Susivienijimas lietuvių Amerikoje

Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA, angl. Lithuanian Alliance of America) – JAV lietuvių visuomeninė kultūros organizacija, priklausanti Amerikos lietuvių tarybai. Adresas: 307 West 30th Street, Manhattan, New York.

Istorija redaguoti

 
SLA suvažiavimo delegato ženklas, 1914 m.

Susivienijimas įsteigtas 1886 m. Jono Šliūpo ir jo bendražygių iniciatyva kaip alternatyva Lietuvių katalikų susivienijimui Amerikoje. Susivienijimas nebuvo vienalytis, jame susibūrė tautiškos, liberališkos, socialistinės ir net komunistinės srovės. Komunistai kelis kartus mėgino paimti į savo rankas Susivienijimo vadovybę, tačiau nepavyko. SLA seimai rengiami kas treji metai.

1955 m. SLA turėjo 11 948 narius, priklausančius 303 kuopoms, veikiančioms 22 JAV valstijose ir Kanadoje. 1998 m. susivienijime buvo 3039, 2007 m. – 2446 nariai. Pagrindinis SLA turtas 2007 m. pabaigoje siekė beveik 2,5 milijono dolerių.[1]

Susivienijimas leidžia laikraštį „Tėvynė“.

Pirmininkai redaguoti

Literatūra redaguoti

  • Susivienijimo lietuvių Amerikoje auksinio jubiliejaus albumas, red. S. E. Vitaitis. New York: Susivienijimas lietuvių Amerikoje, 1936.
  • Vytautas Širvydas, Antanas Diržys, Algirdas Martynas Budreckis. Susivienijimo lietuvių Amerikoje 90-ties metų istorija ir jos santrauka anglų kalba: 1886–1976, New York: Susivienijimas lietuvių Amerikoje, 1976.

Šaltiniai redaguoti


Nuorodos redaguoti