Sąrašas:1954 m. Dotnuvos rajono apylinkės

Dotnuvos rajono istoriniai-geografiniai sąrašai
1950 m. adm. reforma
1954 m. adm. reforma

1954 m. Dotnuvos rajone buvo atlikta apylinkių sustambinimo reforma, paliekant 16 apylinkių. Apylinkės reformuotos taip (palikta vietovių autentiška rašyba):[1]

Naujoji apylinkė Buvusios apylinkės Ūkiai
Apylinkė Adm. centras Įtrauktos visiškai Įtrauktos iš dalies (gyvenvietės)
Alksnėnų apylinkė Alksnėnų gyvenamoji vietovė Margininkų apylinkė (Vypalų, Pamiškių), Pilionių apylinkė (Alksnenų, Žilvičių) „Nemuno“ kolūkis
Ažytėnų apylinkė Ažytėnų gyvenamoji vietovė Ažytėnų apylinkė Meiliškių apylinkė (Trankynių, Juodmedžių, Sokinės, Šapalų, Karolinavos, Barsukinės) S. Nėries vardo kolūkis
Daškonių apylinkė Daškonių gyvenamoji vietovė Daškonių apylinkė, Mačiūnų apylinkė „Žvaigždės“ kolūkis
Digraičių apylinkė Digraičių gyvenamoji vietovė Digraičių apylinkė, Pašušvio apylinkė „Stalino keliu“ kolūkis
Dotnuvos apylinkė Dotnuvos gyvenamoji vietovė Dotnuvos apylinkė, Aušros apylinkė, Ąžuolaičių apylinkė, Dotnuvos akademijos apylinkė Urniežių apylinkė (Urniežių), Padotnuvio apylinkė (Žemaičių, Vainatiškių) M. Melnikaitės vardo, P. Cvirkos vardo kolūkiai ir Dotnuvos Selekcijos ir Bandymo stotys
Dovydiškio apylinkė Dovydiškio gyvenamoji vietovė Dovydiškio apylinkė Jaugilių apylinkė (Keturkiemių, Bogutiškių, Rimkų, Jaugilių) „Gegužės 1-osios“ ir „Rūkų“ kolūkiai
Gudžiūnų apylinkė Gudžiūnų gyvenamoji vietovė Gudžiūnų apylinkė Antušavos apylinkė (Antušavos, Jokubaičių), Pilionių apylinkė (Jaunakaimio) „Pirmyn į komunizmą“ kolūkis ir Dotnuvos Selekcijos stoties Mlodzinavos skyrius
Krakių apylinkė Krakių gyvenamoji vietovė Krakių apylinkė, Meironiškio apylinkė, Sutkūnų apylinkė, Medininkų apylinkė Jaugilių apylinkė (Pakarklių, Daržbalių, Jaugelkos, Jaugilių) „Aušros“ kolūkis
Margininkų apylinkė Margininkų gyvenamoji vietovė Marimpolio apylinkė, Devynduonių apylinkė Margininkų apylinkė (Pasiekų, Graužų, Margininkų, Vikaičių) J. Žemaitės vardo kolūkis ir Dotnuvos Selekcijos stoties Terespolio ir Danilavos skyriai
Montviliškio apylinkė Montviliškio gyvenamoji vietovė Montviliškio apylinkė Antušavos apylinkė (Pupėnų), Pilionių apylinkė (Pilionių), Padotnuvio apylinkė (Kemešiškių, Siponių, Vainatiškių) K. Požėlos vardo kolūkis ir Dotnuvos Selekcijos stoties Naujaupio skyrius
Paberžės apylinkė Užupės gyvenamoji vietovė Paberžės apylinkė, Užupės apylinkė „Raudonosios Žvaigždės“ ir „Liaudies“ kolūkiai
Pajėslio apylinkė Pajėslio gyvenamoji vietovė Pajėslio apylinkė, Pilsupių apylinkė, Šilainėlių apylinkė „Naujo gyvenimo“ kolūkis
Surviliškio apylinkė Surviliškio gyvenamoji vietovė Surviliškio apylinkė, Kalnaberžės apylinkė „Švyturio“ ir „Žiburio“ kolūkiai
Šlapaberžės apylinkė Šlapaberžės gyvenamoji vietovė Šlapaberžės apylinkė, Beržų apylinkė, Naujų Bakainių apylinkė, Ramėnų apylinkė „Tiesos“ kolūkis
Vaitiekūnų apylinkė Vaitiekūnų gyvenamoji vietovė Vaitiekūnų apylinkė, Kairinėlių apylinkė „Spindulio“ ir „Vienybės“ kolūkiai
Vosyliškio apylinkė Vosyliškio gyvenamoji vietovė Aukštuolių apylinkė Meiliškių apylinkė (Puodžių, Aukštuoliukų, Meiliškių, Liaubarų, Dirvoniškių, Užvalkių) „Vosyliškio“ kolūkis ir Grinkiškio tarybinio ūkio Beinoriškių, Digraičių, Valatkaičių skyriai

Šaltinis redaguoti

  1. LTSR Aukščiausiosios Tarybos žinios. 1954 m. Nr. 10 (190). – Vilnius, 1954-09-10. // Psl. 6–7