Tauragės miškų urėdija

Tauragės miškų urėdija − viena iš 42 miškų urėdijų, turto patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus, vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą.

Urėdijos kontora

Tauragės girininkija įkurta 1849 m., kai Kauno gubernijoje buvo įsteigtos 8 girininkijos. Tuomet Tauragės girininkija vadinosi Raseinių 2-ąja girininkija, o nuo 1898 m. − Tauragės girininkija. Valstybinių miškų plotas tada sudarė 27 611 ha.

Nepriklausomoje Lietuvoje miškų urėdijos bendras plotas sudarė 23 014 ha, kuris buvo suskirstytas į 4 girininkijas: Batakių, Kvėdarnos, Obelyno ir Tauragės. 1947 m. gretimi Švėkšnos, Pajūrio ir Tauragės miškų ūkiai buvo sujungti į vieną Tauragės miškų ūkį. 1958 m. Tauragės miškų ūkis padalintas į du miškų ūkius − Pajūrio ir Tauragės. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Tauragės bandomasis miško pramonės ūkis atgauna miškų urėdijos pavadinimą.

Tauragės miškų urėdija yra pietvakarinėje Lietuvos dalyje. Bendras miškų urėdijos plotas sudaro 54 868 ha. Miškai išsidėstę dvieju savivaldybių teritorijose − Tauragės ir Šilalės. Miškų urėdijos miškams būdinga didelė rūšinė įvairovė ir mišrumas. Daugiausia vyrauja spygliuočių medynai.

Tauragės miškų urėdas − Paulius Martinavičius.

Saugomos teritorijos Tauragės miškų urėdijoje yra šios:

Tauragės miškų urėdijos miškai suskirstyti į 12 girininkijų.

Girininkijos

redaguoti
Girininkija Girininkijos vieta
Seniūnija Gyvenvietė
Balskų Mažonų seniūnija Balskai
Batakių Batakių seniūnija Batakiai
Dabrupinės Žygaičių seniūnija Dabrupinė
Eičių Gaurės seniūnija Eičiai
Obelyno Mažonų seniūnija Ringaliai
Pagramančio Mažonų seniūnija Pagramantis
Pajūrio Tauragės seniūnija Pajūris
Pužiškės Batakių seniūnija Pužiškė
Ringių Mažonų seniūnija Ringiai
Šilinės Tauragės seniūnija Šilinė
Tauragės Mažonų seniūnija Papušynė
Žygaičių Žygaičių seniūnija Žygaičiai

Literatūra

redaguoti
  • Tauragės miškų urėdija (sud. Irena Šalkauskienė, Paulius Martinavičius, Zinaida Bandzinienė). - V.: Viešoji įstaiga „Žaliosios girios“, 2003. - 31 p.: iliustr. - ISBN 9955-9638-0-8

Nuorodos

redaguoti