1528 m. LDK gyventojų surašymas

1528 m. LDK gyventojų surašymas nebuvo tikrasis gyventojų surašymas dabartine prasme. Jo pagrindinis tikslas buvo surašyti žemės turinčius asmenis („žemininkus“), faktiškai dėl to turėjusius ir karinę prievolę. Todėl iš esmės tai buvo kariuomenės surašymas, inicijuotas LDK valdovo ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo. Dabartinėse Lietuvos valstybės teritorijose Lietuva tuomet turėjo 5730 raitelių (daugiausia – Kęsgailos, Radvilos, Goštautai ir Astikai).

Vokiečių mokslininkas Werner Conze nustatė, kad tuo metu Lietuvoje, Baltarusijoje ir Palenkėje gyveno 1,3 mln. žmonių.[1] Kita vertus, Henrikas Lovmianskis paskaičiavo, kad 1528 m. LDK gyveno per 2 mln. žmonių.[2] Kadangi pagal 1569 m. sienas lietuviškose žemėse gyveno apie 25 proc. visų LDK gyventojų, galima daryti prielaidą, kad 1528 m. LDK lietuviškose žemėse gyveno 440 tūkst. žmonių.[3]

Šaltiniai Keisti

  1. Werner Conze. Agrarverfassung und Bevölkerung in Litauen und Weissrussland. – Leipzig, 1940, Band I. // psl. 51
  2. Ježis Ochmanskis. Senoji Lietuva. – Vilnius, Mintis, 1996. // psl. 253
  3. Stasys Vaitekūnas. Lietuvos gyventojai per du tūkstantmečius. – Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. // psl. 51.
  • Перепись войска Великого Княжества Литовского 1528 года. Метрика ВКЛ 523. [1]
  • Henryk Łowmiański. Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI: zaludnienie w roku 1528. – Wydawnictwo Poznańskie, 1998.