Draugija (žurnalas)

Draugija – literatūros, mokslo ir politikos žurnalas, ėjęs kas mėnesį 19071914 m., 19191933 m. ir kas 2 savaites 19371940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Leido Šv. Kazimiero draugija. Tiražas 19071914 m. – 1000 egz. Iš viso išėjo 213 numerių po 100 p. ir daugiau. Nuo 1911 m. leido priedą besimokančiam jaunimui „Ateitis“, kuris 1913 m. tapo atskiru leidiniu. 19111914 m. ėjo priedas „Žiedai mūsų tautinės tvėrybos“, 1914 m. – žurnalas mokytojams „Mokytojas“.

Buvo aptariami literatūros, mokslo, politikos reikalai, bažnyčios ir teologijos dalykai, nagrinėjami literatūros kritikos, kultūros ir visuomenės gyvenimo klausimai, spausdinamos recenzijos, poezijos ir prozos kūriniai.

Žurnale bendradarbiavo per 150 autorių, tarp jų Antanas Alekna, Jonas Basanavičius, Kazimieras Būga, Mikalojus Šeižys-Dagilėlis, Pranas Dovydaitis, Petras Gerulis, Liudas Gira, Motiejus Gustaitis, Lazdynų Pelėda, Petras Leonas, Maironis, Juozas Šnapštys-Margalis, Pranas Mašiotas, Vincas Mykolaitis-Putinas, Pranas Penkaitis, Kazys Puida, Juozas Purickis, Stasys Šalkauskis, Mykolas Vaitkus, Juozas Tumas-Vaižgantas, Augustinas Voldemaras, Vydūnas ir kt.

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 112 psl.