Justinas Kudirka (1893 m. Griškabūdyje, Šakių raj.1983 m. rugsėjo 15 d. Bay Heade, JAV) – vargonininkas, dainininkas (tenoras), pedagogas, chorvedys.

Biografija

redaguoti

Mokėsi Griškabūdžio bažnytkaimio mokykloje, vėliau – Marijampolės gimnazijoje ir Vilniaus mokytojų seminarijoje. 19071909 m. vargonuoti mokėsi pas Juozą Naujalį Kaune, giedojo Arkikatedros berniukų chore. Nuo 1909 m. vargonininkavo Vilniaus kunigų seminarijos bažnyčioje, o 19151917 m. – Vladivostoke (Rusija).

1917 m. atvykęs į JAV, pradėjo vargonininkauti Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje Čikagoje, Antano Pociaus vadovaujamoje L. van Bethoveno konservatorijoje mokėsi dainuoti. 1919 m. nuvyko į Romą ir Šv. Cecilijos muzikos akademijoje pas prof. Enriko Rozatti studijavo dainavimą.

1921 m. grįžęs į Kauną, keletą metų dainavo Valstybės teatre. Džiuzepės Verdi, Šarlio Guno, Džoakino Rosinio, Artūro Rubinšteino ir kitų kompozitorių operose sukūrė įsimintinų vaidmenų, koncertavo Rygoje, Taline, Berlyne.

1923 m. vėl išvyko į JAV ir debiutavo Studbakerio teatre Čikagoje. Vėliau su pianistu Ignazu Friedmanu koncertavo Metropolitan Musical Bureau. 1926 m. dainavo Sesqui-Centennial Filadelfijoje. 1926 m. „Victor ir Columbia“ gamybos plokštelėse įdainavo 22 kūrinius. 1926 m. įkūrė savo dainavimo studiją Pitstone, PA.

19271975 m. buvo Nekalto Prasidėjimo Švč. Panelės Marijos lietuvių parapijos Brighton Parko Čikagoje vargonininkas ir chorų vadovas: suaugusiųjų ir vaikų (berniukų). Mišrusis choras (65 dalyviai) išmoko daug giesmių, mišių, kantatų, ištraukų iš operų ir dainų, pastatė W. R. Herberto operetę „Klaipėdos Julė“ ir Juozo Žilevičiaus operetę „Lietuvaitė“. Choras organizavo koncertus, dalyvavo radijo laidose, JAV ir Kanados bei Australijos lietuvių dainų šventėse, tautiniuose renginiuose. 1932 m. Čikagos miesto parapijų chorų varžybose laimėjo pirmąją vietą. 1935 m. kovo 3 d. choras surengė metinį koncertą ir turėjo didelį pasisekimą. 1932 m. J. Kudirka subūrė ir vaikų chorą, kuris Čikagos Arkidiecezijos įvertintas aukščiausiu atžymėjimu.

J. Kudirka atliko daug visuomeninių darbų. Nuo 1933 m. – ALRK Vargonininkų sąjungos narys, 19461949 m. ir 1954 bei 1956 m. buvo išrinktas Centro valdybos pirmininku. 1956 m. – 1-osios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės Čikagoje vykdomojo komiteto vicepirmininkas, 1957 m. – 1-osios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės Čikagoje vykdomojo komiteto narys ir dainų švenčių dirigentas. Nemažai rašė spaudoje muzikinio gyvenimo klausimais. 1972 m. išėjęs į pensiją, persikėlė pas brolio šeimą į Bay Headą, ten ir mirė.[1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.