Miškų urėdija

Miškų urėdija – valstybinė institucija arba įmonė atsakinga už jai priskirtus miškų plotus. Skirtingose šalyse miškų priežiūra organizuojama skirtingai, todėl skiriasi ir urėdijų statusas bei funkcijos.

Lietuvoje miškų urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą ir kitą įmonės įstatuose numatytą veiklą.

Miškų urėdijos veiklai vadovauja įmonės vadovas – miškų urėdas; jis kaip ir bet kuris administracines pareigas einantis miškininkas yra valstybės pareigūnas.

Pagal prigimtį skirstomos į valstybines bei privačias miškų urėdijas. Kiekviena urėdija savo ruožtu pagal struktūrinę organizacinę tvarką jungia 3-9 girininkijas, šios – kelias eiguvas. Girininkijoms vadovauja girininkas, eiguvų reikalais rūpinasi eigulys arba specialiai tam paskirtas girininko pavaduotojas, turintys specialų miškinkystės išsilavinimą.

LietuvojeKeisti

Lietuvos miškų priežiūrai yra įsteigtos 42 miškų urėdijos:

Generalinė miškų urėdija kaip ūkinio valdymo institucija, organizuoja bei koordinuoja šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.

NuorodosKeisti