Fizinis asmuo – teisės subjektas; asmuo, kuris nėra juridinis asmuo. Tai gali būti žmogus, taip pat organizacija[reikalingas šaltinis], neturinti juridinio asmens teisių (statuso). Senovės Romoje buvo žmonių, kurie nebuvo laikomi teisės subjektais (vergas ir jo šeimos nariai teisine prasme buvo laikomi daiktais).

Pagal kilmę gali būti vidaus (buvimo valstybės) ir užsienio fizinis asmuo.

Fizinio asmens teisinį subjektiškumą, statusą reguliuoja teisės normos; nustato teisės aktai (įstatymai). Pvz., civilinį teisinį subjektiškumą – civilinė teisė (CK), baudžiamąjį teisinį subjektiškumą – baudžiamoji teisė.

Fizinio asmens (civilinis) teisnumas atsiranda asmens gimimo momentu ir išnyksta, jam mirus. Fizinis asmuo už savo (turtines) prievoles (sutartines bei įstatymines, taip pat mokesčius, skolas) atsako tik savo turtu. Fizinis asmuo gali būti ūkio subjektu.

Lietuvos teisė redaguoti

Lietuvoje fizinio asmens civilinį subjektiškumą reguliuoja LR Civilinis kodeksas – Antroji knyga „Asmenys“, I dalis „Fiziniai asmenys“.