Vežimėlių krepšinis

Vežimėlių krepšiniskrepšinis, kurį žaidžia sportininkai su fizine negalia, sėdintys pritaikytuose neįgaliųjų vežimėliuose. Viena iš vasaros parolimpinių sporto šakų.

Vežimėlių krepšinio rungtynės Japonijoje (2010 m.)
Žaidimo momentas Parolimpinėse žaidynėse Pekine (2008 m.)

Istorija Keisti

Vežimėlių krepšinis pradėtas žaisti JAV 1945-1946 m. Po Antrojo pasaulinio karo JAV ligoninėse gydėsi daug karo veteranų su stuburo ir kitais pažei­dimais. Nepaisydami judėjimo funkcijos sutrikimų, dar palyginti jauni žmonės pradėjo užsiiminėti sportu, judėdami neįgaliųjų vežimėliuose. 1949 m. buvo įkurta Nacionalinė vežimėlių krepšinio aso­ciacija NWBA.

Pirmosios tarptautinės vežimėlių krepši­nio varžybos įvyko 1954 m. Jose dalyvavo JAV, Ka­nados ir Didžiosios Britanijos komandos. Tarptautiniuose turnyruose iki 1966 m. dominavo JAV.

1960 m. vežimėlių krepšinis buvo įtrauktas į Romos vasaros parolimpinių žaidynių programą. 1970 m. Belgijoje surengtas pirmasis Europos čempiona­tas nacionalinėms vyrų ko­mandoms. 1973 m. įkurta Tarptautinė vežimėlių krepšinio federacija (IWBF), kaip Tarp­tautinės Stok Mandevilio žaidynių federacijos da­lis.

Vežimėlių krepšinis ypač pa­plito Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzi­joje, Ispanijoje, Izraelyje ir Italijoje. Populiarinti šią sporto šaką padėjo gerėjanti vežimėlių ko­kybė, naujoviškos jo konstrukcijos. Žaidimas tapo greitesnis, atletiškesnis ir pa­trauklesnis žiūrovams.

1989 m. lapkričio mėn. Maskvoje vyko krepši­nio 100-mečiui skirta sporto šventė. Joje kartu su sveikaisiais dalyvavo ir neįgalieji. Lietuvai šioje šventėje atstovavo vežimėlių krepšinio komanda, sudaryta iš Vilniaus „Drau­gystės", Kauno „Santa­kos" ir Panevėžio neįgaliųjų klubų. CASK rūmuose įvyko Rusijos ir Lietuvos neįgaliųjų komandų rungty­nės, kurias žiūrėjo apie 5000 žiūrovų. Laimėjo Lietuvos atstovai, tuomet dar žaidę sėdėdami buiti­niuose vežimėliuose.

Lietuvoje vežimėlių krepšinio judėjimo pradžia galima laikyti 1991 m., kada Kauno „Santakos“ neįgaliųjų sporto klube susikūrė pirmoji Lietuvoje vežimėlių krepšinio komanda,[1] kuri pradėjo dalyvauti tarptautinėse varžybose.

Sportinis inventorius Keisti

Krepšiniui žaisti naudojami vežimėliai skiriasi nuo įprastų, buitinių. Jų konstrukcijoje įrengtos apsaugos, yra žemesnis svorio centras, suteikiantis daugiau stabilumo. Pavirtę ratai taip pat padeda išvengti virtimo. Žemoje sėdynėje sėdinčio sportininko svoris tolygiai paskirstomas visomis kryptimis. Vidurio puolėjai paprastai užima žaidimo pozicijas po krepšiu, todėl jie įsitaisę aukštesniuose vežimėliuose, kurie ne tokie judrūs, nes mažiau stabilūs. Daugiausiai po aikštelę su kamuoliu juda žemuose vežimėliuose sėdintys krepšininkai, užimantys gynėjų ar įžaidėjų pozicijas.

Šaltiniai Keisti

Nuorodos Keisti