Lietuvos heraldikos komisija

Lietuvos heraldikos komisija – Lietuvos heraldikos institucija, esanti Lietuvos respublikos prezidento kanceliarijos dalis. Komisiją sudaro Lietuvos prezidentas, kuriam ji ir yra atskaitinga.

Komisija yra įsikūrusi Lietuvos prezidento kanceliarijoje (Vilnius, Simono Daukanto a. 3).

Komisijos sudėtisKeisti

Komisiją sudaro devyni nariai. Komisijos pirmininkas ir pavaduotojas skiriami 6 metams, nariai – 5 metams. Kadencijų skaičius neribojamas. Komisijos nariai turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip trejų metų heraldikos ar jai artimos srities mokslinio ar praktinio darbo patirtį.

Komisijos funkcijosKeisti

 • Formuoti darnią Lietuvos respublikos heraldikos sistemą:
  • Ji koordinuoja Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, teismų, mokslo ir studijų institucijų, valstybės pareigūnų, kurie įstatymų nustatyta tvarka gali turėti herbinį ženklą, istorinių ir naujų herbų, herbinių vėliavų, herbinių antspaudų ir kitų herbinių ženklų kūrimą.
  • Ji sprendžia bendruosius heraldikos norminimo klausimus, atsižvelgdama į Lietuvos heraldikos tradicijas, tarptautinę patirtį ir heraldikos mokslo tendencijas – nustato taisykles, reglamentuojančias herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių antspaudų kūrimą.
 • Ugdyti pagarbą heraldikos simbolikai, propaguoti heraldikos žinias.

Komisija:

 • derina ir tvirtina herbų ir herbinių ženklų projektus
 • prižiūri herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių antspaudų naudojimą.
 • valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, mokslo ir studijų institucijų prašymu teikia išvadas dėl pagamintų herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių antspaudų tapatumo jų etalonams ir projektams.
 • kaupia patvirtintus herbų ir herbinių ženklų etalonus, projektus, surinktą rašytinę ir ikonografinę medžiagą, tyrimus ir užtikrina jų apsaugą.
 • renka ir tiria Lietuvoje ir užsienio valstybėse esančią Lietuvos heraldikos medžiagą;
 • konsultuoja istorinių herbų atkūrimo ir naujų herbų, taip pat herbinių vėliavų, herbinių ženklų, herbinių antspaudų kūrimo, naudojimo ir propagavimo klausimais, teikia metodinę paramą herbų, herbinių vėliavų, herbinių ženklų ir herbinių antspaudų kūrėjams ir tyrėjams.

PirmininkaiKeisti

NuorodosKeisti