Erika Budovaitė-Mackelienė

Erika Budavaitė-Mackelienė (g. 1943 m. gegužės 3 d. Ližikuose, Joniškio rajonas) – Lietuvos choro dirigentė ir pedagogė.

Biografija

redaguoti

Nuo 1944 m. su tėvais gyveno ir mokėsi Pasvalyje. 19601964 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dėst. Edmundas Sapranavičius). 19741979 m. neakivaizdiniu būdu choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dėst. R. Pupelio klasė).

1964–1967 m. Troškūnų kultūros namų meno vadovė ir vidurinės mokyklos muzikos mokytoja, kultūros namuose suorganizavo mišrųjį chorą. 1967–1974 m. Viešintų vidurinės mokyklos muzikos mokytoja ir moksleivių chorų vadovė. 1974–1987 m. Kupiškio rajoninių kultūros namų meno vadovė. 1974–1977 m. vaikų muzikos mokyklos mokytoja, 1977–1980 m. vidurinės mokyklos muzikos mokytoja ir vaikų choro vadovė, vėliau Antašavos aštuonmetės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytoja.

Nuo 1987-2009m. Kupiškio vaikų muzikos mokyklos direktorė ir vaikų chorų vadovė – parengė juos 1990 m. Lietuvos tautinei dainų šventei, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėms Vilniuje, 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei. 2006 m. paruoštas solistas L. Kudijanovas tapo Lietuvos televizijos vaikų ir moksleivių "Dainų dainelės" laureatas.

Be pedagoginio ir administracinio darbo, nuolat dirbo su suaugusiųjų chorais bei vokaliniais ansambliais. 1974–1992 m. vadovavo Kupiškio kultūros namų ir medicinos darbuotojų moterų chorui „Kūpa“ (1986 m.). Kolektyvą parengė penkioms respublikinėms dainų šventėms Vilniuje, chorų sąskrydžiams Šiauliuose, įvairiuose konkursuose pelnė su juo prizinių vietų, koncertavo Latvijoje, Baltarusijoje ir Bulgarijoje (1987 m.). Choras išpopuliarino daug lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinių. 1977–1989 m. vadovavo Kupiškio miškų ūkio etnografiniam ansambliui ir tarpkolūkinės statybos organizacijos mišriajam chorui. Ir šie kolektyvai buvo respublikinių konkursų prizininkai.

E. Mackelienė – Kupiškio rajono dainų švenčių organizatorė ir vyr. dirigentė, 1979 m. Anykščių zonos dainų švenčių dirigentė, Kupiškio rajono muzikos mokytojų metodinės komisijos pirmininkė. 1984 m. ji apdovanota Kultūros žymūno ženklu. 1996 m. suteikta II vadovo kvalifikacinė kategorija. 2004 m. Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėka už ilgametį, nuoširdų, kūrybinį ir vadybinį darbą. 2005 m. išrinkta Kupiškio raj. "Metų Kupiškėnas - pedagogas". 2006 m. seimo pirmininko pavaduotojo padėka už ilgametę prasmingą veiklą vadovaujant Kupiškio muzikos mokyklai. 2006 m. Panevežio apskrities viršininko administracijos padėka už gerus ugdomojo darbo rezultatus. 2009 m. Kupiškio raj. savivaldybės mero įsakymu apdovanota ženklu "Už nuopelnus" profesinėje ir visuomeninėje veikloje Lietuvos vardo tūkstantmečio ir Kupiškio miesto 480 metų jubiliejaus proga. Pagarbos raštai Kupiškio raj. savivaldybės , kultūros ir švietimo skyriaus už kruopštų vadybinį darbą, iniciatyvią metodinę veiklą, moksleivių meninį ugdymą ir daugelį kt.

Šaltiniai

redaguoti