Vincas Kiršinas (1896 m. balandžio 5 d. Dabikinės dvaras prie Akmenės1943 m. kovo 24 d. Aleksejevka, Oriolo sritis) – Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas.

Biografija redaguoti

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą baigė Panevėžio mokytojų kursus. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare, 1917 m. baigė Odesos praporščikų mokyklą. Grįžęs į Lietuvą, 1919 m. gegužės mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1919 m. rugpjūčio – 1920 m. gruodžio mėn. dalyvavo kovose su Sovietinės Rusijos kariuomene, bermontininkais ir Lenkijos kariniais junginiais.

1925 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. 19261930 m. tarnavo įvairiuose kariniuose daliniuose. 1931 m. baigė Aukštesniųjų karininkų kursus, 1934 m. Aukštųjų karininkų kursų Generalinio štabo skyrių. 19341936 m. (su pertrauka) Vyriausiojo štabo Operacijų skyriaus karininkas, viršininkas. 1936 m. pulkininkas. 19341935 m. dar ir Aukštųjų karininkų kursų dėstytojas, 19361939 m. – inspektorius.

TSRS okupavus Lietuvą, Karo mokyklos, vėliau Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio šaulių korpuso 184 divizijos štabo viršininkas. Nuo 1941 m. birželio mėn. Aukštųjų vadų tobulinimosi kursų prie Raudonosios armijos Generalinio štabo akademijos Maskvoje, vėliau Taškente klausytojas. Nuo 1942 m. 16-osios lietuvių šaulių divizijos štabo viršininkas. Mirė divizijos žygyje į Aleksejevką.[1]

Įvertinimas redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Vytautas Zabielskas Vincas Kiršinas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, , V t. 30 psl.