Mečislovas Jučas

Mečislovas Jučas
Gimė 1926 m. balandžio 26 d.
Vabaliai, Baisogalos valsčius
Mirė 2019 m. lapkričio 6 d. (93 metai)
Vilnius
Palaidotas (-a) Rokantiškių kapinėse
Veikla istorikas

Mečislovas Jučas (1926 m. balandžio 26 d. Vabaliuose, Baisogalos valsčiuje2019 m. lapkričio 6 d.[1] Vilniuje) – Lietuvos istorikas, habilituotas istorijos mokslų daktaras.

Biografija

redaguoti

19461951 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1956 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV a. antroje pusėje – XV a. pradžioje ir lietuvių tautos kova už laisvę“. 1971 m. apgynė istorijos mokslų daktaro disertaciją „Baudžiavos irimas Lietuvoje (XVIII a. 7 dešimtmetis – XIX a. 4 dešimtmetis)“. 1993 m. ji nostrifikuota suteikiant habilituoto humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.

1952 m. paskirtas į Lietuvos istorijos institutą ir tuoj pat atleistas, vėl priimtas 1956 m. Iki 1985 m. šio instituto mokslinis bendradarbis, direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams (1972–1985 m.), įvairių sektorių ir skyrių vadovas. Nuo 1970 m. dėstė Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 1976 m. profesorius, 1989–1993 m. Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedros vedėjas.

Bibliografija

redaguoti

 • M. Jučas, Žalgirio mūšis, Vilnius, 1959 (2 leid.: Vilnius, 1960; 3 papild. leid.: Vilnius: 1990, 4 leid.: Vilnius: 1999).
 • Lietuvos inventoriai XVII a., parengė M. Jučas, K. Jablonskis, Vilnius, 1962.
 • Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais, 3 d. (1785–1844), sud. M. Jučas, R. Jasas, Vilnius: Mintis, 1968.
 • M. Jučas, Lietuvos metraščiai, Vilnius, 1968.
 • Л. Мулявичюс, М. Ючас, Некоторые вопросы генезиса капитализма в Литве, Вильнюс, 1968.
 • M. Jučas, Nuo Krėvos sutarties iki Liublino unijos, Kaunas, 1970.
 • M. Jučas, Baudžiavos irimas Lietuvoje, Vilnius: Mintis, 1972.
 • M. Jučas, L. Mulevičius, A. Tyla, Lietuvos valstiečių judėjimas 1861–1914 metais, Vilnius: Mokslas, 1975.
 • Lietuvos TSR istorija, t. 1 Nuo seniausių laikų iki 1917 metų, red. kol. B. Vaitkevičius, M. Jučas, V. Merkys, Vilnius: Mokslas, 1985.
 • M. Jučas, I. Lukšaitė, V. Merkys, Lietuvos istorija: Nuo seniausių laikų iki 1917 metų, Vilnius: Mokslas, 1988.
 • M. Jučas, Lietuvos ir Lenkijos unija (XIV a. vid. – XIX a. pr.), Vilnius: Aidai, 1999.
 • M. Jučas, Krikščionybės kelias į Lietuvą: etapai ir problemos, Vilnius: Baltos lankos, 2000.
 • M. Jučas, Lietuvos metraščiai ir kronikos, Vilnius: Aidai, 2002.
 • M. Jučas, Lietuvos parapijos XV–XVIII a., Vilnius, 2007.
 • Mečislovas Jučas: bibliografija, 1955–2011 m. (sud. Elvyra Matonienė, Irena Valikonytė, Birutė Verbiejūtė). – Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011. – 64 p. – ISBN 978-609-8061-04-8

Šaltiniai

redaguoti