Gamtos paveldo objektas

Gamtos paveldo objektas – atskiras arba tankias grupes sudarantis kraštovaizdžio elementas, kuriam dėl jo vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas.

Jungirio ąžuolas
Krokulės šaltinis
Olando kepurės skardis
Šaltinis Karalienės liūnas

Gamtos paveldo objektai yra:

Gamtos paveldo objektai skelbiami saugomais vadovaujantis Gamtos paveldo objektų vertinimo ir reikšmingumo nustatymo kriterijų aprašu. Vertingiausi gamtos paveldo objektai skelbiami gamtos paminklais. Gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo ypatumus nustato Saugomų teritorijų įstatymas[1], Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas[2] ir Gamtos paveldo objektų nuostatai.[3]

2022 m. Lietuvoje buvo 701 valstybės saugomas gamtos paveldo objektas (155 iš jų paskelbti gamtos paminklais) ir 232 savivaldybių saugomų gamtos paveldo objektų.[4]

Gamtos paveldo
objektai
Gamtos paveldo objektų
skaičius
Iš jų gamtos paminklų
skaičius
Savivaldybių gamtos paveldo
objektų skaičius
Geologiniai 179 71 47
Geomorfologiniai 37 28 3
Hidrogeologiniai 44 19 2
Hidrografiniai 23 12 1
Botaniniai 417 25 178
Zoologiniai 1  – 1
Iš viso: 701 155 232


Šaltiniai redaguoti