Ateitis (Kaunas)

moksleivių ateitininkų mėnesinis žurnalas, ėjęs 1911–1940 Kaune

Ateitis – mėnesinis moksleivių žurnalas, leistas 1911 m. vasario – 1915 m. balandžio mėn.; 1916 m. birželio – 1919 m. vasario mėn.; 1919 m. birželio – 1940 m. gegužės mėn. Kaune.

Istorija redaguoti

Pirmasis numeris išėjo kaip nemokamas žurnalo „Draugija“ priedas moksleiviams. Nuo 1913 m. „Ateitis“ tapo savarankišku literatūros, mokslo ir visuomenės laikraščiu moksleivijai, nuo 1935 m. – iliustruotu mėnesiniu moksleivių žurnalu. Leido Šv. Kazimiero draugija, nuo 1919 m. kovo – Moksleivių ateitininkų sąjunga.

Kaip krikščioniškosios orientacijos leidinys, nagrinėjo įvairių mokslo sričių klausimus krikščioniškųjų idealų požiūriu. Daug vietos skyrė religijos problematikai, polemizavo su pirmeiviška spauda, rašė apie moksleivių problemas, šelpimo organizacijų veiklą, spausdino lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius, recenzijas, moksleivių rašinius.

Leido priedus „Gamtos draugas“, „Žiedai“.

Bendradarbiai redaguoti

Žurnale bendradarbiavo Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Bronė Buivydaitė, Leonas Bistras, Kazys Bizauskas, A. Čepaitė, Pranas Dovydaitis, Juozas Eretas, Adomas Jakštas, Kleopas Jurgelionis, Jonas Ilgūnas, Faustas Kirša, Motiejus Gustaitis, Antanas Miškinis, Eugenijus Matuzevičius, Vincas Mykolaitis-Putinas, Henrikas Nagys, Salomėja Nėris, Stasys Šalkauskis, Kazys Žirgulis ir kt.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 36 psl.

Nuorodos redaguoti