Žarija (žurnalas)

„Žarija“Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) savaitinis žurnalas, nuo 1907 m. gegužės 30 d. iki 1908 m. birželio 19 d. ėjęs Vilniuje.

Pirmas numeris, 1907 m.

Istorija redaguoti

Pradėtas leisti vietoje rusų policijos uždaryto LSDP laikraščio „Skardas“. Leidėjai Juozas Turkevičius, Ona Šechtel ir K. Nagorskis. Spausdino A. Syrkino spaustuvė. Išėjo 48 numeriai. Leido priedą „Dūma“, kuriame buvo spausdinami I ir II Rusijos Valstybės Dūmos priimti įstatymai, jų komentarai ir informacijos apie lietuvių socialdemokratų veiklą Valstybės Dūmoje.

Bendradarbiavo Zigmas Angarietis, Petras Avižonis, K. Bakšas, Antanas Baltrušaitis-Antanėlis, Motiejus Baltūsis, Vaclovas Biržiška, Bronislava Biržiškienė, Peliksas Bugailiškis, Vincas Čepinskis, Antanas Didžiulis, Antanas Garmus, Kazys Grinius, Juozas Gurauskis, Jonas Jaks-Tyris, Vincas Kapsukas, P. Kuzma, Stasys Matulaitis, Jonas Raugalius, Matas Slančiauskas ir kt. [1]

Redaktoriai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 576 psl.

Nuorodos redaguoti