XVI amžiaus 9-as dešimtmetis

 NoFonti.svg  Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.

XVI amžiaus devintasis dešimtmetis prasidėjo 1581 metais ir baigėsi 1590 metais.

Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis2 tūkstantmetis3 tūkstantmetis

Amžiai: XV amžiusXVI amžiusXVII amžius

Dešimtmečiai: 4-as 5-as 6-as 7-as 8-as - 9-as - 10-as 1-as 2-as 3-as 4-as

Metai: 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590

ĮvykiaiKeisti

1581Keisti

Tai buvo nekeliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

 • Sausio 22 d. - kovo 8 d. sušaukęs Varšuvos seimą, karalius Steponas Batoras pareikalavo lėšų naujam karui. Supratę, kad Rusija neatsisakė Livonijos, bajorai nubalsavo už naują karą.
 • Vasario mėn. ATR kariuomenė užėmė ir beveik visą sudegino Starają Rusą (Старая Русса), miestą Novgorodo žemėje.
 • Kovo 1 d. Ldk Steponas Batoras pasirašė Vyriausiaji Lietuvos Tribunolo įstatymą. Tribunolą sudarė 40 bajorų rinktų teisėjų, kurie posėdžiaudavo paeiliui Vilniuje, Trakuose, Naugarduke ir Minske.
 • Birželio 7 d. buvo įkurtas Vilniaus puodžių cechas.
 • Birželio 15 d. Ldk Steponas Batoras suteikė Alytui Magdeburgo teises ir herbą.
 • Norėdami pakenkti ATR kariuomenės planams, rusų armijos buriai plėšė Oršos, Šklovo ir Mogiliovo apilinkės.
 • Nuo liepos pab. prasidėjo Kristupo Radvilo Perkūno ir Filono Kmitos diversinis žygis, jų būriai plėšė Volgos aukštupio žemes, trukdė rusams surinkti jėgas Pskovo apgulties nuėmimui.
 • Rugpjūčio 25 d. Stepono Batoro kariuomenė apgulė Pskovą.
 • Rugsėjį vyskupo Jurgio Radvilos įsakymu Vilniuje budelis protestantiškas knygas viešai degino „rinkoje priešais rotušę ..., kur gėdos stulpas ir kartuvės stovėjo“, mieste kylo neramumai. (Juozapas Ignotas Kraševskis)
 • Rugsėjo 30 d. karo stovykloje prie Pskovo Ldk Steponas Batoras paskelbė griežtą universalą, pasmerkusį religinės nesantaikos Vilniuje kurstytojus, liepė nubausti kaltuosius. Jis buvo adresuotas tuometiniam Vilniaus vietininkui Jonui Abramavičiui.
 • Spalio 22 d., nužygiavęs daugiau kaip 250 mylių, sudeginęs 6 miestus ir daugybę kaimų, Kristupas Radvila Perkūnas kaip nugalėtojas, iškilmingai ir su nemažu grobiu ir belaisviais atvyko į ATR karaliaus stovyklą prie Pskovo.
 • Švedijos kariuomenė užėmė Narvą ir Karelą.
 • Gruodžio 13 d. Ivanas IV ryžosi deryboms ir taikai su ATR, iš kurios tikėjosi bent Narvos ir išėjimo į Baltijos jūrą.

1582Keisti

Tai buvo nekeliamieji metai, prasidedantys penktadienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

 • Sausio 11 d. – Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila pasirašė pirmosios Vilniuje kunigų seminarijos steigimo aktą, į seminariją draudė priimti nemokančius lietuviškai.
 • Sausio 15 d. Jam Zapolyje (netoli Pskovo) buvo pasirašytos 10 metų paliaubos. Baigėsi 2,5 metų trukęs Livonijos karas, smarkiai nualinęs abi kariaujančias šalis. Ivanas IV atsisakė Livonijos, Polocko ir Veližo, o Steponas Batoras Maskvai grąžino Didžiuosius Lukus, Sebežą. LDK atgavo karo metu prarastas žemes. ATR valdžioje liko Livonija ir pietinė Estija.
 • Vasario 4 d., po paliaubų pasirašymo, ATR kariuomenė paliko Pskovo apylinkes.
 • Vasario 7 d. rusai pradėjo sėkmingą puolimą prieš švedų kariuomenę. Susirūpinęs, karalius Steponas Batoras pasiūlė Švedų karaliui Jonui III pagalbą.
 • Respublikos vasalė pasaulietinė Kuršo kunigaikštystė buvo atiduota valdyti Livonijos magistrui Gotardui Ketleriui ir jo įpėdiniams.
 • Kovo 20 d. Vilniuje mirė LDK publicistas, istorikas Augustinas Rotundas (g. 1520 m.). Jis propagavo LDK valstybinį savarankiškumą, romėnišką lietuvių kilmę. Po 1551 m. Rotundas rašė „Lietuvos kroniką arba Istoriją“, kurios fragmentų išliko J. F. Rivijaus kronikoje. Rotundas buvo vienas iš labiausiai išsimokslinusių to meto Lietuvos žmonių.
 • Kovo 26 d. karalius Steponas Batoras patvirtino Dinaburgui (Daugpilis) Magdeburgo teisė.
 • Kunig. Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis surengė piligrimišką kelionę į Šventąją žemę, iki 1584 m. keliavo po Siriją, Egiptą. Šią kelionę aprašė knygoje „Kelionė į Jeruzalę“, kuri išleista 1601 m. lotynų kalba.
 • Karalius Steponas Batoras Livonijai suteikė Seimo patvirtintą „Constitutiones Livoniae“ – Livonijos konstituciją.
 • Rudenį tarp Rusijos ir Švedijos prasidėjo derybos dėl taikos.
 • Spalio 4 d. – lapkričio 25 d. Varšuvoje vyko eilinis ATR seimas. Seimo maršalka Leonas Sapiega.
 • Spalio 5 d. popiežiaus Grigaliaus XIII nurodymu įvyko kalendoriaus reforma. Ši diena buvo paskelbta spalio 15-ąja. ATR Grigaliaus kalendorių priėmė iškart.
 • Pirmoji spausdinta Lietuvos istorija – Motiejaus Strijkovskio „Kronika“.

1583Keisti

Tai buvo nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

 • Vilniuje išleista Pauliaus Oderborno (~1555–1604) poema „Himnas apie seną ir garsią Glebavičių giminę“ (Hymnus de antique et illustri Heleboviciorum gente scriptus). Joje pirmą kartą Lietuvos poezijoje garsiai ir įtaigiai apdainuotas Gediminas, tauro medžioklė, geležinis vilkas ir Vilniaus įkūrimas.
 • Balandžio mėn. mirė vokiečių Senosios Prūsijos istoriografas, kronikininkas Lukas Davidas (g~1503 m.). 1573-1582 m. parašė kryžiuočiams palankią „Prūsijos kroniką“, kurią sudarė 10 knygų. Tai Prūsijos istorija iki 1410 m. Nenuosekliai aprašė pagonišką prūsų religiją, papročius, pagonybės liekanas Žemaitijoje, Kryžiuočių ordino santykius su LDK.
 • Gegužės 7 d. Nesvyžiuje Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis šalia buvusios medinės gynybinės pilies pradėjo statyti baroko-renesanso stiliumi mūrinę kvadratinę pilį. Bastioninė Nesvyžiaus pilis baigta statyti 1604 m. Pilies kompleksas 2005 m. įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
 • Infliantai įėjo į ATR sudėtį kaip bendrai valdoma teritorija, jos valdytoju buvo paskirtas Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila.
 • Rugpjūčio mėn. pasibaigė 1582 m. prasidėjusios Rusijos ir Švedijos derybos. Sudarytos 2 metų Pliusos paliaubos. Švedijai atiteko šiaurinė Estija su Talinu ir Narva bei Hyjumos sala, Danijai – Saremos sala, Aizputės ir Piltinės sritys Kurše.
 • Rugsėjo 16 d. Stokholme mirė Kotryna Jogailaitė - Suomijos kunigaikštienė nuo 1562 m., Švedijos karalienė nuo 1568 m. (g. 1526.11.01 Krokuvoje). Jauniausia Zigmanto Senojo ir Bonos Sforcos duktė. Ji buvo Švedijos karaliaus Jono III-ojo žmona ir Zigmanto Vazos motina. Palaidota Upsalos katedroje.
 • Mirė MDK, o vėliau LDK politinis ir karinis veikėjas, kunig. Andrėjus Michailovičius Kurbskis. Livonijos karo metu buvo paskirtas Rusijos kariuomenės vadu. Prasidėjus caro susidorojimams su garsiomis giminėmis, kartu su artimais rėmėjais 1564 m. perėjo į LDK pusę. Istorijoje garsiausi jo keturi laiškai carui Ivanui Rūsčiajam, kuriuose jis aštriai kritikavo caro valdymo praktiką ir įvestą opričiną.
 • LDK politinis ir karinis veikėjas Ostapas Valavičius paskelbė Upytės pavieto Naujamiesčio dvaro nuostatus, kuriuose liepta valdiniams, pasibaigus lauko darbams, 8-15 metų sūnus leisti į mokyklą. Tai viena pirmųjų mokyklų valstiečiams Lietuvoje. Taip pat įkūrė špitolę.

1584Keisti

Tai buvo keliamieji metai, prasidedantys sekmadienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

1585Keisti

Tai buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

 • Sausio 15 d. – vasario 28 d. Varšuvoje vyko eilinis ATR seimas.
 • Gegužės 15 d. ATR valdovas parašė testamentą, kuriame plūdo lenkus už jų nedėkingumą ir palankiai atsiliepė apie savo gimtąją Transilvaniją. Jis pageidavo būti palaidotas gimtajame Šomjo miestelyje (dabar Rumunija).
 • Ldk Steponas Batoras Vilniaus Valdovų rūmuose priėmė popiežiaus nuncijų kardinolą Ipolitą Aldobrandinį (Ippolito Aldobrandini).
 • Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis savo didžiausia ir svarbiausia LDK poligrafijos spaustuvę padovanojo Vilniaus akademijai (universitetui). Ji turėjo raidžių liejyklą, knygrišyklą, knygyną ir biblioteką.
 • Vilniuje išleista pirma knyga latvių kalba - katalikiškas Kanizijaus katekizmas, skirtas ATR valdomų Livonijos žemių (Vidžemės ir Latgalos) latviams.
 • Kražiuose (?) mirė Jonas Kęsgaila - LDK bajoras, didikas, valstybės ir karinis veikėjas. Vilniaus kaštelionas 1478–1485 m.
 • Mirė LDK valstybinis ir religinis veikėjas, karaliaus sekretorius Mikalojus Pacas (g ~1527 m.). Smolensko kaštelionas nuo 1583 m.).

1586Keisti

Tai buvo nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

1587Keisti

Tai buvo nekeliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

 • Vasario 2 d. – kovo 9 d. Varšuvoje vyko konvokacinis ATR seimas.
 • Vilniuje prie Švč. Trejybės cerkvės susikūrė stačiatikių kailiadirbių, pirklių, odininkų, siuvėjų, batsiuvių ir kepurininkų brolijų sąjunga.
 • Gegužės 17 d. Mintaujoje mirė Livonijos ordino magistras, Kuršo hercogystės valdytojas bei LDK ir ATR valstybės ir karinis veikėjas Gotardas Ketleris (Gotthard von Kettler).
 • Birželio 30 d. Varšuvoje susirinko elekcijos seimas. Lietuviai taip pat atvažiavo į Varšuvą, tačiau į elekciją nėjo. Pirmasis kandidatas į sostą buvo imperatoriaus Rudolfo (Rudolf II) brolis Maksimilianas Austras, kurį rėmė ir Lietuvos didikai. Antrasis kandidatas buvo Maskvos caras Fiodoras I, šį palaikė daugumas Lietuvos bajorijos. Trečiasis kandidatas buvo švedų karalaitis Zigmantas Vaza, dėl kurio išrinkimo labiausiai rūpinosi Stepono Batoro našlė Ona Jogailaitė, nes jis buvo jos sesers Kotrynos Jogailaitės sūnus. Visą mėnesį seimas negalėjo susitarti dėl kandidatų.
 • Pagaliau rugpjūčio mėn. abi lenkų partijos išsirinko sau po atskirą karalių. Lietuviai pareiškė, jog nesutinką nei su vieno nei su antro išrinkimu, ir išvažiavo namo.
 • Daugiau nei 20 laivų flotilė iš Švedijos atplaukė į Gdansko įlanką. Olyvoje karalaitis Zigmantas pasirašė „pakta konventa“. Rugsėjo 7 d. jis buvo paskelbtas karaliumi (Sigismundus dei gratia Rex Polonia magnus Dux Lituania).
 • Iš užtvenktų Agluonos ir Apaščios upių gynybiniais sumetimais suformuotas seniausias Lietuvoje, 336 ha ploto tvenkinys – Širvėnos ežeras. Jis buvo vandens kelių sistemos, jungiančios Biržus su Rygos uostu, dalis.
 • Lapkričio 20 d. Sandomieže mirė LDK politinis ir karinis veikėjas, vienas iš Lietuvos Statuto autorių Ostapas Valavičius (g.~1520 m.). Buvo religinės tolerancijos ir laisvamaniškumo šalininkas. Nuo 1579 m. Lietuvos didysis kancleris.
 • Gruodžio 27 d. Krokuvoje buvo karūnuotas Zigmantas Vaza. Lietuviai net nenuvyko į karūnavimą, tik pasiuntė delegaciją su tam tikrais reikalavimais.

1588Keisti

Tai buvo keliamieji metai, prasidedantys penktadienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

 • Anglai nugalėjo ispanų „Nenugalimąją armadą“ – tuo metu pasaulyje galingiausią laivyną.

LDKKeisti

 • Sausį Krokuvos Koronaciniame seime LDK delegacija visos Lietuvos vardu pareiškė, jog pripažįsta Zigmantą Vazą savo didžiuoju kunigaikščiu, o jis prisiekė, jog saugosiąs visas Lietuvos teises. Buvo patvirtinta III Lietuvos Statuto laida. Kanclerio Leono Sapiegos pastangomis jis buvo perredaguotas taip, kad jame Liublino unijos 1569 m. metų nuostatai nebuvo net minimi. Vilniuje išspausdintas LDK kanceliarine slavų kalba.
 • Austrijos erchercogas Maksimilianas Austras dar bandė kariauti dėl sosto, bet Silezijoje, ties Byčina, sausio 24 d. pralaimėjo mūšį, pateko į nelaisvę ir buvo kalintas.
 • Gegužės 25 d., po trijų dienų iškilmių, įvyko Lenkijos karaliaus ir Ldk Stepono Batoro laidotuvės. Nepaisant karaliaus išreikštos valios būti palaidotam Gardine, jį palaidojo Vavelio katedros požemiuose, Mariackos koplyčioje.
 • Birželį Vilniuje lankėsi Konstantinopolio patriarchas Jeremija II Tranos (gr. Ιερεμίας Β΄ Τρανός).
 • Kardinolas Ippolito Aldobrandini (Klemensas VIII) popiežiaus legatas Lenkijoje, kaip Apaštalų sosto nepaprastasis ambasadorius lankėsi Lietuvoje.
 • Rudens pr. griežtas Vilniaus vyskupo ir ATR valdovo draudimas Vilniuje įkurti aukštąją protestantų mokyklą išprovokavo didesnius evangelikų neramumus.
 • Jonas Bretkūnas „Prūsų krašto kronikoje“ aprašo pagonišką baltų religiją.

MirtysKeisti

1589Keisti

Tai buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

GimtadieniaiKeisti

1590Keisti

Tai buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį. Šių metų svarbiausi įvykiai:

 • Kovo 8 d. – balandžio 21 d. Varšuvoje vyko eilinis ATR seimas. Seimo maršalka Jeronimas Gostomskis.
 • LDK įvestas Kvartos mokestis, kuris buvo imamas į valstybės iždą iš Lenkijos ir Lietuvos karališkųjų žemės valdų kariniams reikalams. Kvartos dydis - 1/4 dalis valdų metinių pajamų, iš pradžių buvo imama tik tais metais, kada nutardavo ATR Seimas.
 • Balandžio 15 d. Jono Kiškos rūpesčiu karalius Zigmantas Vaza Kėdainiams suteikė miesto savivaldos teises ir herbą.
 • Kartografas Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis pradėjo organizuoti lauko kartografijos ekspedicijos (iki 1600 m.). Jų pagrindu buvo sudarytas ir 1613 m. Amsterdame išleistas vienas tiksliausių tuo metu LDK žemėlapis. Dabar žemėlapis laikomas vienas iš geriausių renesanso kartografinių kūrinių. Saugomas Upsalos muziejuje.
 • Liepos 2 d. nuo žaibo užsidegė ir sudegė visas Merkinės miestas iki pamatų. Ldk Zigmantas Vaza miestiečius ketveriems metams atleido nuo mokesčių ir prievolių bei seimo nustatytų rinkliavų.
 • Rugsėjo 17 d. Lydai suteiktos Magdeburgo teisės.
 • Tankiai mediniais namais užstatytas Kauno miestas nukentėjo nuo gaisro, tačiau greit atsistatė.
 • Ldk Žygimantas Senasis iš naujo pripažino Jotvingių kryžiaus riterių ordiną (Jotvingių bajorų brolija) Medininkuose (Varniai).
 • Gruodžio 2 d. – 1591 m. sausio 15 d. Varšuvoje vyko eilinis ATR seimas. Valstybės iždas atskirtas nuo valdovo iždo.