Amerikos lietuvių taryba

Amerikos lietuvių taryba (ALT, angl. American Lithuanian Council) – JAV lietuvių politinė organizacija.

Istorija redaguoti

Įkurta 1940 m. per Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos suvažiavimą. Tikslai – vienyti visas Amerikos lietuvių demokratines jėgas, ginti ir saugoti JAV nepriklausomybę, pagrindines žmogaus teises, siekti Lietuvos nepriklausomybės (iki 1990 m.), teikti moralinę ir materialinę pagalbą Lietuvai, skleisti apie ją JAV visuomenei teisingą informaciją.

Amerikos lietuvių taryba palaiko ryšius su JAV valstybinėmis įstaigomis, Atstovų Rūmų ir Senato nariais, padeda naujiems lietuvių emigrantams įsikurti JAV. Tarybos iniciatyva pabėgusiems nuo okupantų lietuviams šelpti 1944 m. buvo įkurtas Bendrasis Amerikos lietuvių fondas (BALF), taryba Niujorke įkūrė ir išlaikė Amerikos lietuvių informacijos centrą. Bendradarbiavo su Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu, jį rėmė.

Struktūra redaguoti

Amerikos lietuvių tarybą sudaro:

Į Amerikos lietuvių tarybą renkama: po 7 atstovus nuo centralizuotų ideologinių organizacijų, po 3 – nuo kultūros ir labdaros organizacijų, po vieną nuo Amerikos lietuvių tarybos skyrių. Amerikos lietuvių tarybos aukščiausias organas yra kasmetinis suvažiavimas. Jis renka valdybą (po 2 atstovus nuo ideologinių grupių ir po vieną nuo kultūros ir labdaros organizacijų), 4 iždo globėjus. Kas 5 metai Amerikos lietuvių taryba rengia JAV lietuvių kongresus.

Amerikos lietuvių tarybos skyrius sudaro lietuvių centrinių bei vietos organizacijų padaliniai, klubai.

Veikla redaguoti

Amerikos lietuvių tarybos pastangomis JAV Kongrese 1953 m. sudarytas Kersteno komitetas, nuo 1951 m. Amerikos balsas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai. Amerikos lietuvių tarybos atstovai dalyvavo Europos Saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos konferencijose ir pasitarimuose. Nuo 1961 m. ALT nariai atstovauja lietuviams Jungtiniame Amerikos baltų tautiniame komitete. Amerikos lietuvių tarybos iniciatyva 1990 m. vasario 16 d. JAV prezidentas Džordžas Volkeris Bušas paskelbė atsišaukimą dėl Lietuvos nepriklausomybės dienos. Po 1990 m. Taryba rūpinosi, kad Lietuva būtų priimta į NATO.[1]

Pirmininkai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Amerikos lietuvių taryba. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 390 psl.

Nuorodos redaguoti