Lietuvos kooperatyvų taryba

Lietuvos kooperatyvų tarybaLietuvos visuomeninė kredito, vartotojų ir gamybos kooperatyvų organizacija, veikusi 19251940 m., būstinė Kaune.

Istorija

redaguoti

Lietuvos kooperatyvų taryba įkurta P. Šalčiaus iniciatyva, Vyriausybėje panaikinus Kooperacijos departamentą. Tikslas – remti ir skatinti kooperacijos judėjimą, plėtoti šalies ir užsienio kooperatyvų ryšius, atstovauti kooperatyvams valdžios įstaigose ir visuomeninėse organizacijose. Lietuvos kooperatyvų tarybos nariai buvo pavieniai kooperatyvai ir kooperatyvų centrinės organizacijos: Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjunga, Kooperacijos bankas, Pienocentras, Lietūkis ir kt. Kooperatyvų tarybos įstatai, kuriuos parengė P. Šalčius, įregistruoti 1925 m. sausio 30 d. Aukščiausias LKT organas buvo įgaliotinių susirinkimas. Įgaliotiniai – tai kooperatyvų sąjungų valdybų nariai arba jų paskirti asmenys. Reikalus tvarkė Tarybos valdyba, ją vieneriems metams rinko narių įgaliotinių susirinkimas.

Lietuvos kooperatyvų taryba parengė Kooperacijos įstatymo pataisų projektą, siuntė savo atstovus į valdžios įstaigas ginti kooperatyvų interesų, rašė memorandumus vyriausybei, pvz., kai kooperacijos atstovai nebuvo pakviesti prisidėti steigiant Žemės ūkio rūmus, atstovavo Lietuvos kooperacijai Tarptautinėje kooperatyvų sąjungoje, į kurią įstojo 1930 m., skelbė informaciją apie Lietuvos kooperaciją užsienio spaudoje, šaukė kooperatyvų kongresus. 1925 m. taryba įsteigė draudimo bendrovę „Kooperacija“. 1925–1940 m. leido žurnalą „Talka“, kurį perėmė iš Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjungos, 19281935 m. – laikraštį „Bendras darbas“, kooperacinę literatūrą.

Lietuvos kooperatyvų taryba 1927 m. vienijo apie 700 kooperatyvų su daugiau kaip 100 000 narių. Ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje buvo planuota vietoj Lietuvos kooperatyvų tarybos įsteigti Kooperacijos rūmus, bet dėl TSRS okupacijos nespėta.[1]

Valdybos pirmininkai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Vincentas LukoševičiusLietuvos kooperatyvų taryba. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 251 psl.