Viltis (laikraštis)

Viltis – visuomenės, literatūros ir politikos laikraštis, tautinės pakraipos laikraštis, ėjęs nuo 1907 m. spalio mėn. iki 1915 m. rugsėjo mėn. Vilniuje.

Istorija

redaguoti

19071913 m. ėjo kas antrą dieną, nuo 1913 m. gruodžio mėn. – dienraštis. Įsteigė Antanas Smetona ir Juozas Tumas-Vaižgantas. Leido „Pasitikėjimo“ bendrovė. 19131915 m. leido nemokamą mokslo ir literatūros priedą.

Laikraštis ypatingą dėmesį skyrė tautinei kultūrai. Gvildentos gimtosios kalbos, tautosakos, etnografijos, meno, mokslo, švietimo problemos. Skelbė grožinės literatūros kūrinius.

Bendradarbiavo Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė, Tadas Balanda, Juozas Balčikonis, Jonas Basanavičius, Mykolas Brundza, Pranciškus Būčys, Antanas Dailidė, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Liudas Gira, Martynas Yčas, Povilas Jakubėnas, Povilas Januševičius, Marcelė Kubiliūtė, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Pranas Mašiotas, Kazys Puida, Jeronimas Ralys, Justinas Staugaitis, Jurgis Tilvytis, Jonas Užupis ir kt.

Redagavo Antanas Smetona, padedamas J. Tumo, F. Kemėšio ir J. Dobužinskio, nuo 1914 m. redaktorius – Pranas Dovydaitis. [1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 565 psl.

Nuorodos

redaguoti