Dorado – seniausias fantastų klubas Lietuvoje, veikiantis Vilniuje nuo 1979 metų. Klubo įkūrėjas ir garbės prezidentas – Gediminas Beresnevičius, dabartinis prezidentas – Justinas Žilinskas. Nuo 2006 metų kovo 30 d. oficialiai vadinasi asociacija „VFK Dorado“.

Dorado klubo vėliava

Klubas kasmet organizuoja Kūrybinę stovyklą, Hukoną, bei, kartu su kitais klubais, Vilniuje vykstančius Lituaniconus. Leidžia fenzinąDorado raganos“. Čia veikia viena didžiausių tarp Europos ir pasaulio fantastų klubų fantastinių knygų ir žurnalų biblioteka. Joje (2005-ųjų duomenimis) buvo apie 4000 fantastinių knygų anglų kalba, apie 800 fantastinių žurnalų anglų kalba, apie 1600 fantastinių kn. rusų k. ir daugiau nei 600 fantastinių kn. lietuviškai (iš jų 64-ios parašytos lietuvių autorių). Prie arbatos puodelio diskutuojama apie fantastiką ir su ja susijusius dalykus. Klube sukurta lietuviška vaidmenų žaidimo sistema „Kariai ir magai“.

Klubo istorija

redaguoti
 • 1979 m. spalio 2 d. – G. Beresnevičius, R. Buivydas ir A. Kakaras suorganizuoja susitikimą, kurio metu perskaitomas pranešimas apie fantastiką ir įkuriamas Vilniaus Universiteto fantastų klubas.
 • 1981 m. sausio 3 d. – „Komjaunimo tiesoje“ pasirodė skyrelis „Fantastika“, kuriame savo straipsnius publikavo K. Beitas, G. Beresnevičius, R. Buivydas, R. Maskoliūnas. Skyrelis gyvavo iki 1984 m., jame pasirodė 85 publikacijos.
 • 1981 m. – klubas persikėlė į Vilniaus planetariumo patalpas. Tuometinis planetariumo direktorius S. Kanišauskas paskelbė apie Jaunųjų fantastų klubą. Toks klubo pavadinimas išsilaikė iki 1984 m. Pradėta kurti klubo biblioteka.
 • 1983 m. spalio 4 d. – Vilniaus planetariume organizuotas pirmasis respublikinis fantastikos seminaras. Buvo skaitomos paskaitos, parodytas fantastinis filmas.
 • 1984 m. – klubas pasivadina „Dorado“ vardu, pagal Aukso žuvies žvaigždyno, matomo Pietų danguje pavadinimą.
 • 1984 m. kovo 31 d. – Vilniaus planetariume įvyko antrasis respublikinis fantastikos seminaras.
 • 1984 m. ruduo – klubo veikla susidomėjo Lietuvos komunistų partijos Centro komitetas, gavęs nurodymą iš TSKP CK patikrinti fantastikos mėgėjų klubų veiklą. Klubą ėmė tikrinti saugumo, komjaunimo ir kultūros organai.
 • 1988 m. lapkričio 26 d. – Vilniaus planetariume surengta konferencija „Lietuvių fantastika praeityje ir dabartyje“. Skaitytos paskaitos, rodytas filmas.
 • 1989 m. sausis – pasirodė pirmasis „Informacinio laiško fantastų klubams“ numeris.
 • 1989 m. rugsėjo 11–24 d. – klube svečiavosi grupė „Dungeons and Dragons“ vaidmenų žaidimo meistrų iš Danijos. Beveik dvi savaites klube buvo žaidžiamas šis fantastinis žaidimas.
 • 1989 m. gruodžio 16 d. – Vilniaus planetariume surengtas seminaras fantastikos mėgėjams.
 • 1990 m. birželio 29 – liepos 1 d. – Kaune įvyko pirmasis Lietuvos fantastų konventas „Lituaniconas“, prie kurio organizavimo prisidėjo ir „Dorado“ nariai.
 • 1991 m. rugsėjis – išleistas pirmasis Lietuvos fantastikos mėgėjų žinynas. Antras toks žinynas išleistas 1993 m.
 • 1992 m. pavasaris – pasikeitus administracijai Vilniaus planetariume, „Dorado“ klubas buvo priverstas persikraustyti į Moksleivių techninės kūrybos rūmus. Naujoji planetariumo administracija pasiliko sau ir dalį klubo rinktos bibliotekos knygų.
 • 1992 m. gegužė – Respublikiniuose moksleivių techninės kūrybos rūmuose įvyko pirmasis vaidmenų žaidimo „Požemiai ir drakonai“ turnyras.
 • 1992 m. spalis – išleistos vaidmenų žaidimo „Kariai ir magai“ taisyklės. Jas parengė K. Beitas, o redagavo G. Beresnevičius.
 • 1993 m. sausio 4-9 d. – surengta Fentezi savaitė, skirta Dž. R. R. Tolkino 101-osioms gimimo metinėms.
 • 1994 m. balandžio 12 d. – pasirodė pirmasis „Dorado raganų“ fenzino numeris.
 • 1994 m. birželio 24-26 d. – Lietuvos „Žinijos“ draugijos Centriniame lektoriume įvyko pirmasis Baltijos šalių fantastų konventas „Baltcon“ ir penktasis „Lituaniconas“.
 • 1994 m. lapkričio 3-6 d. RMTKR vyko „Dorado“ klubo organizuotos „Siaubo“ dienos. Žaisti vaidmenų žaidimai, demonstruoti siaubo filmai.
 • 1994 m. pabaiga – paskelbtas „Visatos ir žmogaus“, bei fantastinis „Dorado“ literatūriniai konkursai, kuriuos organizavo klubas bei Respublikinių moksleivių techninės kūrybos rūmų Astronomijos laboratorija.
 • 1994 m. gruodžio 2 d. – „Dorado“ klubas yra registruotas kaip „Žinijos“ draugijos padalinys.
 • 1996 m. balandžio 25-28 d. – Vilniuje surengti trys renginiai vienu metu: Lituaniconas, Baltconas ir Euroconas. Konvente dalyvavo 450 žmonių, svečiai iš Anglijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos. Konvente įvyko apie 40 paskaitų, trys viktorinos, fantastiniai spektakliai, demonstruota 17 videofilmų ir 4 ekraniniai filmai. Prieš pat konventą išleista lietuvių fantastinių apsakymų rinktinė „Šviečianti strėlė“.
 • 1998 m. gegužės 14-17 d. – Vilniaus Mokytojų namuose įvyko Devintasis Lietuvos fantastų konventas „Lituaniconas 97“ ir penktasis Baltijos jūros šalių fantastų konventas „Baltconas“. Renginio metu paskelbti „Eridano“ ir „Dorado“ skelbto konkurso rezultatai, bei pristatyta fantastinių apsakymų rinktinė „Geriausia Lietuvos fantastika 1997“.
 • 2006 m. kovo 30 d. – klubas oficialiai įsiteisina, kaip asociacija „VFK Dorado“.

Nuorodos

redaguoti