Teatras – dramaturginės literatūros tęstinis leidinys, ėjęs 19111914 m. Vilniuje.

Istorija redaguoti

Leidėjas ir oficialus redaktorius Kazimieras Strazdas, faktiškai redagavo Adolfas Vėgėlė. Spausdino K. Strazdo spaustuvė ir A. Vėgelės spaustuvė. Tiražas 1200–2000 egz. Išėjo 24 numeriai (12 knygų).

Spausdino originalias ir verstines pjeses mėgėjų teatro scenai, problemines ir kritines publikacijas bei konsultacinę medžiagą. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 508 psl.