Jonas Adomavičius (1911)

Jonas Adomavičius (1911 m. gruodžio 15 d. Žostautų kaime, Kėdainių apskritis2006 m. gruodžio 20 d.) – Lietuvos ir JAV gydytojas, labdarys ir mecenatas.

BiografijaKeisti

Mokėsi Kupsčių pradžios mokykloje ir Kėdainių gimnazijoje. Vėliau studijavo mediciną Vytauto Didžiojo universitete Kaune, priklausė korporacijai „Gaja“. Po Universiteto baigimo 1938 m. dirbo šios aukštosios mokyklos Vidaus ligų klinikoje. Per Antrąjį pasaulinį karą, prie Lietuvos artėjant Raudonajai armijai, 1944 m. kartu su broliu pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. Tiubingeno universitete apgynė mokslinę daktaro disertaciją.

Tais pačiais metais persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje ir nuo 1951 m. dirbo CooK Connty ligoninėje. Pagarsėjo kaip sąžiningai atliekantis savo pareigas medikas, bet labiausiai jo talentas išryškėjo sveikatingumo puoselėjimo srityje. Dr.J.Adomavičiaus iniciatyva 1959 m. įkurta Amerikos lietuvių vaiko ugdymo draugija (ALVUD‘as). Penkiasdešimt metų dirbęs be atostogų, už savo uždarbį 1972 m. nupirko didelį namą su sklypu. Šią sodybą pavadino Lietuvių namais, juose įsikūrė ne tik ALVUD‘o centras, bet ir prieglauda senyviems žmonėms.

Jonas Adomavičius visą gyvenimą stengėsi stiprinti žmonių dvasinį ir fizinį sveikatingumą, padėti nepriteklių kamuojamiems tautiečiams. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, jis nuolat rėmė labdaros fondą „Kaimo vaikai“, įvairius periodinius leidinius. Į tėvynę siųsdavo siuntinius su medicinos įranga ir naujausia šios srities literatūra.

Aktyvus sveiko gyvenimo būdo propaguotojas, savo mintis ta tema skelbdavo radijo laidose (iš viso buvo parengta virš 600 pašnekesių). Bendradarbiavo ir lietuvių spaudoje: rašė kultūros, visuomenės gyvenimo, vaikų auklėjimo ir kt. klausimais į „Draugą“ ir „Dienovidį“.

Mirė JAV. Vykdant jo valią, palaikai buvo kremuoti ir palaidoti Pernaravos kapinėse šalia tėvų.

BibliografijaKeisti

  • Visapusiška sveikata ir tinkama drausmė. – Chicago, Ill.: Amerikos lietuvių vaiko ugdymo draugija – ALVUD, 1961
  • ALVUD'o jubiliejus: Amerikos lietuvių vaiko ugdymo draugijos keturiasdešimtmetis / [Jonas Adomavičius su kt.; sudarytojas Juozas Ciparis]. – Čikaga ir Vilnius: ALVUD'as ir UAB „Valstiečių laikraštis“, 1998
  • Kvieslys sveikaton: straipsniai, radijo paskaitos. – Vilnius: Valstiečių laikraštis, 2000

ĮvertinimasKeisti

ŠaltiniaiKeisti

NuorodosKeisti