Antanas Rudis

(Nukreipta iš puslapio Antanas Juozas Rudis)
Antanas Juozas Rudis
Gimė 1911 m. sausio 14 d.
Čikagoje, Ilinojaus valst., JAV
Mirė 2012 m. gruodžio 10 d. (101 metai)
Sutuoktinis (-ė) Marija Juozaityte
Veikla Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas ir filantropas.
Žymūs apdovanojimai

Antanas Juozas Rudis (1911 m. sausio 14 d. Čikagoje, Ilinojaus valst., JAV2012 m. gruodžio 10 d.) – Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas ir filantropas.

Biografija

redaguoti

Trečios kartos Amerikos lietuvis Antanas Juozas augo Čikagoje. Ilinojaus technikos institute baigęs inžinerijos mokslus ir, įgijęs patirties, įsteigė savo plieno gaminių įmonę Rockwell Engineering Co.

Nepaisant didelio užimtumo versle, aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių visuomeniniame gyvenime: nuo 1943 metų – ALT'o centro valdybos narys, o 1965–1967 m. pirmininkas. Nuo 1955-ųjų – Lietuvių prekybos rūmų pirmininkas, JAV Lietuvių Bendruomenės tarybos narys, BALF'o direktorius, taip pat Romos katalikų federacijos pirmininkas.

1936 metais susituokė su Marija Juozaityte. M. ir A. Rudžiai materialiai rėmė Lietuvių senelių prieglaudą, Šv. Kryžiaus ligoninę, Jaunimo, Draugo ir Marijonų namus, finansavo lietuviškų vadovėlių leidimą. Šeimos lėšomis išleistos „Baltijos valstybių užgrobimo byla“, „Pirmas Lietuvos Statutas“ ir kitos knygos. Rudžiai įsteigė vardines stipendijas studijuojantiesiems Lietuvos Statutą ir LDK istoriją. Svari jų pagalba organizuojant siuntas po Antrojo pasaulinio karo lietuviams pabėgeliams Vokietijoje, tremtiniams Sibire ir vargstantiems Lietuvoje. Abu finansiškai padėjo Lietuvos bažnyčioms, jų dėka iškilo Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčia lietuviškame Vidugirių kaime Lenkijoje. Rudžiai dalyvavo ir kitų, nelietuviškų JAV organizacijų veikloje.

1954 m. A. Rudis iš arkivyskupo Skvirecko gavo pavedimą saugoti Popiežiaus Pijaus XII bulę apie šv. Kazimiero paskelbimą Lietuvos jaunimo globėju. Bulę Rudžiai atvežė į Vilnių ir 2001 m. Arkikatedroje perdavė kardinolui A. J. Bačkiui.

Nuo 1953 m. Antanas Rudis buvo JAV kongreso Ch. J. Kersteno komiteto, tyrusio SSRS agresiją Baltijos šalysee, patarėjas; JAV delegacijos JTO dėl Lietuvos okupacijos panaikinimo narys. Mirė 2012 m. gruodžio 10 d.[1]

Įvertinimas

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. http://www.draugas.org/01-05-13rudis.html Archyvuota kopija 2015-09-23 iš Wayback Machine projekto. Kalėdos su išeivijos riteriu