Aivas Ivaškevičius

Aivas Antanas Ivaškevičius (1886 m. rugsėjo 3 d. Tryškiuose, Šiaulių apskritis – 1975 m. Bostone, JAV) – JAV verslininkas, Lietuvos visuomenės veikėjas.

Vyriausias Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas ir jo bendradarbiai. Sėdi, iš kairės: Vilius Šaulinskis, Jurgis Lėbartas, komiteto pirmininkas Martynas Jankus, Jonas Vanagaitis; stovi, iš kairės: Steponas Darius, Aivas Ivaškevičius, A. Marcinkevičius, Juozas Pronckus. 1923 m. sausio 19 dieną.

Biografija redaguoti

1905 m. emigravo į JAV, 1911 m. Bostone baigė vakarinę vidurinę mokyklą. Užsiėmė verslu, 1919–1928 m. buvo Baltic State Financial Corp. banko pirmininku. Dalyvavo išeivių veikloje: priklausė Susivienijimo lietuvių Amerikoje ir Amerikos lietuvių tautinės sandoros organizacijoms (1920–1925 m. buvo išrinktas pastarosios draugijos centrinės valdybos iždininku). Bandė telkti įvairiuose kraštuose gyvenančius tautiečius atkurti Lietuvos valstybingumą.

1922 m. atvyko į Lietuvą ir šalies miestuose skaitė paskaitas. Kadangi skelbė Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Lietuvos Respublikos idėjas, tuo metu Klaipėdą valdžiusi prancūzų valdžia jam uždraudė kalbėti susirinkimuose. Dalyvavo Klaipėdos sukilime, Vyriausią Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą parėmė apie dviejų milijonų markių auka.

Nesėkmingai bandė įkurti verslą Klaipėdoje, todėl turėjo grįžti į JAV. Didžiosios ekonominės krizės metu stipriai nukentėjo finansiškai ir vėliau gyveno vargingai.

Bibliografija redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  • LE, Antanas Algirdas Gliožaitis. Ivaškevičius, Aivas // Mažosios Lietuvos enciklopedija. /Pirmas tomas/ – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 2000, psl. 613 ISBN 5420014718