Kredito unija – kooperatiniais pagrindais fizinių asmenų savanoriškai įsteigta ir nustatyta tvarka įregistruota finansų įstaiga. Kredito unija turi teisę priimti indėlius ir skolinti lėšas, teikti lėšų pervedimo ir kitas finansines paslaugas. 2018 metais visame pasaulyje veikė daugiau nei 85 tūkst. kredito unijų 118-oje valstybių, kurios kartu vienijo per 274 mln. narių[1].

Kredito unijos Lietuvoje veikia tik savo ir besiribojančiose savivaldybėse, o visas uždirbtas pelnas lieka bendruomenėje. Šios kredito įstaigos finansines paslaugas gali teikti savo nariams – fiziniams bei juridiniams asmenims. Kredito unijų veiklą Lietuvoje prižiūri Lietuvos bankas ir Centrinė kredito unija, kurių šiuo metu šalyje yra dvi: Lietuvos centrinė kredito unija ir KREDA – Jungtinė centrinė kredito unija.

Narystė kredito unijoje

redaguoti

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, norintis naudotis kredito unijos paslaugomis, privalo tapti jos nariu, vadinasi, įsigyti pajų. Pagrindinis pajus yra kredito unijos vardinis dokumentas, suteikiantis nariui teisę ne tik naudoti finansinėmis paslaugomis, bet ir lygiaverčiai dalyvauti kredito unijos valdyme bei balsuoti visuotiniuose narių susirinkimuose. Vadinasi, kiekvienas kredito unijos narys kartu yra ir jos savininkas.

Kredito unijos nariu gali tapti veiksnus fizinis asmuo, turintis nuolatinę gyvenamąją, darbo ar mokymosi vietą Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančių kitų kredito unijos įstatuose nurodytų savivaldybių teritorijose.

Taip pat kredito unijos asocijuotu nariu gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruotas ir Lietuvos Respublikos savivaldybės, kurioje įregistruota kredito unijos buveinė, teritorijoje arba su šia savivaldybe besiribojančių savivaldybių teritorijose buveinę turintis juridinis asmuo.

Kredito unijų paslaugos

redaguoti

Kredito unijos nariai gali naudotis šiomis finansinėmis paslaugomis:

  • Trumpalaikėmis arba ilgalaikėmis paskolomis, už kurias kredito unijos gauna nustatyto dydžio palūkanas. Paskolos teikiamos privatiems asmenims, verslo bei žemės ūkio subjektams.
  • Terminuotaisiais ir taupomaisiais indėliais.
  • Atsidaryti mokėjimo sąskaitą.
  • Įsigyti debeto ir kredito mokėjimo korteles.
  • Naudotis internetinės bankininkystės paslauga.
  • Atlikti pinigų pervedimo Lietuvoje ir užsienyje operacijas.
  • Pasinaudoti kreditų refinansavimo paslauga.

Pastaba: šias ir kitas paslaugas teikia kredito unijos, esančios Lietuvos centrinės kredito unijos narėmis[2].

Kredito unijų pelnas lieka bendruomenėje, todėl jos gali palankesnėmis sąlygomis teikti paslaugas privatiems asmenims, smulkiems ūkininkams ir verslininkams. Kredito unijos aktyviai finansuoja verslo projektus, jaunas įmones, žemės ūkio veikla besiverčiančius ūkininkus ir bendroves. Kredito unijose taip pat galima taupyti pasirašius terminuotojo arba taupomojo indėlio sutartį. Kredito unijose laikomi indėliai yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.

2022 metų lapkričio mėn. Lietuvoje veikė 59 kredito unijų[3]. Lietuvos centrinei kredito unijai priklauso 45 kredito unijos, kurios kartu sudaro LKU kredito unijų grupę. Ši grupė vienija per 120 tūkst. narių Lietuvos miestuose ir regionuose.

Nuorodos

redaguoti

Išnašos

redaguoti
  1. World Council of Credit Unions [1]
  2. LKU kredito unijų grupė [2]
  3. Lietuvos bankas [3] Archyvuota kopija 2021-01-08 iš Wayback Machine projekto.