupio km. 6 Pašilaupio km. Pašilaupiai
Rajenčiškių km. 1 Rajenčiškių km. Rajinciškiai
Ramučių km. 4,5 Ramučių km. Ramučiai (Raseiniai)
Semeniškių km. 4 Semeniškių km. Semeniškiai (Raseiniai)
Šliužių km. 3 Šliužių km. Šliužiai
Žąsinų km. 2 Žąsinų km. Žąsinai (Raseiniai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Antvėjų km. 11 Antvėjų km. Antvėjai
Aukštadvario vk. 5 Aukštadvario vk. Aukštdvaris
Aukštakaimio km. 5,5 Aukštakaimio km. Aukštakaimis (Kėdainiai)
Aukštkalnių km. 3 Aukštkalnių km. Aukštkalniai (Kėdainiai)
Ąžuolytės km. 5 Ąžuolytės km. Ąžuolytė (Ariogala)
Babtelių km. 11 Babtelių km. Babteliai
Baltriškės km. 9 Baltriškės km. Baltriškė
Barsukynės vk. 4,5 Barsukynės vk. Barsukynė (Pernarava)
Baukių km. 11 Baukių km. Baukiai
Bumbulynės km. 5 Bumbulynės km. Bumbulynė
Burlokynės vk. 4 Burlokynės vk. Burlokynė
Dangėliškių km. 11,5 Dangėliškių km. Daugėliškiai (Raseiniai)
Daukšų km. 1 Daukšų km. Daukšai
Gučkampio km. 2 Gučkampio km. Gučkampis
Ivoniškių km. 11 Ivoniškių km. Ivoniškiai (Kėdainiai)
Juodgirio km. 2,5 Juodgirio km. Juodgiris (Kėdainiai)
Kampiškių vk. 9,5 Kampiškių vk. Kampiškiai (Kėdainiai)
Kanapienų km. 4,5 Kanapienų km. Kanapėna
Kantrimų km. 3 Kantrimų km. Kantrimas
Karalgirio km. 11 Karalgirio km. Karalgiris (Kėdainiai)
Langakių km. 4 Langakių km. Langakiai
Laučynės km. 5,5 Laučynės km. Laučynė
Maldų vk. 2 Maldų vk. Maldai
Molupių km. 6 Molupių km. Molupiai
Montegailių km. 4 Montegailių km. Mantigailiai
Padubysio km. 10,5 Padubysio km. Padubysys (Čekiškė)
Paliūnės km. 8,5 Paliūnės km. Paliūnė
Paluonės km. 6,5 Paluonės km. Paaluonė
Paskotiškės km. 6,5 Paskotiškės km. Paskotiškė
Pažasinio km. 10 Pažasinio km. Pažasinis
Pažvarančio km. 10 Pažvarančio km. Pažnarantis
Pesliškių km. 0 Pesliškių km. Pesliškės
Plikių km. 10,5 Plikių km. Plikiai (Raseiniai)
Raudonės km. 8,5 Raudonės km. Raudonė (Raseiniai)
Smalininkų vk. 6,5 Smalininkų vk. Smalininkai (Kėdainiai)
Šlapučių km. 6,5 Šlapučių km. Šlapučiai
Vaičiuliškės km. 9 Vaičiuliškės km. Vaičiuliškiai (Kaunas)
Vencloviškių km. 5,5 Vencloviškių km. Vencloviškiai (Kėdainiai)
Vincentavos km. 2 Vincentavos km. Vincentava
Voskaičių km. 2 Voskaičių km. Voskaičiai
Znamionkos km. 3,5 Znamionkos km. Znamionka
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Butaičių km. 4,5 Butaičių km. Būtaičiai (Raseiniai)
Ilgižių km. 0 Ilgižių km. Ilgižiai III
Ilgižių I km. 1 Ilgižių I km. Ilgižiai I
Ilgižių II km. 2 Ilgižių II km. Ilgižiai II
Ilgižiukų km. 2 Ilgižiukų km. Ilgižiukai
Juškaičių km. 3 Juškaičių km. Juškaičiai (Betygala)
Leilių km. 3 Leilių km. Leiliai
Lepšiškių km. 1,5 Lepšiškių km. Lepšiškė
Lokošiūnų km. 3,5 Lokošiūnų km. Lukošiūnai (Raseiniai)
Mockūnų km. 2 Mockūnų km. Mockūnai (Raseiniai)
Naujojo Šetkaimio km. 2,5 Naujojo Šetkaimio km. Naujasis Šetkaimys
Neduolės km. 2 Neduolės km. Nedolė
Paginėvio km. 5,5 Paginėvio km. Pagynėvys (Betygala)
Pakirsnovio km. 1,5 Pakirksnovio km. Pakirkšnovys
Prociūnų km. 4,5 Prociūnų km. Prociūnai
Ramoniškių km. 3 Ramoniškių km. Ramoniškė (Raseiniai)
Rimgailų km. 1,5 Rimgailų km. Rimgailai
Ročių km. 3,5 Ročių km. Ročiai
Saltragio km. 5 Saltragio km. Saltragys
Skirvainų km. 2,5 Skirvainų km. Skirvainiai
Sokaičių km. 2 Sokaičių km. Sokaičiai (Raseiniai)
Šetkaimėlių km. 3 Šetkaimėlių km. Šetkaimiukai
Šetkaimio km. 3 Šetkaimio km. Šetkaimys
Tilindžių km. 4 Tilindžių km. Tilindžiai
Začišių km. 3,5 Začišių km. Začišiai
Žibulių km. 2 Žibulių km. Žibuliai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Akmeniškių km. 4 Akmeniškių km. Akmeniškiai (Jurbarkas)
Aleksandrovkos km. 4 Aleksandrovkos km. Aleksandrovka
Draustinės km. 6 Draustinės km. Draustinė
Gricių km. 6,5 Gricių km. Griciai
Gruntkaimio km. 6 Gruntkaimio km. Gruntkaimis
Juodaičių km. 0 Juodaičių km. Juodaičiai
Karalinavos km. 4 Karalinavos km. Karalinava (Jurbarkas)
Kilūpių km. 3 Kilūpių km. Kilupiai
Liucinavos km. 5 Liucinavos km. Liucinava
Mišiūnų km. 2 Mišiūnų km. Mišiūnai
Mituvos km. 2 Mituvos km. Mituva (Raseiniai)
Pagausančio I km. 7 Pagausančio I km. Pagausantys I
Pagausančio II km. 6 Pagausančio II km. Pagausantys II
Pagausančių km. 2 Pagausančių km. Pagausantys
Pakarklio I km. 5 Pakarklio I km. Pakarklys
Pakarklio II km. 4 Pakarklio II km. Pakarklys (Raseiniai)
Pamituvio I km. 6 Pamituvio I km. Pamituvys I (Juodaičiai)
Pamituvio II km. 7 Pamituvio II km. Pamituvys (Veliuona)
Parietavos km. 7 Parietavos km. Pavietava (Juodaičiai)
Serbentupio km. 3 Serbentupio km. Serbentupis
Skapiškių km. 3 Skapiškių km. Skapiškiai
Skardinės km. 6,5 Skardinės km. Skardinė (Jurbarkas)
Surmantų km. 7,5 Surmantų km. Surmantai
Užringio km. 3 Užringio km. Užringis
Zapjuvkos km. 2 Zapjuvkos km. Zapjuvka
Želmenų km. 8 Želmenų km. Želmenai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Kejenų km. 3 Kejėnų km. Kejėnai
Keryvų km. 5 Keryvų km. Keryvai
Lepynų km. 4 Lepynų km. Liepynai (Raseiniai)
Milašaičių km. 0 Milašaičių km. Milašaičiai (Raseiniai)
Palukščio km. 1 Palukščio km. Palukštys
Pašventupio km. 4 Pašventupio km. Pašventupys (Raseiniai)
Šilininkų km. 3 Šilininkų km. Šilininkai (Raseiniai)
Tarosų km. 3 Tarosų km. Tarosai
Vilaičių km. 3 Vilaičių km. Vilaičiai (Raseiniai)
Žemygalos km. 3 Žemygalos km. Žemygala
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Aukštlaukio km. 2 Aukštlaukio km. Aukštlaukys
Būdų km. 6 Būdų km. Būdai (Ariogala)
Daujotėlių km. 3 Daujotėlių km. Daujotėliai (Raseiniai)
Daujotų km. 2 Daujotų km. Daujotai (Raseiniai)
Jonaičių km. 2 Jonaičių km. Jonaičiai (Raseiniai)
Kasiulkainiukų km. 2,5 Kasiulkaimiukų km. Kasiulkaimiukai
Lapkalnių km. 4 Lapkalnių km. Lapkalnys
Paginėvių km. 4 Paginėvių km. Pagynėvys (Betygala)
Paliepių km. 0 Paliepių km. Paliepiai (Ariogala)
Paliepiukų km. 1,5 Paliepiukų km. Paliepiukai (Ariogala)
Šilų km. 6 Šilų km. Šilai (Raseiniai)
Tauručių km. 3 Tauručių km. Tauručiai
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Grinių km. 4,5 Grinių km. Griniai (Kėdainiai)
Jakšių km. 2 Jakšių km. Jakšiai
Jankūnų km. 2,5 Jankūnų km. Jankūnai (Pernarava)
Juodžių km. 8 Juodžių km. Juodžiai (Kėdainiai)
Kupščių km. 6 Kupščių km. Kupsčiai (Kėdainiai)
Milvidų km. 6 Milvidų km. Milvydai (Pernarava)
Nausėdžių km. 7 Nausėdžių km. Nausėdžiai (Kėdainiai)
Pavinkšnių km. 4 Pavinkšnių km. Pavinkšniai (Kėdainiai)
Pelutavos km. 0 Pelutavos km. Pelutava
Rugėnų km. 4 Rugėnų km. Rugėnai
Vainikonių km. 3,5 Vainikonių km. Vainikoniai
Varputinų km. 5 Varputinių km. Varputiniai
Žostautėlių km. 10,5 Žostautėlių km. Žostautėliai
Žostautų km. 9 Žostautų km. Žostautai (Kėdainiai)
Žinyno I dalis Žinyno II dalis Gyvenvietės straipsnis
Gyvenvietė Atstumas, km Gyvenvietė
Blandžių km. 1,5 Blandžių km. Blandžiai
Dratkalnio km. 7,5 Dratkalnio km. Dratkalnis
Duogių km. 4,5 Duogių km. Duogiai (Kėdainiai)
Gegužių km. 0,5 Gegužių km. Gegužiai (Kėdainiai)
Gižiemių km. 3 Gižiemių km. Gižiemiai
Gožių km. 4 Gožių km. Gožiai
Grinelių km. 2 Grinelių km. Grineliai
Jankūnų km. 0,5 Jankūnų km. Jankūnai (Pernarava)
Jučių km. 6 Jučių km. Jučiai (Raseiniai)
Leščių km. 5 Leščių km. Lesčiai (Kėdainiai)
Leščiukų km. 5,5 Leščiūkų km. Lesčiukai
Marcinkiškių km. 6,5 Marciniškių km. Marcinkiškiai
Melvidų km. 1 Melvidų km. Milvydai (Pernarava)
Milašiūnų km. 1 Milašiūnų km. Milašiūnai (Kėdainiai)
Paalnonių km. 5,5 Paalnonių km. Paaluonys
Paginėvio km. 6,5 Paginėvio km. Pagynėvys (Ariogala)
Pakalniškių km. 1,5 Pakalniškių km. Pakalniškiai (Kėdainiai)
Pelėdiškių km. 0,5 Pelėdiškių km. Paliediškiai
Pernaravos m-lis 0 Pernaravos m-lis Pernarava
Preikapių km. 2 Preikapių km. Preikapė
Rudaičių km. 4 Rudaičių km. Rudaičiai (Kėdainiai)
Sauskojų km. 0,5 Sauskojų km. Sauskojai
Šliužių km. 7 Šliužių km. Šliužiai (Kėdainiai)
Vytautėlių km. 2,5 Vytautėlių km. Vytautėliai
Žiogučių km. 0,5 Žiogučių km. Žiogučiai

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas 1959 m. vasario 1 dienai. – Vilnius, Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. // psl. 36