Vilniaus miesto taryba 1990–1995 m.

Vilniaus miesto taryba – Vilniaus miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1990 m. kovo 24 d. Pilnas pavadinimas – Vilniaus miesto Liaudies deputatų taryba, nuo 1990 m. balandžio mėn. Vilniaus miesto taryba, nuo 1994 m. liepos mėn. Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Teisinis pagrindas redaguoti

Vietos savivaldos pagrindų įstatymu, priimtu 1990 m. vasario 12 d., savivaldybės suskirstytos į žemesniosios pakopos savivaldybes – apylinkės, gyvenvietės (valsčiai), rajono (apskrities) miestai ir aukštesniosios pakopos savivaldybes – rajonai, apskritys, respublikos miestai. Vilniui priskirtas aukštesniosios pakopos savivaldybės statusas.

Rinkimai, vadovaujantis Lietuvos TRS Aukščiausiosios Tarybos 1989 m. gruodžio 7 d. priimtu „Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vietinių liaudies deputatų tarybų rinkimų įstatymu“ vyko pagal mažoritarinę sistemą. Kandidatus kelti galėjo renkamos tarybos teritorijoje esančių visuomeninių, politinių organizacijų, visuomeninių judėjimų rajonų ir miestų organai, taip pat ne mažiau, kaip 100 darbo ar gyvenamosios vietos piliečių susirinkimas. Tai buvo pirmieji laisvi ir demokratiški rinkimai po 1933 m. savivaldybių tarybų rinkimų.

Rinkimai įvyko 1990 m. kovo 24 d., pakartotinis balsavimas (II turas) – balandžio 7 d., tačiau kai kuriose rinkimų apygardose rinkimai neįvyko, kitose deputatas nebuvo išrinktas arba buvo paskirtas miesto valdybos nariu. Pakartotiniai rinkimai į neužimtas deputatų vietas vyko gegužės 19 d. ir lapkričio 24 d.

Pirmuoju Vilniaus miesto tarybos pirmininku buvo išrinktas Arūnas Grumadas, o meru - Vytautas Bernatonis. 1993 m. tarybos pirmininku buvo išrinktas Valentinas Šapalas, jo pavaduotoju Alvydas Karalius, miesto meru – Vytautas Jasulaitis, jo pavaduotoju – Vidutis Pranciškus Kamaitis.

Veikla redaguoti

Naujoji miesto valdžia iš karto ėmėsi pertvarkyti miesto valdymą demokratiniais pagrindais, vadovaudamasi Europos Tarybos 1985 m. spalio 15 d. priimta Europos vietos savivaldos chartija. Kai kurie tarybos veiksmai nepatiko 1992 m. išrinkto Seimo daugumai, todėl Seimas 1993 m. balandžio 15 d. priėmė nutarimą „Dėl Vilniaus miesto tarybos paleidimo ir kai kurių priemonių tvarkai savivaldybėse pagerinti“. Seimas nutarė:

1. Paleisti Vilniaus miesto tarybą ir iki naujos Vilniaus miesto tarybos suformavimo miesto teritorijoje įvesti tiesioginį valdymą. Tiesioginio valdymo laikotarpiu Vilniaus miesto teritorijoje sustabdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos pagrindų įstatymo galiojimą.

2. Pagal Lietuvos Respublikos darbo sutarties įstatymo 26 straipsnio 7 punktą atleisti iš einamų pareigų Vilniaus miesto tarybos pirmininką Valentiną Šapalą, pirmininko pavaduotoją Alvydą Karalių, miesto merą Vytautą Jasulaitį bei mero pavaduotoją Vidutį Kamaitį.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos Vyriausybei nedelsiant skirti Vyriausybės įgaliotinį Vilniaus miestui ir išspręsti materialinių vertybių, dokumentų perdavimo jam klausimus; patvirtinti Vyriausybės įgaliotinio valdymo aparato etatus bei atlyginimų schemas.

4. Rinkimus į Vilniaus miesto tarybą surengti 1993 m. lapkričio 28 d.

Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1993 m. rugsėjo 17 d. nustatė, kad Seimo nutarimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 straipsniui.

Tarybos nariai redaguoti

Nuorodos redaguoti

Oficiali svetainė