Vestminsterio statutas

Vestminsterio statutas (angl. Statute of Westminster) − 1931 m. D. Britanijos parlamento paskelbtas aktas, nustatęs dominijų teisinį statusą ir jų santykius su metropolija.[1]

Australijos istorija
Australijos priešistorė (Aborigenai)
Australijos atradimas
Naujojo Pietų Velso kolonija
Van Diemeno žemė, Viktorija, Kvinslandas, Vakarų Australija, Pietų Australija
Australijos Sandrauga:
Konstitucinis aktas
Vestminsterio statutas
Australijos aktas

Statutas įteisino 1926 m. ir 1930 m. imperijos konferencijų sprendimus, leidžiančius dominijoms savarankiškai tvarkyti vidaus ir užsienio politiką, suteikiančius joms lygias teises su D. Britanija: pagal šį statutą įgijusioms dominijos statusą teritorijoms nebetaikomi D. Britanijos įstatymai, panaikinami jose D. Britanijos teismai; įstatymų leidyba, teritorijos valdymas ir teismai pereina į dominijos kompetenciją.

Dauguma dominijų savo valstybės vadovu pripažįsta D. Britanijos karalių, kuriam vietose atstovauja jo skiriamas generalgubernatorius arba vicekaralius. Vėliau Vestminsterio statutu pagrindu imta kurti Britų Sandraugos teisinę bazę.

Šaltiniai redaguoti

  1. Westminsterio statutas (Vestminsterio statutas). Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XV (Venk–Žvo). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2014. 493 psl.

Nuorodos redaguoti