Bendras darbas – Lietuvos kooperacijos reikalams skirtas iliustruotas laikraštis, leistas 19281935 m. Kaune.

Istorija redaguoti

Leido Lietuvos kooperatyvų taryba: 19281929 m. kartą per mėnesį, 19301933 m. – kas dvi savaites, 19331935 m. – kartą per dešimt dienų. Spausdino Varpo bendrovės spaustuvė bei „Raidės“ spaustuvė Kaune. Tiražas 20 000 egz. (1929 m.)

Nagrinėjo kooperacijos plėtros klausimus, informavo apie kooperatyvų veiklą įvairiose ūkio sferose, apie kooperacijos patirtį kitose šalyse, svarstė Lietuvos ekonominio gyvenimo klausimus.

Bendradarbiavo Petras Dagys, Vincas Kvieska, L. Kryževičius, J. Jasinevičius, J. Podžiūnas, Petras Šalčius, L. Vitkauskas.

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 62 psl.