Kovinių narų tarnyba

Kovinių narų tarnyba

Kovinių narų tarnybos herbas
Veikimo laikas pirmtakai 1992-2007
2007 - dabar
Valstybė Lietuvos vėliava Lietuva
Pavaldus Lietuvos ginkluotosios pajėgos
Rūšis Specialiosios pajėgos
Dydis Nežinoma
Yra dalis Specialiųjų operacijų pajėgos
Šūkis Niekada nepasiduok!
Mūšiai Afganistano karas (2001-Dabar)

Kovinių narų tarnyba, KNT – Lietuvos Specialiųjų operacijų pajėgų dalinys, skirtas veikti vandenyse ir sausumoje.

Kovinių narų tarnybos užduotys Keisti

 • specialioji žvalgyba (sausumoje, vandenyje);
 • tiesioginiai veiksmai (sausumoje, vandenyje);
 • abordažo, sulaikymo ir eskortavimo operacijos;
 • karinė parama.

2012 m. spaudos pranešimų duomenimis NATO atstovai mano, kad „Lietuvos SOP, ypač jų jūrinis komponentas – Kovinių narų tarnyba, artimos ir vidutinės perspektyvos laikotarpiu gali būti ypač naudingas NATO ir Europos Sąjungos prieš piratavimą Indijos vandenyne nukreiptose misijose“.[1]

Istorija Keisti

Šio dalinio pavadinimas ir pavaldumas einant laikui kelis kartus keitėsi.[2]

 • 1992 m. sausio 2 d. – Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos (SKAT) štabo viršininko Jono Gečo potvarkiu įkurtas SKAT narų plaukikų klubas „SKAT Nautilius". Jame sukurtas kovinių plaukikų branduolys, imtos kurti nardymo procedūros bei taisyklės, kovos narų taktika.
 • 1993 m. – Krašto apsaugos Geležinio vilko brigados Nemirsetos MDB įkurtas Narų-plaukikų būrys. Būryje buvo 15 karių ir nardymo ekipuotė.
 • 1996 m. gruodžio 12 d. – Krašto apsaugos ministro įsakymu 7-o Dragūnų pamario gynybos bataliono Žvalgų-narų būrys pertvarkytas į Kovinių plaukikų būrį.
 • 2000 rugpjūčio 9 d. – Krašto apsaugos ministro įsakymu Kovinių plaukikų būrys perduotas į Vakarų brigados vado pavaldumą.
 • 2001 balandžio 5 d. – Kariuomenės vado įsakymu Kovos plaukikų būrys perkeltas iš Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ į Karinių jūrų pajėgas ir pavadintas Povandeninių veiksmų komanda (PVK). PVK sudarė valdymo, kovinė, narų išminuotuojų, instruktorių bei aprūpinimo grupės.
 • 2002 m. – Povandeninių veiksmų komanda operacijų metu tampa pavaldi Specialiųjų operacijų junginio vadui. Pradeda intensyviai dalyvauti Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgų parengime bei pasiruošime kovinėms užduotims.
 • 2004 m. pabaiga – Povandeninių veiksmų komanda aprūpinama technika iš Specialiųjų operacijų junginio (SOJ). Parengiamas kvalifikuotas personalas daugiau specifinių užduočių atlikti. Suburiamas naujas padalinys - Kovinių valčių grupė. Pradedama įsisavinti kovinių valčių taktika.
 • 2002-2006 m. – povandeninių veiksmų komanda vykdo kovinį rengimą SOJ eskadrono „Aitvaras“ sudėtyje, dalyvauja kovinėse operacijose.
 • 2007 m. sausio 1 d. – Specialiųjų operacijų junginyje įkuriama Kovinių narų tarnyba, į kurią pereina PVK koviniai narai.
 • Nuo 2007 m. – Kovinių narų tarnybos kariai dalyvauja Tarptautinių saugumo paramos pajėgų misijoje (ISAF, angl. International Security Assistance Force) Afganistane.

Koviniai narai Afganistane, kur nėra vandens, sėkmingai veikia ir sausumoje. Tiesioginių veiksmų operacijose koviniai narai bendradarbiauja su kitais SOP kariais.

Nuorodos Keisti