Gamtos paveldo objektas

Gamtos paveldo objektas – atskiras arba tankias grupes sudarantis kraštovaizdžio elementas, kuriam dėl jo vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas.

Gamtos paveldo objektai yra:

Gamtos paveldo objektai skelbiami saugomais vadovaujantis Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašu. Vertingiausi gamtos paveldo objektai skelbiami gamtos paminklais. Gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas[1], Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas[2] ir Gamtos paveldo objektų nuostatai.[3]

2020 m. liepos mėn. 1 d. Lietuvoje buvo 683 valstybės saugomi gamtos paveldo objektai (156 iš jų paskelbti gamtos paminklais) ir 232 savivaldybių saugomų gamtos paveldo objektų.[4]

Gamtos paveldo
objektai
Gamtos paveldo objektų
skaičius
Iš jų gamtos paminklų
skaičius
Savivaldybių gamtos paveldo
objektų skaičius
Geologiniai 177 71 47
Geomorfologiniai 37 29 3
Hidrogeologiniai 43 19 2
Hidrografiniai 23 12 1
Botaniniai 402 25 178
Zoologiniai 1  – 1
Iš viso: 683 156 232


ŠaltiniaiKeisti