Atodanga

Ordoviko-silūro uolienų atodanga

Atodanga – vieta, kur uolienų ar nuogulų sluoksniai atsiveria Žemės paviršiuje. Šios vietos būna paupiuose, griovų šlaituose. Ją suformuoja tekantis vanduo (erozijos procesas), ledynų slinkimas, vėjo veikla ir kiti geologiniai procesai. Dirbtinės atodangos atsiranda kasant karjerus, šulinius, šachtas ir kt.

Atodangos leidžia tiesiogiai stebėti uolienas ar nuogulas, stebėti jų slūgsojimo ypatybes, struktūras, tekstūras, nustatyti kaitos seką ir dėsningumus. Dažnai naudojamos imant mėginius, sudarinėjant žemėlapius ir kt.

Rekstukų atodanga Jūros upės slėnyje, Tauragės raj.

Vikiteka