Krymo Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika

Krymo Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika (rus. Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика) – valstybinis darinys Krymo pusiasalyje, sudarytas iš dalies buvusios Rusijos imperijos Tauridės gubernijos. Egzistavo 1921–1946 m. kaip RTFSR dalis. Atkurtas 1991 m. ir buvo Ukrainos TSR dalis 1991–1992 m., Ukrainos dalis – 1992–1994 m.

Krymo Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika
Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика

1921 – 1946  

Krymo Autonominė Tarybų Socialistinė Respublika 1928 m.
Valstybė Sovietų Sąjungos vėliava Sovietų Sąjunga
Respublika RTFSR
Administracinis centras Simferopolis
Oficialios kalbos Krymo totorių, rusų

Istorija redaguoti

1921–1946 m. redaguoti

Krymo ATSR įkurta 1921 m. spalio 18 d.[1]. Po mėnesio, lapkričio 10 d. buvo priimta pirmoji autonomijos konstitucija[2].

Vyraujančios tautos respublikoje buvo rusai, Krymo totoriai, ukrainiečiai, graikai ir karaimai. 1932 m. Krymo ATSR plotas buvo 25,9 tūkst. km².

Krymas nuo 1941 m. pabaigos iki 1943 m. spalio buvo užimtas Vokietijos kariuomenės ir de jure įjungtas į Ukrainos reichskomisariatą kaip Teilbezirk Taurien. Krymo generaliniu komisaru buvo paskirtas Alfredas Frauenfeldas (Alfred Frauenfeld).[3] De facto pusiasalis priklausė Vokietijos karinei administracijai.

1946 m. birželio 25 d., po Krymo totorių ir kitų tautybių Krymo gyventojų deportacijos, RTFSR Aukščiausioji Taryba priėmė įstatymą, kuriuo buvo panaikinta Krymo ATSR ir vietoj jos įkurta Krymo sritis. Tam buvo atitinkamai pakeistas 1937 m. RTFSR Konstitucijos 14 straipsnis.[4].

Totorių deportacija redaguoti

1944 m. dėl Krymo totorių kolaboravimo[5] su vokiečių okupacine valdžia TSRS vyriausybė deportavo Krymo totorius iš Krymo.[6]

Realus Krymo totorių karinis bendradarbiavimas su vokiečiais buvo gana menkas. Užregistruota, kad 9225 Krymo totoriai tarnavo antitarybiniuose totorių ir pan. daliniuose.[7] Vietinė totorių valdžia labai glaudžiai kolaboravo su okupacine valdžia. Manoma, kad tai buvo dėl to, kad Frauenfeldas nenorėjo Kryme vykdyti kietos okupacinės politikos prieš vietinius gyventojus, kurios diegėjas buvo reichskomisaras Erichas Kochas (Erich Koch). Dėl politikos skirtumų šie du Vokietijos valdininkai konfliktavo.[8]

Prievarta iškeldintų Krymo totorių konstitucinės teisės buvo atstatytos 1967 m. rugsėjo 5 d. nutarimu, tačiau grįžti į Krymą jie negalėjo iki paskutinių TSRS dienų.[9]

1946–1991 m. redaguoti

Pagrindinis straipsnis – Krymo sritis.

1946–1991 m. egzistavo Krymo sritis.

1948 m. Sevastopolis gavo RTFSR respublikinio pavaldumo miesto statusą, tad teisiškai pasidarė lygiateisis Krymo sričiai.

1954 m. balandžio 26 d. Krymo sritis buvo perduota iš RTFSR sudėties Ukrainos TSR.[10].

1991–1995 m. redaguoti

1990 m. lapkritį buvo iškeltas klausimas apie Krymo ATSR atkūrimą.[11].

1991 m. sausio 20 d. Krymo srityje įvyko referendumas Krymo ATSR atkūrimo klausimu. Tai buvo pirmas TSRS istorijoje plebiscitas. Po to sausio 20 d. buvo švenčiama kaip Krymo autonominės respublikos diena (rus. День Автономной Республики Крым).

Balsavimui iškeltas klausimas[12]: „Ar jūs už Krymo Autonominės Tarybų Socialistinės Respublikos kaip TSRS subjekto ir Sąjungos sutarties dalyvio atkūrimą?“

Pagal pateiktus referendumo protokolus centrinė komisija pranešė, kad balsavime dalyvavo 1 441 019 piliečiai (81,37 % iš įtrauktų į sąrašus). Už Krymo ATSR atkūrimą balsavo 1 343 855 žmonės (t. y., 93,26 % balsavusių).[12][13].

1991 m. vasario 12 d. Ukrainos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė įsakymą „Apie Krymo Autonominės Tarybų Socialistinės Respublikos atkūrimą“. Pagal šį įstatymą Krymo ATSR teritorijoje laikinai (iki Krymo ATSR Konstitucijos priėmimo ir konstitucinių valdžios organų sudarymo) aukščiausiu valstybinės valdžios organu buvo pripažinta Krymo srities Liaudies deputatų taryba.[14]. 1991 m. kovo 22 d. Krymo srities Liaudies deputatų taryba buvo reorganizuota į Krymo ATSR Aukščiausiąją Tarybą, jai buvo pavesta sukurti Krymo konstituciją.[12]. Po 4 mėn. birželio 19 d. buvo pakeista 1978 m. Ukrainos TSR Konstitucija įtraukiant informaciją apie Krymo autonomijos atkūrimą.[15]

1991 m. rugsėjo 4 d., paskelbus Ukrainos nepriklausomybę, Krymo ATSR Aukščiausiosios Tarybos ypatingojoje sesijoje buvo priimta Deklaracija apie Krymo Respublikos valstybinį suverenitetą, kurioje buvo kalbama apie siekimą atkurti teisinę demokratinę valstybę Ukrainos sudėtyje, Krymą laikant Sąjungos sutarties dalyviu.[16].

1991 m. gruodžio 1 d. visos Ukrainos referendume 54 % Krymo gyventojų palaikė Ukrainos nepriklausomybę. Tačiau liaudies fronto „Sevastopolis-Krymas-Rusija“ atstovai, taip pat kai kurie Ukrainos ir Rusijos tyrėjai mano, kad buvo pažeistas TSRS įstatymo „Apie sąjunginės respublikos išstojimo iš TSRS klausimų sprendimo tvarką“ 3 straipsnis, pagal kurį Krymo ATSR turėjo vykti atskiras referendumas apie išstojimą iš TSRS ar iš sąjunginės respublikos, kuri išstoja iš TSRS.[17].

1992 m. birželio 19 d. iš 1978 m. Ukrainos konstitucijos buvo pašalintos visos užuominos apie TSRS.

1992 m. vasario 26 d. Krymo ATSR Aukščiausiosios Tarybos nutarimu pavadinimas Krymo ATSR buvo pakeistas į Krymo Respublika[18], o gegužės 6 d. buvo priimta Krymo konstitucija, kurioje šis pervadinimas patvirtintas ir kurioje nurodyta, kad Krymas į Ukrainos sudėtį įeina sutarties pagrindu.[19]. Tačiau Ukrainos Aukščiausioji Taryba pavadinimo Krymo Respublika nepatvirtino.

1994 m. rugsėjo 21 d. Ukrainos Aukščiausioji Taryba Krymo ATSR pervadino į Krymo autonominė respublika.[20]

Gyventojai redaguoti

1926 m. Krymo ATSR gyveno 714,1 tūkst. žmonių (iš jų 330,5 tūkst. – miestuose). 1931 m. gyventojų buvo jau 793,7 tūkst. Simferopolyje 1932 m. gyveno 90 125 gyventojai.

Bendras gyventojų tankis buvo 30,7 gyv./km², kaimo gyventojus tankis – 16,5 gyv./km².

Pagal 1939 m. gyventojų surašymą Kryme gyveno 1 mln. 126 tūkst. žmonių:

Žydų autonomija Kryme redaguoti

XX a. 3–4 dešimtmečiais šiaurinėje Krymo ATSR dalyje buvo mėginama sukurti žydų žemės ūkio komunas iš žmonių, atkeldintų iš kitų TSRS vietų. Pirmieji žydų atkeldinimo į Krymą ir žydų autonomijos sukūrimo projektai pasirodė 1923 m. 1924 m. rugpjūtį TSRS CVK nutarė sudaryti Žydų dirbančiųjų įkurdinimo žemės ūkyje komitetą (Комитет по землеустройству еврейских трудящихся; КомЗЕТ). 1926 m. kovą buvo sudarytas 10 metų žydų apgyvendinimo TSRS planas, pagal kurį turėjo perkeldinta 100 tūkst. šeimų (500–600 tūkst. žmonių). Pagrindinė atkeldinimo vieta buvo numatyta Krymo ATSR, kur 1927–1936 m. turėjo apsigyventi 250–300 tūkst. žydų. Krymo ATSR buvo sukurti Fraidorfo ir Larindorfo žydų nacionaliniai rajonai[22] ir 32 žydų nacionalinės kaimų tarybos.

Nežiūrint į 1931–1932 m. numatytą perspektyvumą idėja pasirodė negyvybinga, ir atkeldintieji gana greitai išsikėlė į miestus.

1938 m. žydų keldinimas buvo nutrauktas, o KomZET’as likviduotas VKP(b) CK nutarimu kaip „visokių kontrrevoliucinių elementų prieglauda“. Žydų rajonai ir kaimo tarybos buvo panaikinti.

1939 m. surašymo duomenimis Krymo ATSR gyveno 65 tūkst. žydų, iš jų apie 20 tūkst. gyveno žydų kolūkiuose.[23]

1944 m. vasarį S.M. Michoelsas, Š. Epšteinas ir I. Feferis vyriausybei nusiuntę pasiūlymą Krymo pusiasalyje sukurti žydų socialistinę respubliką.[24].

Nuorodos redaguoti

 1. Постановление ВЦИК и СНК о Крымской АССР
 2. КОНСТИТУЦИЯ Крымской Социалистической Советской Республики 1921 г
 3. Alan W. Fisher, The Crimean Tatars, 1978, p. 156
 4. Закон РСФСР от 25 июня 1946 г. Об упразднении Чечено-Ингушской АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область
 5. Online Encyclopedia of Mass Violence. „Sürgün: The Crimean Tatars’ deportation and exile - Online Encyclopedia of Mass Violence“. Massviolence.org. Nuoroda tikrinta 2014-02-27.
 6. Subtelny, Orest (2000). Ukraine: A History. University of Toronto Press. p. 483. ISBN 0-8020-8390-0.
 7. Document reproduced in T.S. Kulbaev and A. Iu. Khegai, Deportatsiia (Almaty: Deneker, 2000), pp. 206–207.
 8. Rees, Biographical Dictionary of the Extreme Right Since 1890, Simon & Schuster, 1990, p. 137.
 9. http://www.iccrimea.org/surgun/sovietdecree1967.html
 10. О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР Archyvuota kopija 2014-03-18 iš Wayback Machine projekto.
 11. ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ И ПРАВОВОМ СТАТУСЕ КРЫМА
 12. 12,0 12,1 12,2 Первый советский плебисцит — всекрымский референдум 1991 года. Справка // РИА Новости.
 13. О результатах Референдума о государственном и правовом статусе Крыма, состоявшегося 20 января 1991 года // Крымская правда. — 1991. — 22 января.
 14. ЗАКОН О восстановлении Крымской АССР
 15. Закон УССР от 19.06.1991 № 1213-XII
 16. ДЕКЛАРАЦИЯ о Государственном суверенитете Крыма
 17. Итоги независимости Украины в крымском контексте Archyvuota kopija 2014-03-29 iš Wayback Machine projekto.
 18. О Республике Крым как официальном названии демократического государства Крым
 19. Конституция Республики Крым | от 06.05.1992 № 76/а-1 (Страница 1 из 2)
 20. Закон Украины от 21.09.1994 № 171/94-ВР
 21. Численность и этнический состав населения Крыма
 22. Яков Пасик Фрайдорфский и Лариндорфский еврейские национальные районы Archyvuota kopija 2011-11-07 iš Wayback Machine projekto. Еврейские земледельческие колонии Юга Украины и Крыма
 23. Шалом, крымчане! Archyvuota kopija 2014-03-24 iš Wayback Machine projekto.
 24. http://www.jewish.ru/history/press/2012/03/news994306010.php Еврейская автономия могла оказаться в Крыму]