Geležinis Vilkas (mechanizuotoji pėstininkų brigada)

Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“
Insignia of the Mechanized Infantry Brigade "Iron Wolf".svg
Brigados emblema
Veikimo laikas 1990-dabar
Valstybė Lietuvos vėliava Lietuva
Pavaldus Lietuvos sausumos pajėgos
Rūšis Brigada
Paskirtis Užtikrinti taiką ir gerovę valstybėje, valstybės saugumą, atsakant į terorizmo ar masinio naikinimo ginklo platinimo grėsmes, regioninį ir globalinį stabilumą, rengti karius tarptautinėms taikos palaikymo operacijoms, teikti pagalbą valstybės ir vietinės valdžios institucijoms įstatymais numatytais atvejais.
Yra dalis Lietuvos ginkluotosios pajėgos
Būstinė Rukla
Vadovybė
Vadas Pulkininkas Mindaugas Petkevičius
Štabo viršininkas (l.e.) Majoras Vitalijus Anisimenko
Vyriausiasis puskarininkis Seržantas majoras Darius Kolodzeiskis
Simbolika
Brigados vėliava Flag of the Mechanised Infantry Brigade Iron Wolf.jpg

Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ – pagrindinis Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų karinis vienetas. Šiuo metu Mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“ sudaro vadovybės štabas, keturios atskiros kuopos ir septyni batalionai – du mechanizuotieji, du motorizuotieji, vienas artilerijos batalionas, vienas logistikos batalionas ir NATO Priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė. Brigados batalionai pavadinti pagal Lietuvos kariuomenės istorijos tradicijas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vardais.[1]

IstorijaKeisti

 • 1990 m. birželio mėn. pradėta kurti Motorizuotoji pėstininkų brigada. Suformuotas atskiras apsaugos būrys, o tų pačių metų rudenį – garbės kuopa.
 • 1991 m. vasario 22 d. įkurtas brigados pirmtakas – Mokomasis junginys.
 • 1991 m. lapkričio 14 d. jis buvo performuotas į Greitojo reagavimo motodesantinę brigadą.
 • 1992 m. sausio 2 d. Greitojo reagavimo brigada buvo pervadinta į Lauko kariuomenės 1-ąją motodesantinę brigadą.
 • 1992 m. pavasarį įvyko pirmasis šaukimas į atkurtą Lietuvos kariuomenę. Tada buvo suformuoti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Tauragės batalionai bei kuopos Alytuje ir Marijampolėje.
 • 1992 m. birželio 6 d. brigadai suteiktas „Geležinio vilko“ vardas.
 • 1995 m. balandžio 1 d. nuo brigados atskirti 2 batalionai – Kauno ir Klaipėdos. Pirmasis priskirtas Kariuomenės vadovybei, antrasis – Karinėms jūrų pajėgoms.
 • 1996 m. sausio 26 d. brigada pavadinta motorizuotąja pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“.
 • 1999 m. spalio 27 d. Krašto apsaugos ministro įsakymu „Dėl antrosios brigados suformavimo“ nuo MPB „Geležinis Vilkas“ atskirti Tauragės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio ir Šiaulių kunigaikščio Vaidoto batalionai.
 • 20012003 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas vykdė LITBAT projektą su Danijos kariuomenės Princo leibpulku.
 • 2003 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio batalionas perkeltas į Logistikos valdybos sudėtį.
 • 2003 m. spalio 1 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio batalionas perkeltas į Brigados sudėtį.
 • 2005 m. rugpjūčio 17 d. vykdant LITBRIG projektą ir užtikrinant Motorizuotojų pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ aprūpinimą, kunigaikščio Vaidoto tiesioginės paramos logistikos batalionas operacinio vadovavimo, kovinio rengimo ir veiklos planavimo klausimais priskirtas Motorizuotojų pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“.
 • 2005 m. sausio 31 d. Artilerijos batalione buvo sėkmingai užbaigtas tarptautinis projektas LITART.
 • 2005 m. užbaigtas bataliono dydžio pėstininkų kovinės grupės rengimas pagal NATO reikalavimus. Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai įrodė savo parengtį planavimo, vadovavimo, suderinamumo, techninio ir logistinio aprūpinimo bei kovinio parengimo srityje.
 • 2006 m. parengta grupė yra pajėgi vykdyti NATO užduotis už Lietuvos Respublikos ribų.
 • 2006 m. rugpjūčio 31 d. Danijos mieste Haderslev buvo pasirašytas memorandumas dėl Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ priskyrimo Danijos divizijai. Priskyrimas Danijos divizijai numato karininkų rotaciją į divizijos štabą, taip pat bendrus mokymus ir pratybas, siekiant užtikrinti Lietuvos ir Danijos karinių vienetų sąveiką – gebėjimą kartu veikti tarptautinėse operacijose.
 • 2007 m. birželio 29 d. užbaigtas bendras Lietuvos ir Lenkijos projektas LITPOLBAT.
 • 2009 m. sausio 5 d. brigadai „Geležinis Vilkas“ priskirtas Vaidoto batalionas.
 • 2012 m. kovo 7 d. Motorizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas" buvo oficialiai pervadinta į mechanizuotąją, pasikeitė brigados sudėtis ir pavaldžių vienetų pavadinimai.[2]
 • 2016 m. sausio 1 d. pertvarkyta mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ sudėtis, grąžinant į ją du pėstininkų batalionus – Karaliaus Mindaugo husarų (Panevėžys) ir Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų (Alytus), o Kęstučio batalionas perkeltas į naujai suformuotą ir nuo 2016 m. sausio 1 d. pradėjusią veikti Motorizuotąją pėstininkų brigadą „Žemaitija“.[3]
 • 2018 m. gruodžio 3 d. Brigados vadovybės Logistikos kuopos pagrindu įsteigtas Logistikos batalionas.

Brigados vadai:

SudėtisKeisti

 
LDK Algirdo MPB kariai pratybų „Geležinis vilkas“ metu

Šiuo metu brigadą sudaro:

FunkcijosKeisti

Pagrindinės Brigados funkcijos:

 • Taikos metu – užtikrinti taiką ir gerovę valstybėje, valstybės saugumą, atsakant į terorizmo ar masinio naikinimo ginklo platinimo grėsmes, regioninį ir globalinį stabilumą, rengti karius tarptautinėms taikos palaikymo operacijoms, teikti pagalbą valstybės ir vietinės valdžios institucijoms įstatymais numatytais atvejais.
 • Karo metu – kartu su šalimis sąjungininkėmis užtikrinti patikimą atgrasinimą, o atgrasymui žlugus, kartu su NATO pajėgom ginti Lietuvos suverenitetą, teritoriją, teritorijos vandenis bei oro erdvę ir atremti bet kokią ginkluotą agresiją.

Pagrindinės užduotys:

 • Būti pasirengus vykdyti taikos meto užduotis;
 • Rengti į tarptautines operacijas vyksiančius karius;
 • Tęsti tarptautinį projektą LITBRIG;
 • Nuo 2009 m. pabaigos turėti dvi bataliono dydžio pėstininkų grupes, tinkamai parengtas dalyvauti tarptautinėse operacijose;
 • Iki 2010 m. parengti bataliono grupę pasirengusią vykdyti NATO greito reagavimo pajėgų operacijas NRF-14 (NATO RESPONSE FORCES) sudėtyje;
 • Nuo 2014 m. būti pasirengus vykdyti vienos bataliono dydžio pėstininkų grupės rotaciją tarptautinėse operacijose;
 • Iki 2014 m. parengti ir pilnai sukomplektuoti prieštankinę kuopą ir oro gynybos bateriją.

ŠaltiniaiKeisti

 1. http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv.html Archyvuota kopija 2017-01-30 iš Wayback Machine projekto. Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ (MPB GV)
 2. http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_struktura/sausumos_pajegos/padaliniai/mpbgv/istorija_268.html Archyvuota kopija 2017-04-20 iš Wayback Machine projekto. Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ (MPB GV). Istorija
 3. http://kariuomene.kam.lt/lt/kariuomenes_atributika/new/plk._r._vaiksnoras_nuo_siol_mechanizuotoji_pestininku_brigada_gelezinis_vilkas_dar_galingesne.html Archyvuota kopija 2016-03-05 iš Wayback Machine projekto. Plk. R. Vaikšnoras: „Nuo šiol Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ dar galingesnė“