„Skardas“ – savaitinis darbininkų, bežemių ir mažažemių laikraštis, Lietuvos socialdemokratų partijos savaitinis žurnalas, nuo 1907 m. sausio 1 d. iki birželio 20 d. ėjęs Vilniuje.

„Skardo“ trečiojo numerio (1907) titulinis lapas.

Istorija redaguoti

Leistas vietoje žurnalo „Naujoji Gadynė“. Oficialus leidėjas Jonas Lickevičius, leido Jonas Sabas. Spausdino A. Syrkino spaustuvė. Išėjo 21 numeris. Leido priedą „Dūmos darbai“, kuriame buvo informuojama apie Rusijos Valstybės Dūmos priimtus įstatymus. Išėjo 9 numeriai. [1] Uždarytas Vilniaus teismo rūmų nutarimu.

Oficiali redaktorė Bronė Šėmytė-Biržiškienė. Faktiniai redaktoriai Stasys Matulaitis, Vincas Kapsukas.

Išspausdino Jovaro, Jurgio Smalsčio, Jono Šepečio eilėraščių, Kosto Jasiukaičio apsakymų, P. Avižonio, P. Bugailiškio, M. Slančiausko ir kt. straipsnių.

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 451 psl.

Nuorodos redaguoti