Skyriuskarinis vienetas, įeinantis į būrio sudėtį ir susidedantis iš 6–12 kareivių. Skyriui vadovauja seržantai.

Pirmojo pasaulinio karo laikų anglų 18 svarų patranka su įgula. Nuotraukoje pažymėti numeriai rodo pabūklininkų pareigas. Nr.1 - vadas (seržantas), Nr. 2 nuotraukoje guli, ne savo vietoje, Nr. 3 - iššauna patranką, Nr. 4 - užtaisytojas, Nr.5 - nustatytojas (nustato sprogdiklį), Nr. 6 - padavėjas (perduoda šovinius Nr. 5).

Skyriai artilerijoje

redaguoti

Pabūklo skyrius

redaguoti

Pabūklo skyrius (angl. gun crew; gun team; rus. орудийный расчет) - mažiausias artilerijos ugnies vienetas, ginkluotas artilerijos pabūklu. Pabūklo skyrius ugnies uždavinius atlieka kaip pabūklų būrio dalis arba savarankiškai.

Pabūklo skyrių sudaro skyriaus vadas ir pabūklo skyriaus kariai (pabūklininkai). Kiekvienas skyriaus karys turi savo pareigas ir eilės numerį, pvz., pirmasis – taikytojas, antrasis – taikytojo padėjėjas, trečiasis – užtaisytojas, ketvirtasis – nustatytojas, penktasis – rekognoskuotės karys (žvalgas), šeštasis – užtaisininkas ir pan.

Minosvaidžio skyrius

redaguoti

Minosvaidžio skyrius (angl. mortar squad; rus. минометный расчет) - mažiausias minosvaidžių padalinių ugnies vienetas, ginkluotas minosvaidžiu. Minosvaidžio skyrius ugnies uždavinius atlieka kaip minosvaidžių būrio dalis arba savarankiškai.

Minosvaidžio skyrių sudaro skyriaus vadas ir minosvaidžio skyriaus kariai (minosvaidininkai). Kiekvienas skyriaus karys turi jam skirtas pareigas ir eilės numerį, pvz., pirmasis – taikytojas, antrasis – užtaisytojas, trečiasis – nustatytojas, ketvirtasis – padavėjas ir pan.

Žvalgybos skyrius

redaguoti

Žvalgybos skyrius (angl. observation squad; rus. отделение разведки) - artilerinės žvalgybos vienetas, sudarytas iš dviejų ar trijų žvalgybos grandžių.[1]

Pataisymas: atskirų žvalgybos skyrių artilerijos daliniuose nėra - yra tik rekognoskuotės kariai, žvalgantys ir žymintys numatytas ugnies pozicijas, bei kelius vedančius link jų, taip pat priešakiniai stebėtojai, kurie paprastai priskiriami pėstininkų padaliniams (kuopoms) - jų funkcija yra perduoti informaciją baterijos ugnies valdymo centrui (UVC), kuriuose gauti duomenys apdorojami ir toliau siunčiami ugnies uždaviniai (angl. fire missions, fire solutions) baterijoms.


Šaltiniai

redaguoti
  1. Artilerijos terminų žodynas / Eugenijus Kisinas; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2004